Registruj se na soutěž InterSob

Soutěž InterSoB je jednodenní týmová hra v centru Brna 
pořádaná studenty PřF a FI Masarykovy univerzity. Cílem je 
zábavnou, ale také poučnou formou studentům přiblížit různé oblasti vědy 
jako jsou například informatika, biologie, chemie, představit zajímavá 
vědecká témata, kterým se studenti věnují a posílit u účastníků schopnost 
spolupráce. V neposlední řadě propojit nadšené středoškoláky z různých 
koutů Česka i Slovenska socializační hrou v centru Brna. Registrujte se do 8.4.2019!

Kdy: sobota 13. 4. 2019 od 9:30 do 18:00 
Kde: centrum Brna
Kdo: 2-4členné týmy
Kým: organizátoři korespondenčních seminářů MU
Kolik: úplně zdarma
Web: http://intersob.math.muni.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/events/626449554476644/