O projektu

Oceňujeme nejlepší doktorské studenty!

Hlásíš se na doktorské studium na brněnské univerzitě?

Jsou technické nebo přírodní vědy smyslem tvého života?

Máš v hlavě inovativní a zajímavý vědecký projekt?

Věříš tomu, že svou prací ovlivníš svůj obor?

 

Staň se Brno Ph.D. Talentem 2018

a získej stipendium 100 000 Kč po dobu 3 let!

 

Soutěž je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční doktorandi  přírodovědných nebo technických studijních oborů.

Zisk finančního příspěvku je hlavním benefitem projektu. Pro studenta znamená pozitivní efekt v eliminaci starostí o zajištění každodenního živobytí. Tím dáváme stipendistovi prostor plně se věnovat doktorskému studiu a vědecké práci, tedy budování své profesní budoucnosti. Smyslem podpory právě talentovaných doktorských studntů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorandy ve vyspělých státech EU. Chceme, aby se studenti během nemuseli rozhodovat, zda ve studiu vůbec pokračovat a kde. 

Důvodem podpory vzdělanosti právě v přírodovědných a technických oborech je ucelená snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s koncentrací firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v JMK. 

Soutěž je otevřená a její pravidla nestanoví žádné kvóty příjemců pro partnerské univerzity, fakulty ani ústavy, jejichž studentům je soutěž určena.

Dotaci poskytuje Statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie.

Počet stipendistů, kteří získají doplňkové studium a možnost účastnit se série aktivit podporující profesní a kariérní růst, závisí na výši dotace.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • prezenční studium na partnerské univerzitě (MU, MENDELU, VFU, VUT)
 • zahájení studia v podzimním semestru 1. nebo 2. semestr v prvním roce doktorského studia
 • studium technického nebo přírodovědného oboru
 • věk uchazeče v době registrace do souteže je maximálně 32 let

Důležité! Jako uchazeč musíte podmínky pro registraci splnit v podzimním semestru daného roku

Ideální uchazeč?

 • zapálený do oboru svého výzkumu (už jsi četl nový Nature?), pracovitý (promiň, dnes musím spát v labu), kreativní (nejde to jinak?)
 • vykazuje vynikající výsledky ve studiu a v odborných soutěžích (Celostátní SOČ, Neuron pro mladé vědce, soutěž Odysseus...)
 • aktivně se zapojuje do vědeckých projektů
 • skvěle se orientuje v aktuálním dění v oboru svého výzkumu
 • umí srozumitelně a přesvědčivě prezentovat své myšlenky, vize a záměry a to i v angličtině

Uchazeči se do soutěže registrují tady na webových stránkách od 3. do 16. září 2018. Přihlášky sestávají z životopisu uchazeče, popisu vědeckého projektu a seznámení se školitelem a zázemím řešení projektu.

Registrovat se můžete zde.

Soutěž má tři kola:

 1. formální kontrola přihlášek
 2. odborné hodnocení přihlášek mezinárodními odbornými komisaři
 3. osobní prezentace finalistů před multioborovou odbornou komisí 

Termíny jednotlivých kol najdete v harmonogramu soutěže.

Základní informace o Brno Ph.D. Talent naleznete zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Kdo se může přihlásit

Podmínky pro registraci do soutěže:

 • prezenční studium na jedné z partnerských univerzit
 • zahajovat v podzimním semestru 1. nebo 2. semestr prvního roku doktorského studia
 • být v době registrace ve věku do 32 let
 • zaměření na technický nebo přírodovědný obor

Po vyhlášení soutěže a zpřístupnění registrace dle harmonogramu soutěže se uchazeči registrují zde.

Základní struktura přihlášky

Životopis uchazeče

 • vzdělání a kvalifikace pro řešení navrženého projektu
 • praktické zkušenosti, odborné stáže, řešené projekty
 • výsledky a ocenění

Vědecký projekt

 • cíle a originální přínos
 • teoretický rámec, metody a techniky, reference
 • časový harmonogram a hlavní milníky
 • motivace pro řešení projektu

Zázemí projektu

 • školitel a odborní konzultanti
 • pracoviště a spolupracující instituce
 • jiné relevantní informace

Důležité: Celá přihláška musí být napsána v angličtině a odevzdána v jednom souboru formátu PDF. Maximální délka přihlášky je 12 stran formátu A4 vlastního textu. Podrobnější popis přihlášky a průběhu soutěže vám poskytne Příručka pro uchazeče.

Jaké projekty mohou uspět?

Aby měl váš projekt šanci na úspěch, doporučujeme zodpovědět si následující otázky:

 • Jaký projekt je dobrý? Splňuje ten můj kritéria dobrého projektu?
 • Je můj projekt smysluplný a inovativní?
 • Dal/a jsem si záležet s přípravou každé jeho části?
 • Je napsaný tak, že zaujme odborné hodnotitele?
 • Dokážu vyjmenovat důvody, proč by zrovna můj projekt měl být podpořen?
 • Dokážu svůj projekt řádně odprezentovat tak, aby jeho smysl, vize a důvody pro jeho podporu oslovily komisi?

Doplňkové stipendium získá 25 nejlepších, kteří přesvědčí naše nestranné odborníky o výjimečnosti svých dosavadních výsledků a kvalitách navrženého vědeckého projektu. 

Zadáním registračních údajů na odkazu, který naleznete v září zde, si uchazeč vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě.

Přihláška je tvořena textem složeným ze tří částí - odborný životopis uchazeče, popis vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito.

Poslední krok, který by jste měl/a udělat před podáním přihlášky, je přečíst si pečlivě tohoto Příručka pro uchazeče.

Pokud potřebujete další informace, prosím kontaktujte nás.Vyhlášení soutěže 2.7.2018 - 2.7.2018


Registrace do soutěže 3.9.2018 - 16.9.2018


Formální kontrola přihlášek (1. kolo) 17.9.2018 - 30.9.2018


Odborné hodnocení přihlášek (2. kolo) 1.10.2018 - 18.11.2018


Prezentace finalistů soutěže před odbornou komisí (3. kolo) 19.11.2018 - 7.12.2018


Vyhlášení výsledků soutěže 11.12.2018 - 11.12.2018

Brno Ph.D Talent 2017

Brno Ph.D Talent 2016

Brno Ph.D Talent 2015

Brno Ph.D Talent 2014

Brno Ph.D Talent 2011

Brno Ph.D Talent 2010

Brno Ph.D Talent 2009

Donátor akce:

Partnerské univerzity: 

Na aktivitách podporujících profesní růst stipendistů a finalistů spolupracují:

Jana Musilová

Telefon: +420 724 919 622

E-mail: jana.musilova(at)jcmm.cz