O centrech

Česká centra v zahraničí

 

Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol.

Cílem našich mezinárodních center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.

NAŠE Česká centra

  • Kalašnikovova iževská státní technická univerzita – Iževsk, Rusko
  • Jugerská státní univerzita – Chanty-Mansijsk, Rusko
  • Kazaňská federální univerzita – Kazaň, Rusko

dříve jsme provozovali lektoráty v Uljanovsku (Rusko) a Luhansku (Ukrajina)

České centrum v Iževsku byl otevřen v akademickém roce 2009/2010 na Kalašnikovově iževské státní technické univerzitě. Tato univerzita dlouhodobě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V současné době působí v Iževsku jako lektor Kryštof Bachmann.

Lektor Kryštof Bachmann - Iževsk, Rusko

České centrum v Chanty-Mansijsku byl založen v akademickém roce 2010/2011 na základě úzké spolupráce Jihomoravského kraje a Chanty-Mansijského autonomního okruhu (Jugry). Na lektorátu v Chanty-Mansijsku vyučuje český jazyk Ivana Vrajová.

Lektorka Ivana Vrajová - Chanty-Mansijsk, Rusko

České centrum v Kazani byl otevřen v říjnu v akademickém roce 2014/2015  na základě partnerství Jihomoravského kraje a Republiky Tatarstán. Jako lektor zde působí Martin Horn.

Lektor Martin Horn - Kazaň, Rusko

Centrum IŽEVSK

 

Lektor: Kryštof Bachmann

tel.:+79048377413

mail: kykak.b@seznam.cz

 

 

Lektorát se nachází ve městě Iževsk (rusky Иже́вск, udmurtsky Ижкар), které leží na východě evropské části Ruska. Iževsk je hlavním městem Udmurstské republiky a má přibližně 630 000 obyvatel. Město vzniklo roku 1760 jako osada pro dělníky slévárny hraběte Šuvalova pod názvem Iževskij Zavod. Roku 1807 zde byla založena zbrojovka, která zvláště v obdodí druhé světové války a po ní stála za velkým rozmachem města. Zbrojařská tradice ve městě pokračuje i nadále, vždyť Iževsk je kolébkou legendární AK 47 – kalašnikov.

České centrum, jehož hlavní náplní je výuka českého jazyka a propagace kultury, zahájilo svoji činnost 19. října 2009. Zázemí lektorátu poskytuje Kalašnikovova iževská státní technická univerzita, z jejichž řad se rekrutuje drtivá většina návštěvníků kurzů češtiny.

Kde nás najdete:

Lektorát se nachází ve čtvrti Metalurg, na rohu ulice Kirova a 30 let Pobedy v 5. korpusu IŽGTU vedle business centra Akadem-park. 

   Adresa:

   Centrum českého jazyka a kultury

   5. korpus ISTU
   30 let Pobedy 2
   Iževsk 46002
   Rusko

   kontakt: Kryštof Bachmann

 

   Spojení:
   zastávka Selchozakademia
   tramvaj: 1, 4, 7, 10
   autobus: 14, 29, 36, 78
   trolejbus: 6, 9
   maršutka: 52, 68

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita vznikla v únoru 1952 z původního Iževského strojního institutu. Na svém počátku měla pouze 3 studijní obory a 200 studentů. Hlavním podnětem vzniku univerzity byla výchova odborníků pro zdejší rozsáhlý zbrojní průmysl. V roce 2012, v rámci 60. výročí založení vysoké školy, se univerzita přihlásila k odkazu nejslavnějšího Iževčana, konstruktéra legendárního samopalu AK-47 Michaila Timofijeviče Kalšnikova, a přijala jeho jméno do svého názvu. Mimo samotný Iževsk má univerzita pobočky i v okolních městech Udmurtské republiky - Čajkovském, Glazově, Kambarce, Sarapulu a Votkinsku. Na 14 fakultách a 6 institutech studuje v současné době kolem 22000 studentů.

Odkaz na stránky univerzity: http://www.istu.ru/

 

 

 

 

 

 

Z historie lektorátu Iževsk

Lektorát v Iževsku a na něj navázané české centrum byl otevřen v říjnu 2009. Prvním lektorem byl Ivo Hopp. Iževsk nebyl vybrán čirou náhodou. Iževsk je, stejně jako Brno, městem s dlouholetou strojírenskou tradicí (zbrojovka, motocykly Iž, automobilový závod, rádiozávod a kosmický program Kupol). Při zřizování lektorátu jsme navázali na dlouhodobou spolupráci mezi VUT Brno a Iževskou technickou univerzitou. Na iževské univerzitě již dříve nepravidelně probíhala výuka češtiny pod vedením paní Jarmily Jurášové z VUT Brno, která jezdila do Iževsku učit studenty na jeden měsíc po dobu několika let. 

 

Lektorát původně fungoval jako součást katedry jazyků Fakulty dalšího vzdělávání v 7. korpusu Ižgtu. Původní vybavení bylo velmi skromné. Výuce češtiny nebyla vyhraněna samostatná učebna a místnost pro české centrum neexistovala, lektor se tak musel připravovat na chodbě a půjčovat knihy doma. Zřízením českého centra se zněkolikanásobil počet studentů češtiny i objem vzájemné výměny studentů mezi VUT a Iževskou univerzitou. Pro velký zájem bylo dokonce nutné některé zájemce o češtinu odmítnout. 

 

 

 

V únoru 2010 se lektorát přestěhoval do zbrusu nových prostor pátého korpusu Ižgtu. Výhodou tohoto přestěhování bylo získání samostatných prostor pro české centrum a vybavení moderní budovy. Nevýhodou se stala větší vzdálenost mezi zbývajícími budovami univerzity a novou budovou, čímž se vzdálila docházková vzdálenost pro studenty, kteří někdy musí v poklusu spěchat na hodinu češtiny. Také větší vzdálenost od jakékoliv jídelny nechává studenty napospas hladovému lektorovi.

 

V dubnu 2010 v nových prostorech proběhlo slavnostní otevření lektorátu za přítomnosti Generálního konzula ČR z Jekatěrinburgu Miroslava Rameše a delegace z JCMM. 

Během letních prázdnin 2010 proběhly v českém centru menší stavební úpravy a došlo k rozdělení centra na dvě samostatné místnosti – učebnu a kabinet s českou knihovničkou a prostorem pro přijímání návštěv. Lektor tak po roce definitivně získal prostory odpovídající významu malého českého centra. Změna nastala také ve formální struktuře a centrum bylo přiřazeno přímo pod mezinárodní oddělení univerzity.

Samotná výuka probíhala dvakrát až třikrát týdně v závislosti na skupině. Mimo to v druhém semestru byly tematické semináře zaměřené na lexikum jednotlivých studijních oborů, tak aby studentům byla ulehčena jejich adaptace na české vysoké škole. Na konci jarního semestru studenti skládají zkoušku podle Evropského referenčního rámce a jejich znalostí (A1,A2,B1 a B2). Každoročně odjíždí z Iževska studovat na brněnské vysoké školy až 30 studentů magisterských a doktorských studií.

 

 

České centrum se stalo místem nejen pro výuku češtiny, ale hlavně místem setkávání a poznávání nové kultury. Zvyklostí se staly české večery probíhající jeden až dvakrát měsíčně v závislosti na českých svátcích a tradicích. Tradičně k nám chodil Mikuláš, slavili jsme Masopust (Fašank) i Vánoce, učili se plést pomlázku na Velikonoce. Společně jsme sáňkovali na čemkoliv, pravidelně hráli volejbal a jiné sporty. Velký úspěch měla divadelní představení českých pohádek, pořádaných nejčastěji u příležitosti návštěvy delegace z partnerské VUT Brno.

 

V září 2012 nastoupila svoji misi v Iževsku nová lektorka Hanka Stýblová, která předtím působila na jiném lektorátu JCMM v Chanty-Mansijsku. Působila zde jeden akademický rok.

V letech 2013-14 zde působil Martin Horn. V roce 2015 Hana Lejskeová. Od září 2016 působí Kryštof Bachmann.

Vybavení

Lektorát sídlí v 8 patře nejnovější budovy univerzity s nádherným výhledem z okna na přehradu a celé město. Lektorát tvoří samostatnou jednotku formálně spadající přímo pod mezinárodní oddělení Kalašnikovovi iževské státní technické univerzity. Výuka českého jazyka probíhá v  samostatné učebně, která je umístěna na Institutu překladatelství. Učebna je vybavena televizorem a počítačem s tiskárnou a skenerem. Kromě toho lektorát intezivně využívá vybavení Institutu překladatelství jako různé audiopomůcky a interaktivní tabuli. Mimo učebnu patří k lektorátu místnost pro přijímání návštev s českou knihovničkou.

Knihovnička je skromná, odpovídající velikosti lektorátu. Veškeré vybavení bylo zakoupeno JCMM nebo získáno darem od VUT Brno nebo od předcházejích lektorů. Bibliotéka nabízí zájemcům kolem 100 knih české poezie a prózy, dvojjazyčné česko-ruské tituly, učebnice češtiny na bázi angličtiny a ruštiny, knihy o historii ČR, česko-ruské slovníky, mapy, CD romy, skripta VUT, propagační materiály Jihomoravského kraje a jednotlivých brněnských vysokých škol a české filmy. Soupis knih lektorátu naleznete zde: seznam knih lektorátu Iževsk

 

 

 

 

 

 

 

 

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU:

Zpráva Kryštofa Bachmanna za únor 2019

V únoru byla otevřena nová skupina pro začátečníky, do které se přihlásili studentiz technických oborů a studenti ekonomie. Kromě nich se do kurzu zapsali i středoškoláci, kteří plánujístudium v České republice. Nové kurzisty jsem na první hodině seznámil s možnostmi studia na brněnských vysokých školách. Výuka pokračovala i v druhé velmi početné skupině pro začátečníky, kterou jsem otevřel v říjnu, a v dalších dvou skupinách pro mírně pokročilé a pokročilé. Ve všech skupinách je celkem kolem padesáti kurzistů. Ke studiu na VUT v Brně se letos přihlásilo osm z nich.

Na jiné vysoké školy se nikdo nehlásil. Zájemce o studium začínám připravovat na všechny možné problémy a komplikace, které budou muset řešit především během procesu získávání dlouhodobého víza. Zároveň jsem jim doporučil krátkou turistickou návštěvu České republiky, aby získali
konkrétnější představu o životě u nás. Naprostá většina mých studentů totiž nikdy nebyla za hranicemi Ruské federace, někteří byli nejdále v Kazani. Jeden student se již chystá v květnu navštívit Prahu a Brno. Po dlouhém úsilí bude mít lektor konečně možnost prát v budově, ve které bydlí. Nová pračka se nachází v přízemní ubytovně pro zahraniční hosty. K dispozici mu bude bez omezení celý týden,
nikdo jiný v budově pračku nevyužívá.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za leden 2019

V polovině ledna jsem se vrátil do Iževsku, kde jsem se pustil nejprve do propagace kurzu českého jazyka. Počátkem února, po přednesení prezentací o činnosti JCMM a možnostech studia v České republice, plánuji otevřít novou skupinu pro začátečníky. Zároveň začala výuka ve stávajících skupinách. Kromě toho jsem se musel věnovat studentům, kteří podávali přihlášky do konkurzu o stipendium JCMM. Upozorňoval jsem je na časté chyby v přihláškách a také jsem jim radil s přesným výběrem oboru na univerzitách v Brně. Jako každý rok se někteří opozdilci přihlašovali až na poslední chvíli. Celkem se do projektu letos přihlásilo 8 kurzistů.


Zpráva Kryštofa Bachmanna za prosinec 2018

Během prosince jsme se jako každý rok věnovali oslavám svátku svatého Mikuláše a poté vánočním svátkům. Přiblížil jsem studentům české tradice, pustil jsem jim koledy a poté jsme diskutovali o rozdílech mezi ruskými a českými vánočními a novoročními tradicemi. Výuka trvala jen do poloviny měsíce, potom jsem odletěl domů na zimní prázdniny. Předtím však bylo nutné pomoci studentům s přihláškami ke stipendiu JCMM. Letos je zájem kurzistů o studium v Brně poměrně vysoký. Hlásit se budou především na VUT, na Fakultu stavební, Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultu informačních technologií.  

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za listopad 2018

V listopadu mne i nadále pronásledovaly zdravotní problémy s kolenem, výuka přesto nebyla nijak narušena. Začátkem měsíce, kdy slavím své narozeniny, mě studenti, stejně jako i v minulých letech, udělali radost dárky a především velkým množstvím čokolády, která v Rusku k narozeninám neodmyslitelně patří. Návštěvnost kurzu češtiny je v tomto semestru poměrně vysoká. Do dvou skupin pro začátečníky chodí přibližně 30 studentů. Ve všech skupinách je kolem 50 studentů. Bez výjimky jsou to studenti s technickým zaměřením, z oborů stavebnictví, strojního inženýrství, elektrotechniky, informatiky a architektury. Z naprosté většiny jde o posluchače Iževské státní technické univerzity. Jsou mezi nimi zájemci, kteří plánují již v příštím roce odjet do České republiky, ale též studenti prvních a druhých ročníků bakalářského studia. Se začátečníky jsme jako obvykle probírali základní konverzační témata, nejvíce frekventované pády a časování sloves. Se skupinou pro mírně pokročilé studenty jsme se zaměřovali na dokonavá a nedokonavá slovesa a stupňování přídavných jmen a příslovcí a psaní motivačního dopisu. Ve skupině pro pokročilé jsme se věnovali tématům školství a výchova. Kurzistům jsem vysvětlil význam Dne boje za svobodu a demokracii. V rámci českých večerů měli studenti možnost vidět několik českých filmů. Vzhledem k tomu, že v naší učebně není tento semestr možnost připojení k internetu, vyvíjím nátlak na zástupce mezinárodního oddělení, aby umožnili jeho opětovné zprovoznění. Doufám, že se tato moje snaha setká s úspěchem.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za říjen 2018

Říjen byl v Iževsku na ruské poměry neobvykle teplý. Pěkné počasí vždy zvyšuje návštěvnost kurzu, což je důležité především v začátcích, když se výuka rozbíhá. V první polovině měsíce se u mě bohužel objevily zdravotní problémy s kolenem, a musel jsem se proto potýkat se systémem ruského zdravotnictví. Ztratil jsem tak mnoho času hledáním kvalitního doktora, čekáním v přeplněných ordinacích a posléze chozením na léčebné terapie. Výuka se přesto rozjela naplno. Pro začátečníky byla otevřena ještě jedna skupina. Celkem se do obou skupin zapsalo kolem 35 studentů. Jsou to vesměs studenti z technické univerzity, kteří plánují v budoucnu studium v České republice. Pokročilé studenty motivuju ke sledování českých filmů, seriálů či internetových televizí. Každý týden mají za úkol podívat se na něco zajímavého a na hodině o tom potom diskutujeme. Někteří studenti měli v létě možnost navštívit Českou republiku, jednu hodinu jsme proto zasvětili rozdílům mezi ČR a Ruskem. Koncem měsíce jsme se věnovali oslavám 100 let od založení Československa. Pro studenty jsem připravil studijní materiály, ze kterých se mohli něco víc dozvědět o T. G. Masarykovi. Pro některé studenty bylo překvapením působení československých legií v Rusku během občanské války.

Zpráva Kryštofa Bachmanna za září 2018


Do Iževsku jsem dorazil 20. září. Nejprve jsem vyřizoval administrativní záležitosti a věci spojené s mým ubytováním. V posledním zářijovém týdnu jsem se věnoval, jako obvykle po příjezdu, propagaci kurzu českého jazyka a univerzit v Brně. Proběhly první prezentace a také první hodiny se začátečníky, které jsem rozdělil do dvou skupin. Vedle toho pokračuje výuka skupin pro mírně pokročilé a pokročilé. Další prezentace plánuji na začátek října. Poté, pokud bude zájem ze strany studentů, vytvořím ještě jednu skupinu pro začátečníky. Pokud jde o spolupráci s Oddělením pro mezinárodní vztahy IŽGTU, funguje i nadále velmi dobře. Posluchárna, ve které kurzy češtiny probíhají je i nadále zarezervována pouze pro lektora českého jazyka. Odpadají tím jakékoliv problémy s časovou organizací výuky a vše záleží jen na domluvě lektora se studenty.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za květen 2018

Na začátku května byla výuka jako obvykle trochu narušena jarními svátky. Mnozí studenti, kteří do Iževsku dojíždějí z okolních vesnic, odjeli domů na celé dva týdny. Se zbytkem kurzistů jsme se proto tolik nezabývali vážnými gramatickými jevy, ale zaměřili se spíše na konverzaci a poslech českých písní.

V polovině května studenti skládali zkoušky z českého jazyka, v tomto semestru většina z nich na úrovni A2. Studenti, kteří se zapsali do kurzu češtiny v únoru, zatím ke zkoušce nepřistupovali. Certifikát z úrovně A1 budou mít možnost získat až na konci příštího semestru.

Jako každý rok bylo třeba vyklidit lektorský byt a domluvit se s vedením kolejí, aby mi přidělili místnost, kde bych si mohl přes léto uložit osobní věci. Také jsem si musel vyřídit pracovní vízum na další semestr. Obvykle se povolení k pobytu pro lektora vyřizuje až v září, letos mi zaměstnanci mezinárodního oddělení univerzity všechny potřebné dokumenty obstarali již nyní. Ochota kolegů a přátelská atmosféra při jednání se zástupci IŽGTU na mne působí dojmem, že si na univerzitě existence lektorátu cenní. Možná k tomu přispěla i skutečnost, že lektor v Iževsku zůstává již třetím rokem.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za duben 2018

Duben je měsíc, ve kterém v Iževsku postupně taje sníh a zima definitivně polevuje. To se projevuje i v celkové atmosféře na lektorátu. První slunečné jarní dny blahodárně působily na lektora i na studenty. Ve výuce jsme se věnovali českým i ruským jarním lidovým tradicím. Na hodinu jsem přinesl vlastnoručně upletenou pomlázku a vyprávěl jim, jak se v Česku slaví Velikonoce. Poté jsme naše zvyky porovnávali s těmi ruskými. Se skupinami pro začátečníky jsme se zabývali modálními slovesy a minulým a budoucím časem. S mírně pokročilými studenty jsme se zaměřili především na stupňování přídavných jmen a příslovcí a některé pády množného čísla. V poslední skupině pro pokročilé zasvěcujeme hodiny hlavně velmi intenzivní konverzaci a přípravě na závěrečnou zkoušku z českého jazyka. Jedné studentce také pomáhám v přípravách na nostrifikační zkoušku ze zeměpisu. K tomuto účelu používáme učebnice zeměpisu pro střední školy, které si na mou radu opatřila v České republice.

V polovině dubna jsem se setkal s prvním prorektorem IŽGTU. Setkání bylo velmi milé, prorektor mi vyprávěl o své návštěvě České republiky a projevoval velký zájem o činnost Českého centra. Nabídl mi též pomoc při organizování prezentací na jednotlivých fakultách IŽGTU.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za březen 2018


Během března se počet studentů ve skupinách pro začátečníky ustálil a výuka probíhala v poklidném pracovním duchu. Se studenty jsme probrali nejdůležitější pády a slovesa a procvičovali základní konverzaci. S mírně pokročilými jsme probírali například témata ideální bydlení, svátky, tradice a zdravý životní styl. Z gramatiky jsme prošli zejména kondicionál, imperativ a 5. pád. Kromě toho se neustále věnujeme i opakování již probraného učiva. Pokročilé studenty jsem zatěžoval složitým tématem globálních problémů. Zároveň se v úvodu každé hodiny bavíme o pořadech, které mají za úkol průběžně sledovat na českých internetových portálech. Na hodině jsme debatovali i o Mezinárodním dni žen a jeho smyslu, protože svátek patří v Rusku k těm významným. Jako téma pro diskuzi nám posloužily i ruské prezidentské volby. Protože o to mají studenti často zájem, snažím se jim přiblížit, jakým způsobem je dění v Rusku reflektováno v České republice.

 
 

 

 

 

Centrum Kazaň 

Od 1.9. 2018 se novou lektorkou na Kazaňské univerzitě stala Ivana Vrajová.

Lektor: Ivana Vrajová

mail: ivrajova@gmail.com 

tel.: 00420737987632

 

 

Martin Horn učí od září 2018 na univerzitě O.M. Beketova v Charkově na Ukrajině.

Lektor: Martin Horn

mail: mhorn@seznam.cz

tel.: 00420211222877

 

 

 

 

 

České centrum Kazaň

Lektorát se nachází ve městě Kazaň (rusky Казань, tatarsky Qazan), které je hlavním městem Tatarstánu, a zároveň jedním z největších a nejstarších ruských měst. Kazaň je také sídlem Povolžského federálního okruhu a má přibližně 1,2 milionu obyvatel.

České centrum, jehož hlavním cílem je výuka českého jazyka a propagace kultury, bylo otevřeno 2. října 2014. Zázemí Českému centru poskytuje Kazaňská státní federální univerzita. Hlavním cílem českého centra je rozvoj spolupráce mezi kazaňskými a brněnskými univerzitami. České centrum vzniklo na základě úzké spolupráce mezi republikou Tatarstán a Jihomoravským krajem. Cílem je podpora mobility studentů a pedagogů, vytvoření podmínek pro internacionalizaci jihomoravských vysokých škol, příprava dvojitých diplomů, kurzy českého jazyka a propaganda české kultury, zájemci si také mohou výpůjčit české knihy a filmy v nevelké knihovničce. 


Kde nás najdete:

České centrum se nachází přímo v centru města na ulici Tatarstánu 2.

Adresa:

České centrum

Institut filologie a mezikulturní komunikace,

Kazaňská státní federální univerzita,

ul. Tatarstan 2, kab. 225

Kazaň

420 001

420021, г. Казань, ул.Татарстан, 2 (уч. зд. №33)

Подробности:http://kpfu.ru/philology-culture

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на портал КФУ (kpfu.ru)

 

Vkontakte: http://vk.com/club80633267

Kazaňská federální univerzita

Kazaňská federální univerzita je jednou z nejstarších v Rusku, byla založena carem Alexandrem I 17. listopadu 1805. Mimo samotnou Kazaň má univerzita pobočky i v jiných částech Tatarstánu a Ruska. Vlastní také svoji astronomickou observatoř v Abcházii, na Kavkaze. Na kazaňské univerzitě studovala a pracovala řada známých osobností. Zvláště v období druhé světové války byli do Kazaně převezeni významní vědci a učitelé z celé evropské části Ruska. Mezi nejznámější absolventy či pedagogy patří geometrik N. I. Lobačevskij, objevitel rhutenia K. K. Klaus, chemik A. M. Butlerov, matematik I.S. Gromeka, fyzik E.K.Zavojkij, fyzik S.A.Altšuler a mnoho dalších, mj. i Vladimír Lenin či Lev Tolstoj.

V současnosti studuje na univerzitě asi 50 000 studentů. Univerzita je jednou ze sedmi federálních univerzit Ruska, tj. s maximální podporou vědy a výzkumu přímo z ruského rozpočtu, mimo to univerzita je výkladní skříní bohatého Tatarstánu. Univerzita je jednou z nejlépe hodnocených ruských univerzit podle mezinárodních ratingů a dále se rozvíjí.

Odkaz na stránky univerzity: http://kpfu.ru/

Napsali o českém centru

Návštěva brněnských univerzit na KFU - stránky KFU (6.11.2014)

V KFU otevřeli české centrum - stránky KFU (2.10.2014)

Studenti v Kazani budou studovat češtinu - rádio Hlas Ruska (2.10.2014)

Dvoustranné rozhovory - o otevření českého centra - TV reportáž Kazaňské televize (30.9.2014)

V KFU otevřou české centrum - Moje Kazaň (30.9.2014)

V KFU otevřou české centrum - Tatar inform (30.9.2014)

Na Kazaňské univerzitě otevřou české centrum - Pro Kazaň (30.9.2014)

z návštěvy prezidenta Tatarstánu v ČR - stránky KFU (25.9.2014)

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU:

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za únor 2019

Do programu JCMM se zaregistrovalo 14 studentů, z toho několik studentů využije možnost psát přijímací zkoušky v Českém centru.

S mírně pokročilými byly únorové lekce hlavně o popisu cesty, budoucím čase perfektivních sloves a rozdílu mezi akuzativem a genitivem, příp. lokálem. Studentům dělal zejména problém rozdíl mezi otázkami Kde? a Kam? – dynamické sloveso vs. statické + typické předložky. S pokročilými jsme zopakovali kondicionál a prošli všechny předložky s instrumentálem + rozdíl mezi instrumentálem a akuzativem – statická vs. dynamická slovesa. Se začátečníky jsme začali s abecedou, základními čísli a dny. Na konci byli schopni se krátce představit, znali sloveso být a popis pokoje i s adjektivy. Jako vždy byl u začátečníků problém používat sloveso být, jelikož v ruštině se v přítomném čase toto sloveso aktivně nepoužívá.

 

 ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za leden 2019

Již na začátku ledna jsem otevřela nábor studentů do nové skupiny. Zájemci se mohli přihlašovat do 18. ledna vyplněním přihlášky, kterou mi bylo možné zaslat e-mailem, nebo přes sociální síť VKontaktě. Do Kazaně jsem přiletěla 24. ledna, kdy studenti zrovna měli prázdniny po zkouškách. Začátečníci měli začít ve středu 30. ledna, ale právě kvůli nepřítomnosti mnoha z nich jsem musela termín posunout o týden.

S mírně pokročilými a s pokročilými jsme začali hned v pondělí 28. ledna a to opakováním z předešlého semestru. Měsíc bez češtiny se vždy projeví, naštěstí se studenti dokázali během týdne vrátit tam, kde byli před Vánoci.


 

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za prosinec 2018

V prosinci jsme se začátečníky procvičovali hlavně genitiv – tvary podle vzorů, použití a také ve srovnání s akuzativem jako odpověď na otázku Kam?. Studentům dělala problém předložka „do“, neustále ji zaměňovali za „v“. Ta se v této funkci používá v ruštině. Pomohlo neustálé procvičování a neustálé opakování rozdílu v otázkách KDE a KAM. Také jsme si vysvětlili modální slovesa – časování, použití. S pokročilými jsme se vrhli na kondicionál. V posledním týdnu jsem byla nemocná, naštěstí ne všech pět dní, takže jsme se rozloučili konverzací na téma Vánoce, Silvestr a Nový rok a prezentací, jak zažádat o stipendium JCMM na rok 2019/2020. Do ČR jsem se vrátila 15. prosince.

 

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA listopad 2018

V polovině listopadu jsem konečně dostala nové vízum a svůj pas zpět. S tím začalo další kolo byrokracie.

Ve druhém měsíci si studenti začátečnických skupin upevnili opakováním a procvičováním v písemné i ústní formě znalost toho, co se naučili v tom předchozím. V gramatice se naučili akuzativ osobních a přivlastňovacích zájmen, vyjadřovat čas v hodinách a minutách, nové spojky. Po druhém měsíci dokáží studenti mluvit i psát o svém dni.

Ve skupině pokročilých si zopakovali všechny časy sloves, také vid a pády podstatných a přídavných jmen. V nové gramatice se naučili akuzativ a nominativ plurálu. Problém jim zde dělal především mužský životný rod, ale to se dalo očekávat. Celkově mají studenti problém s měkčením v pádech. Témata pro slovní zásobu bylo cestování, restaurace, jídlo.

I s pokročilou skupinou jsem začala psát diktáty, psaní se objevilo jako jejich velká slabina. Od začátku kurzu také všichni studenti píšou domácí úkoly – ne jen gramatické, ale i vysloveně jen kvůli psaní písmen, slov, vět, přemýšlení v češtině.

V tomto měsíci jsme začali se studenty dělat konverzační klub o sobotách. Zatím tedy je s pokročilými. A na konci měsíce jsme všech skupinách probírali praktické věci ohledně žádosti o stipendium, přihlášek na univerzity, nostrifikace atd.

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA říjen 2018

Lekce začaly 1. října. Ze začátku bylo v každé skupině 35 studentů, což je pro jazykové lekce opravdu těžké. Naštěstí první hodiny jsou hlavně o abecedě, číslech, dnech, měsících a slovesu být. Což se dá procvičovat ústně i písemně i s takovým množstvím studentů. Po několika lekcích vždy opadne zájem studentů, kteří se chtějí učit češtinu jen ze zajímavosti. Postupně se tedy ustálil počet na zhruba 12-15 studentech ve skupině. Zatím projevilo vážný zájem o studium v ČR 12 studentů.

V prvním měsíci se začátečníci také naučili všechny třídy sloves, 4. a 6. pád podstatných jmen, příslovce místa jako odpověď na otázku kde, co mají rádi a co rádi dělají. Po jednom měsíci byli schopni mluvit o sobě a své rodině. Největší problém mají s rozlišením otázky – co máš rád? a co rád děláš?.

U pokročilých bylo potřeba zjistit úroveň studentů. Někteří byli na úrovni A1, další A2 a 1 studentka na úrovni B1. Bohužel se mi přihlásilo i celkem hodně studentů, kteří nebyli na úrovni, na které si mysleli, že jsou. Jejich znalosti byli horší než A1. Někteří přešli do začátečníků, někteří opravdu zapracovali a postupně se dostali na úroveň ostatních a někteří skončili. Studenti s A1 a s A2 se prolínají a postupně se ustálili zhruba na stejném bodě úrovně. Se studentkou na úrovni B1 mám individuální konverzační lekce – tedy hlavně konverzace a slovní zásoba (kolokace, idiomy,..).

S pokročilými používáme 3 učebnice. „Chcete mluvit česky?“ na gramatiku, „Communicative Czech“ na její procvičování a „Češtinu pro život“ kvůli slovní zásobě a konverzaci a gramatice v praxi.      

 ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA ZÁŘÍ 2018

Přiletěla jsem do Kazaně brzo ráno 21. září. Hned ráno začaly dva týdny obíhání úřadů a doktorů. Ještě v Česku jsem zahájila přihlašování studentů na kurzy češtiny přes síť VK díky předchozímu lektorovi. Deadline byl po dvou týdnech, aby mohla být první lekce 1. října. Přihlásilo se kolem 170 studentů. Rozdělila jsem je do pěti skupin, jedna pro pokročilé a čtyři pro začátečníky. Po deadlinu se ještě hlásili další uchazeči, ale musela jsem je odmítat z kapacitních důvodů a také kvůli zameškání mnoha prvních lekcí.

Tedy po rozdělení studentů do skupin, vytvoření časového rozvrhu a zarezervování tříd mohl kurz od října začít. 


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2018

Jaro letos v Kazani vůbec nebylo. V dubnu zima, spousta sněhu, nepohoda, a pak najednou zlom – teploty téměř letní, příjemné slunečné dny, radost být venku. Květen většinou uteče strašně rychle, což je dáno hlavně tím, že lektor ve druhé polovině měsíce odjíždí. Začátek bývá poklidný, jelikož Rusové opravdu náruživě slaví oba květnové svátky, často odjíždějí mimo město a v tomto období na univerzitu dochází málokdo. I proto bylo možné trochu si užít slunečný začátek měsíce. Zato potom obvykle následují hektické dny. Ústní a písemné zkoušky z češtiny, rozlučkové akce, příprava lektorátu na letní pauzu, administrativa spojená s odjezdem a s přerušením pracovního poměru na univerzitě atd. Pak balení, a než se člověk vzpamatuje, už sedí v letadle, vzpomíná, rekapituluje a přemýšlí o tom, že další zajímavý rok je u konce. Nejinak tomu bylo i letos, odjezdové rozjímání bylo navíc umocněno tím, že se v září do Kazaně pravděpodobně už nevrátím. Zkoušky z češtiny skládalo 36 studentů. Potěšilo mě, že všichni uspěli, snad jim nadšení vydrží i nadále. Doufám, že přes léto všechno nezapomenou a že se s většinou dříve nebo později setkám v Brně, kde budou studovat.

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2018

Duben se nesl ve znamení přijímacích zkoušek na Masarykovu a Mendelovu univerzitu a letos také poprvé na Fakultu stavební VUT. Bude skvělé, když i v příštích letech poroste počet oborů, na které bude možné vykonat přijímací zkoušku přímo na lektorátu. Letos odborné eseje a testy psalo deset uchazečů, s napětím čekáme, kdo bude přijat a kdo nikoliv.

V hodinách jsme trénovali zejména základní  konverzační témata, rozšiřovali slovní zásobu a opakovali gramatické jevy. Hodiny jsme už tradičně obohacovali četbou textů z České čítanky, Češtiny pro život a dalších knih, četli jsme pohádky a české pověsti.  Zároveň jsme nepřestali systematicky probírat novou látku. Úplní začátečníci dokončili 3. lekci, ve které se naučili hovořit o svém denním programu, a to ve všech časech, takže již umějí popsat, co dělali včera od rána do večera, co dělají každý den a čím se budou zabývat zítra či o víkendu. Naučili se akuzativ osobních zájmen, číslovky 1 – 100 a hodiny. Mírně pokročilí probrali 6. lekci, věnovanou bydlení a návštěvám. Hlavním gramatickým tématem bylo množné číslo, pro ruské studenty dost obtížná záležitost. S pokročilými jsme probrali 12. lekci, ta byla zasvěcena plánování dovolené a cestování. V gramatice jsme se zabývali slovesnými předponami a lokálem singuláru substantiv, adjektiv a zájmen. Na konci měsíce jsme se opět po čase podívali na český film.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2018


V březnu jsme společně se studenty oslavili MDŽ a české Velikonoce (ty pravoslavné budou o týden později, tedy v dubnu).

Blíží se také dubnové termíny přijímacích zkoušek zde na lektorátu, k čemuž se někteří studenti staví velmi zodpovědně a připravují se. Jsou však i tací, kteří tomu nechávají volný průběh a čekají, že to nějak dopadne.

Studenti v březnu podávali přihlášky ke studiu na brněnských univerzitách, případně žádosti o prominutí přijímacích zkoušek. Mnozí uchazeči již mají diplom a postupně zahajují proces nostrifikace.

Samozřejmě též probíhala intenzivní výuka češtiny. Úplní začátečníci dokončili 2. lekci, naučili se stručně pohovořit o sobě a o své rodině. Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Mírně pokročilí probrali 5. lekci, věnovanou cestování a Praze. Tato lekce je velmi obsáhlá a studenti se naučili mnoho nového, o čemž svědčí výčet témat: číslovky 100-1000, předložky pojící se s genitivem a akuzativem, neurčitá a záporná zájmena a příslovce, vidové dvojice sloves atd. Studenti se už umí zeptat na cestu a naopak podrobně popsat cestu někomu jinému. S pokročilými jsme udělali 11. lekci, studenti se naučili vše o poště, posílání pohledů, dopisů, balíků, vyplňování formulářů, psaní adres apod. V gramatice jsme se zabývali instrumentálem osobních zájmen, imperativem a vokativem.

 

 

V září 2018 jsme otevřeli nové Centrum českého jazyka na Univeritě O.M. Beketova v Charkově. 

Učitelem českého jazyka je náš zkušený lektor Mgr. Martin Horn

Kontakt: mhorn@seznam.cz 

Informace o univerzitě v Charkově:

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
17, Marshal Bazhanov Street,
Kharkiv, 61002, Ukraine.

Výsledek obrázku pro univerzita o.m. beketova charkov

 

Z dění na lektorátu:

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2019

Do programu JCMM se zaregistrovali čtyři zájemci. Není to mnoho, ale víc jich být v podstatě ani nemohlo. Naše české centrum funguje v Charkově první rok a opravdový zájemce o studium v Brně musí být schopen složit přijímací zkoušku, která je v českém jazyce, a i v případě, že by byl přijat bez zkoušky, musí ovládat jazyk přinejmenším na úrovni B1. To je po několika málo měsících učení nereálné. Nicméně povědomí o kursech českého jazyka se šíří a neustále se ozývají noví zájemci.

V únoru byly otevřeny dvě skupiny nováčků. S těmi jsme prošli 1. lekci, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být.  S mírně pokročilými jsme se věnovali 3. lekci a tématu „můj den“, studenti se naučili časovat všechny typy sloves, seznámili se rovněž se 4. pádem osobních zájmen a s číslovkami 1-100. Umějí se zeptat, kolik je hodin, ovládají i další otázky (jak dlouho…, v kolik hodin… atd.), umějí i odpovídat. Také jsme probrali základní slovní zásobu týkající se počasí a oblékání. 

 

Zpráva Martina Horna za leden 2019

Do Charkova jsem se vrátil 19. ledna. Vzhledem k tomu, že právě začínal nový semestr, mohli jsme se s pokročilými studenty ihned věnovat výuce. Zasvětili jsme ji opakování. Podzimní čtyři skupiny se smrskly na dvě, takže vznikl prostor pro nový nábor. Přihlásilo se třicet studentů z naší univerzity a třicet z jiných charkovských univerzit. Vznikly dvě nové skupiny. Mám radost, že díky reklamě a cílenému náboru přes sociální sítě se povědomí o našem českém centru postupně rozšiřuje. Je dobře, že univerzita po složitých jednáních umožnila přístup na kurzy i zájemcům z ostatních univerzit. S nováčky se začneme učit na začátku února.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2018

Čtrnáct prosincových dní rychle uteklo, stejně jako celá moje podzimní mise, která tentokrát
byla o trochu kratší než obvykle.
Jako vždy byl prosinec zasvěcen českým adventním a vánočním zvykům. Těm byla věnována i
celá poslední předvánoční hodina ve všech skupinách. Docházka na hodiny češtiny byla
celkem dobrá a regulérní výuka probíhala až do mého odletu. Opakovali jsme první a druhou
lekci, začínat novou nemělo smysl, všichni by nové učivo přes zimní pauzu zapomněli.
Na začátku měsíce jsem zorganizoval školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali
v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM a jak napsat
životopis a motivační dopis. Zdá se, že uchazečů bude letos v Charkově málo.
Na konci ledna budu otvírat nové skupiny, zveřejnil jsem inzeráty na webových stránkách
dvou nedalekých univerzit, na Facebooku rovněž běží reklama na naše české centrum a se
zahraničním oddělením univerzity plánujeme rozsáhlý nábor.
 

Zpráva Martina Horna za listopad 2018


V listopadu jsme prošli 2. lekci, studenti se naučili stručně pohovořit o sobě a o své rodině. 

Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Jak už jsem se zmínil, používáme učebnici „Chcete mluvit česky?“ Je pravda, že některé lekce v této učebnici jsou docela nabité gramatikou, takže je občas nutné látku rozvolnit na delší období a proložit ji texty a cvičeními z jiných zdrojů. V hodinách klademe důraz na konverzační složku. Domluvit se v běžných životních situacích považuji za hlavní smysl výuky, přesto se však samozřejmě snažím, aby hodiny byly vyvážené a obsahovaly též další činnosti – čtení, psaní, poslech a osvojování gramatiky.  Pro zpestření také zpíváme české písničky a věnujeme se reáliím. Na studenty se snažím mluvit pouze česky.

Byla otevřena nová skupina začátečníků, takže v současné době dochází do kurzů zhruba 50 studentů.

 

17. listopadu jsme si připomněli státní svátek.

 

Zpráva Martina Horna za říjen 2018

Založil jsem na Facebooku stránku s informacemi o českém centru (Чеський мовно-культурний центр в ХНУМГ ім.О.М Бекетова), informace jsem umístil i na internetové stránky univerzity (http://ird.kname.edu.ua/index.php/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-akademii/cheskij-movno-kulturnij-tsentr/pro-proekt).Do kurzů se přihlásilo zhruba 130 studentů, začalo chodit ale pouze 90. Jsou rozděleni do čtyř skupin. Nicméně stále se hlásí noví zájemci, takže v listopadu budeme otvírat další skupinu.  Používáme česko-ruskou verzi učebnice „Chcete mluvit česky?“  Studentům vyhovuje, že jim ruský komentář ulehčuje domácí přípravu nebo samostudium v případě delší absence. Udělali jsme 1. lekci, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být.Studenti zhlédli dvě prezentace – o možnostech studia v Brně a o vzniku samostatného Československa.