Projekt Česká centra
lektoráty
úspěšných absolventů jazykových kurzů
absolventů přihlášených ke studiu v Brně

Kurzy češtiny na partnerských univerzitách v zahraničí. Seznamujeme zájemce o studium v českém jazyce na brněnských vysokých školách s krásami i úskalími českého jazyka.

Váš člověk

Iveta Kumstátová

Internacionalizace vysokých škol v JmK
iveta.kumstatova@jcmm.cz 725 745 596

Česká centra v zahraničí
 

Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol.

Cílem našich mezinárodních center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.
 

NAŠE Česká centra v zahraničí:

  • Kalašnikovova iževská státní technická univerzita – Iževsk, Rusko
  • Univerzita O.M. Beketova - Charkov, Ukrajina

 

Dříve jsme provozovali lektoráty v Uljanovsku (Rusko) a Luhansku (Ukrajina), v Chanty-Mansijsku (Rusko), v Kazani (Rusko).

České centrum v Iževsku bylo otevřeno v akademickém roce 2009/2010 na Kalašnikovově iževské státní technické univerzitě. Tato univerzita dlouhodobě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V současné době působí v Iževsku jako lektorka Sofia Križan.

Lektorka:  Sofia Križan - Iževsk, Rusko; České centrum v Charkově, Ukrajina.

V září 2018 jsme otevřeli nové Centrum českého jazyka na Univerzitě O.M. Beketova v Charkově.Učitelem českého jazyka se stal náš zkušený lektor Martin Horn.

Lektor Martin Horn - Charkov, Ukrajina.

 

 

 

 

Centrum IŽEVSK
 

Od 1.9. 2019 se novou lektorkou na Kazaňské univerzitě stala Mgr. Sofia Križan.
Kontakt: 
sofi.krizan@gmail.com

 

 

 

LEKTORÁT IŽEVSK

Lektorát se nachází ve městě Iževsk (rusky Иже́вск, udmurtsky Ижкар), které leží na východě evropské části Ruska. Iževsk je hlavním městem Udmurstské republiky a má přibližně 630 000 obyvatel. Město vzniklo roku 1760 jako osada pro dělníky slévárny hraběte Šuvalova pod názvem Iževskij Zavod. Roku 1807 zde byla založena zbrojovka, která zvláště v obdodí druhé světové války a po ní stála za velkým rozmachem města. Zbrojařská tradice ve městě pokračuje i nadále, vždyť Iževsk je kolébkou legendární AK 47 – kalašnikov.

České centrum, jehož hlavní náplní je výuka českého jazyka a propagace kultury, zahájilo svoji činnost 19. října 2009. Zázemí lektorátu poskytuje Kalašnikovova iževská státní technická univerzita, z jejichž řad se rekrutuje drtivá většina návštěvníků kurzů češtiny.

Kde nás najdete:

Lektorát se nachází ve čtvrti Metalurg, na rohu ulice Kirova a 30 let Pobedy v 5. korpusu IŽGTU vedle business centra Akadem-park. 

   Adresa:

   Centrum českého jazyka a kultury

   5. korpus ISTU
   30 let Pobedy 2
   Iževsk 46002
   Rusko

 

 

   Spojení:
   zastávka Selchozakademia
   tramvaj: 1, 4, 7, 10
   autobus: 14, 29, 36, 78
   trolejbus: 6, 9
   maršutka: 52, 68

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita vznikla v únoru 1952 z původního Iževského strojního institutu. Na svém počátku měla pouze 3 studijní obory a 200 studentů. Hlavním podnětem vzniku univerzity byla výchova odborníků pro zdejší rozsáhlý zbrojní průmysl. V roce 2012, v rámci 60. výročí založení vysoké školy, se univerzita přihlásila k odkazu nejslavnějšího Iževčana, konstruktéra legendárního samopalu AK-47 Michaila Timofijeviče Kalšnikova, a přijala jeho jméno do svého názvu. Mimo samotný Iževsk má univerzita pobočky i v okolních městech Udmurtské republiky - Čajkovském, Glazově, Kambarce, Sarapulu a Votkinsku. Na 14 fakultách a 6 institutech studuje v současné době kolem 22000 studentů.

Odkaz na stránky univerzity: http://www.istu.ru/

 

 

 

 

 

 

 

Z historie lektorátu Iževsk

Lektorát v Iževsku a na něj navázané české centrum byl otevřen v říjnu 2009. Prvním lektorem byl Ivo Hopp. Iževsk nebyl vybrán čirou náhodou. Iževsk je, stejně jako Brno, městem s dlouholetou strojírenskou tradicí (zbrojovka, motocykly Iž, automobilový závod, rádiozávod a kosmický program Kupol). Při zřizování lektorátu jsme navázali na dlouhodobou spolupráci mezi VUT Brno a Iževskou technickou univerzitou. Na iževské univerzitě již dříve nepravidelně probíhala výuka češtiny pod vedením paní Jarmily Jurášové z VUT Brno, která jezdila do Iževsku učit studenty na jeden měsíc po dobu několika let. 

 

Lektorát původně fungoval jako součást katedry jazyků Fakulty dalšího vzdělávání v 7. korpusu Ižgtu. Původní vybavení bylo velmi skromné. Výuce češtiny nebyla vyhraněna samostatná učebna a místnost pro české centrum neexistovala, lektor se tak musel připravovat na chodbě a půjčovat knihy doma. Zřízením českého centra se zněkolikanásobil počet studentů češtiny i objem vzájemné výměny studentů mezi VUT a Iževskou univerzitou. Pro velký zájem bylo dokonce nutné některé zájemce o češtinu odmítnout. 

 

 

 

V únoru 2010 se lektorát přestěhoval do zbrusu nových prostor pátého korpusu Ižgtu. Výhodou tohoto přestěhování bylo získání samostatných prostor pro české centrum a vybavení moderní budovy. Nevýhodou se stala větší vzdálenost mezi zbývajícími budovami univerzity a novou budovou, čímž se vzdálila docházková vzdálenost pro studenty, kteří někdy musí v poklusu spěchat na hodinu češtiny. Také větší vzdálenost od jakékoliv jídelny nechává studenty napospas hladovému lektorovi.

 

V dubnu 2010 v nových prostorech proběhlo slavnostní otevření lektorátu za přítomnosti Generálního konzula ČR z Jekatěrinburgu Miroslava Rameše a delegace z JCMM. 

Během letních prázdnin 2010 proběhly v českém centru menší stavební úpravy a došlo k rozdělení centra na dvě samostatné místnosti – učebnu a kabinet s českou knihovničkou a prostorem pro přijímání návštěv. Lektor tak po roce definitivně získal prostory odpovídající významu malého českého centra. Změna nastala také ve formální struktuře a centrum bylo přiřazeno přímo pod mezinárodní oddělení univerzity.

Samotná výuka probíhala dvakrát až třikrát týdně v závislosti na skupině. Mimo to v druhém semestru byly tematické semináře zaměřené na lexikum jednotlivých studijních oborů, tak aby studentům byla ulehčena jejich adaptace na české vysoké škole. Na konci jarního semestru studenti skládají zkoušku podle Evropského referenčního rámce a jejich znalostí (A1,A2,B1 a B2). Každoročně odjíždí z Iževska studovat na brněnské vysoké školy až 30 studentů magisterských a doktorských studií.

 

České centrum se stalo místem nejen pro výuku češtiny, ale hlavně místem setkávání a poznávání nové kultury. Zvyklostí se staly české večery probíhající jeden až dvakrát měsíčně v závislosti na českých svátcích a tradicích. Tradičně k nám chodil Mikuláš, slavili jsme Masopust (Fašank) i Vánoce, učili se plést pomlázku na Velikonoce. Společně jsme sáňkovali na čemkoliv, pravidelně hráli volejbal a jiné sporty. Velký úspěch měla divadelní představení českých pohádek, pořádaných nejčastěji u příležitosti návštěvy delegace z partnerské VUT Brno.

 

V září 2012 nastoupila svoji misi v Iževsku nová lektorka Hanka Stýblová, která předtím působila na jiném lektorátu JCMM v Chanty-Mansijsku. Působila zde jeden akademický rok.

V letech 2013-14 zde působil Martin Horn. V roce 2015 Hana Lejskeová. Od září 2016 do června 2019 zde učil Kryštof Bachmann.
 

Vybavení

Lektorát sídlí v 8 patře nejnovější budovy univerzity s nádherným výhledem z okna na přehradu a celé město. Lektorát tvoří samostatnou jednotku formálně spadající přímo pod mezinárodní oddělení Kalašnikovovi iževské státní technické univerzity. Výuka českého jazyka probíhá v  samostatné učebně, která je umístěna na Institutu překladatelství. Učebna je vybavena televizorem a počítačem s tiskárnou a skenerem. Kromě toho lektorát intezivně využívá vybavení Institutu překladatelství jako různé audiopomůcky a interaktivní tabuli. Mimo učebnu patří k lektorátu místnost pro přijímání návštev s českou knihovničkou.

Knihovnička je skromná, odpovídající velikosti lektorátu. Veškeré vybavení bylo zakoupeno JCMM nebo získáno darem od VUT Brno nebo od předcházejích lektorů. Bibliotéka nabízí zájemcům kolem 100 knih české poezie a prózy, dvojjazyčné česko-ruské tituly, učebnice češtiny na bázi angličtiny a ruštiny, knihy o historii ČR, česko-ruské slovníky, mapy, CD romy, skripta VUT, propagační materiály Jihomoravského kraje a jednotlivých brněnských vysokých škol a české filmy. Soupis knih lektorátu naleznete zde: seznam knih lektorátu Iževsk.

 

 

 

 

 

 

 

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU:

 

                                                   ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA KVĚTEN 2021

Na začátku května byla výuka přerušena jarními svátky, ale pak po jarních svátcích jsme se pustili do výuky. Probrali jsme téma " Státní svátky ", "Móda a oblečení" , "Kam za kulturou", "Příroda kolem nás", hráli jsme kvízy a dělali hodně poslechu. Také jsme během měsíce  se zájemci o studium v České republice znovu detailně probírali proces nostrifikace a získání studijního víza. Studenti, kteří se hlásí na FSI dostali pozvánku na online pohovor, takže jsem znovu zorganizovala konzultace a probírali jsme technické termíny ohledně jejich specializace.

Na konci května se hodně oteplilo a před mým odjezdem do ČR jsme zorganizovali  tradiční českou grilovačku se studenty v přírodě. Výuka češtiny baví všechny a i na čerstvém vzduchu  :)

20. května na lektorátu studenti skládali zkoušku z českého jazyka, většina z nich na úrovni B1, ostatní na úrovni B2. Letos úspěšně složilo zkoušku 14 studentů a většina z nich se už chystá na studium do Brna.

 

 

                                                           ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA DUBEN 2021

Zorganizovala jsem se studenty online výuku přes Skype a posílám jim přes skupinu na Facebooku různé materiály, testy a cvičení. Pořád jsme v kontaktu a cvičíme češtinu:) Probírali jsme téma "Cestování", "Zdravotní životní styl", " U doktora" , "V nemocnice", " Lidské tělo" a z gramatiky jsme procvičovali skloňování přídavných jmen.
Taky jsme se uprostřed měsíce bavili  o Velikonocích a o Velikonočních českých tradicích, dívali jsme se na online videa,  v Rusku se tento svátek slaví o týden později.
 
 

                                                             ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA BŘEZEN 2021

V první půlce března se studenti přihlašovali na vysoké školy v Brně. Pár studentů již napsalo žádosti o prominutí přijímacích zkoušek. Vysvětlovala jsem jim jaké další dokumenty musí připravit k žádosti a jak to funguje s nostrifikací, co všechno k tomu potřebují. 

Jinak v březnu jsme rozjeli dálkové studium a zahájili konverzační klub, kde hrajeme hry, skládáme dialogy a na kterých probíráme užitečné fráze a analyzujeme různé životní situace, například „jak si něco objednat v restauraci a zároveň zjistit co mají dneska dobrého “ nebo „jak si objednat různé služby a zjistit kolik to stojí “ nebo „jak se neztratit na letišti a koupit si jízdenku na nádraží “. A i přes Skype to může být zábava:) 

Na lekcích pravidelně děláme poslechy a pak o tom diskutujeme, občas sdělím studentům na počítači obrazovku a pustím krátké videa o Brně a životě v ČR  z YouTube abychom se na to mohli spolu podívat. 

S pokročilými studenty jsme prošli téma “ Služby , peníze “,“ Zaměstnání, podnikání, hospodářství “ , “ Dnešní noviny” a z gramatiky jsme procvičovali stupňování přídavných jmen a tvoření sloves z adjektiv( dobrý - lepší , zlepšovat / zlepšit ). 

 

 

                                                                       ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA ÚNOR 2021

Druhý semestr jsme zase začali formou on-line. Začátkem února jsme se se studenty bavili o univerzitách v Brně. Upozorňovala jsem je na časté chyby v přihláškách a také jsem jim radila s přesným výběrem oboru na univerzitách v Brně. Celkem se do projektu letos přihlásilo 11 studentu a většinou jsou to studenti z technické univerzity, z oborů informatiky a architektury, stavebnictví, strojního inženýrství a elektrotechniky. Na přednáškách během měsíce jsme prošli  témata "Počasí", "Práce”, “Vztahy s lidmi", “Kultura", “Sport a zábava". 

Každou lekce začínáme konverzací a hrajeme komunikační hry, hodně sledujeme videa a pak o tom  diskutujeme, děláme poslechly a procházíme cvičeními z učebnic.

 

 

                                                                               ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA LEDEN 2021
 

Během měsíce online výuka se rozjela naplno. Na přednáškách stále opakujeme gramatiku, sledujeme videa v češtině a máme konverzační hodiny. Takže během listopadu jsme probrali téma " Rande, setkání a schůzky" , "Památky" , " Ubytování ", " Dopravní prostředky". Hodně jsme se bavili o Brně a Praze a kultuře ČR a proto jsme sledovali videa  "Kam v Praze?" , "Brno, tipy a zajímavosti na výlet" a "15 faktů o Česku" a samozřejmě pák se o tom diskutovali. 

 
Z gramatiky jsme probírali reflexivní slovesa(reflexivní zájmena"se" nebo"si") a opakovali jsme přídavná jména (skloňování přídavných jmen).
 
Koncem měsíce jsem zorganizovala online prezentaci na téma "studium v Brně" , studenti dozvěděli praktické informace ohledně žádosti o stipendium JCMM, nostrifikace a přihlášek na university. Zatím letos projevilo vážný zájem o studium v Brně 15 studentů. Hlásit se budou především na VUT  fakulty FIT, FSI a FEKT.
 

                                                                            ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA PROSINEC 2020

 

Během prosince, stejně jako loni, jsme se věnovali oslavám svátku svatého Mikuláše a pak vánočním svátkům. Dívali jsme se na videa o vánočních tradicích v ČR a snažila jsem se přiblížit studentům atmosféru českých svátků. Potom jsme diskutovali o rozdílech mezi ruskými a českými vánočními a novoročními tradicemi. No a jako každý rok na začátku měsíce jsme probírali praktické věci ohledně registrace v systému  JCMM, nostrifikace, deadline a přihlášek na univerzity. Zorganizovala jsem další prezentace, abych pomohla studentům správně napsat životopis a motivační dopis.  Letos je zájem o studium v Brně poměrně vysoký, přibližně 16 lidí a studentů se bude hlásit především na VUT.

 

 

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA LISTOPAD 2020

Během měsíce se online výuka rozjela naplno. Na přednáškách stále opakujeme gramatiku, sledujeme videa v češtině a máme konverzační hodiny. Takže během listopadu jsme probrali téma " Rande, setkání a schůzky" , "Památky" , " Ubytování ", " Dopravní prostředky". Hodně jsme se bavili o Brně a Praze a kultuře ČR a proto jsme sledovali videa  "Kam v Praze?" , "Brno, tipy a zajímavosti na výlet" a "15 faktů o Česku" a samozřejmě jsme pak o tom diskutovali. 
 
Z gramatiky jsme probírali reflexivní slovesa(reflexivní zájmena"se" nebo"si") a opakovali jsme přídavná jména (skloňování přídavných jmen).
 
Koncem měsíce jsem zorganizovala online prezentaci na téma "studium v Brně" , studenti dozvěděli praktické informace ohledně žádosti o stipendium JCMM, nostrifikace a přihlášek na university. Zatím letos projevilo vážný zájem o studium v Brně 15 studentů. Hlásit se budou především na VUT  fakulty FIT, FSI a FEKT.
 
 

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA ŘÍJEN 2020

Kvůli epidemiologické situaci v Rusku a v Česku i kvůli tomu, že hranice jsou stále zavřené v tomto semestru jsem zůstala v Brně a se studenty jsme zahájili studium formou on-line přes Skype s tím, že na příští semestr plánují přijet do Iževsku. Letos mám čtyři skupiny, s každou skupinou výuka probíhá dvakrát týdně a většinou jsou to pokročilé a mírně pokročilé studenti, kteří plánují v budoucnu studium v České Republice. Celkem se do všech skupin zapsalo kolem 35 studentů. Vyučovací hodiny začínáme s konverzace, pák spolu opakujeme gramatiku, děláme různé cvičení a hodně se díváme na videa a potom o tom diskutujeme. Pro mírně pokročilé používám učebnice Chcete ještě lépe mluvit česky. Takže během října jsme probrali téma "Cestování" ," Kam pojedeme? Kam na víkend?" Z gramatiky jsme opakovali slovesa pohybu s různými prefixy, předložky a podmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste). A aby se studenti seznámili s českou přírodou a památkami, sledovali jsme různá videa jako "Top 5 nejkrásnější místa v ČR", "Top 10 nejkrásnější hrady a zámky v ČR" a "20 tipů kam na víkend v ČR" . Pro pokročilé studenty používám učebnice Čeština pro život a probírali jsme téma "Moderní komunikace", "Internet a mobil" , " E-mailová komunikace", "Virtuální seznamka a sociální sítě". Rozšiřovali jsme slovní zásobu a učili se psát emaily v češtině. Také jsme sledovali videa "Sociální sítě" a "Řeč těla- verbální, neverbální komunikace" .

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA KVĚTEN 2020

Na začátku května byla univerzita stále uzavřena kvůli koronaviru a proto jsme se studenty pokračovali v našich online lekcích. Již po květnových svátcích  se však podařilo   domluvit,   že od  poloviny května nás se studenty začnou  postupně pouštět do třídy na konzultace a na zkoušky. Ale podmínkou je, aby všichni měli roušky a maximální počet studentů je jenom 10 lidí ve třídě. 

Na konci května na lektorátu  studenti skládali zkoušky z českého jazyka, většina z nich na úrovni B1, ostatní na úrovni A2 a pár studentů na A1.Zkoušku na úrovni B1 úspěšně složilo 16 studentů. Celkem úspěšně složilo zkoušku 33 studentů, ostatní studenti odjeli na vesnici a říkali, že se na zkoušku nedostanou, protože jsou zavření v karanténě. To je opravdu kritická situace. 

Na začátku června jsme se zájemci o studium v České republice znovu detailně probírali proces nostrifikace a získání studijního víza.  Někteří studenti, kteří se hlásí na FSI, dostali pozvánku na online pohovor, takže jsem zorganizovala  konzultace a probrali jsme technické termíny ohledně jejich specializace. Pár studentů již začalo zařizovat proces nostrifikace. Stále pokračujeme v našem setkávání v Českem centru a probírame různé otázky, týkající studia v Brně.

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA DUBEN 2020

Kvůli šíření koronaviru je univerzita úplně zavřená až do 30 dubna, pak budou státní svátky, takže už jsem zjistila, že univerzita oficiálně bude zavřena až do 11 května.

Ještě ke všemu je nouzový stav, takže vůbec nemůžeme chodit ven a sedíme doma.

Zorganizovala jsem se studenty online výuku přes Skype a posílám jim přes skupinu na Facebooku různé materiály, testy a cvičení. Pořád jsme v kontaktu a cvičíme češtinu.

Probírali jsme téma "Cestování", "Zdravotní životní styl", " U doktora" , "V nemocnice", " Lidské tělo" a z gramatiky jsme procvičovali skloňování přídavných jmen.

Taky jsme si  uprostřed měsíce povídali o Velikonocích a o velikonočních českých tradicích, dívali jsme se na online videa. V Rusku se tento svátek slaví o týden později.

 

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA BŘEZEN 2020

V první půlce března se studenti  přihlašovali na vysoké školy v Brně. Někteří psali žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Vysvětlovala jsem jim jaké další dokumenty musí přiložit k žádosti a jak to funguje s nostrifikací.

Na hodinách češtiny jsme většinou probírali gramatiků: skloňování přídavných jmen plus opakovali jsme skloňování podstatných jmen a aby uplatnit znalosti na praktice v rámcích konverzačního klubů hráli hru" Známá osobnost". S pokročilými studenti jsme  prošli konverzační témata " Pracovní vztahy" , " V bance, na poště" a "Druhý nemovitostí".

Od 23.3.2020 máme dálkový studium a univerzita je pořád na karanténě. Rektor ISTU s platností do 1. dubna 2020 rozhodl kvůli šíření koronaviru o zrušení všech forem kontaktní výuky včetně kurzů češtiny, ale češtiny se to týká zatím jenom na týden. Takže momentálně máme distanční výuku. Posílám studentům materiály a cvičení mailem a přes skupinu na Facebooku. 

 

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA ÚNOR 2020

Do programu JCMM se zaregistrovalo 18 studentů, z toho několik studentů využije možnost psát přijímací zkoušky v Iževsku na lektorátu. A mezi tím se výuka rozjela naplno. Otevřela jsem novou skupinu pro začátečníky, začali jsme s abecedou a během měsíce se i úplní začátečníci  naučili mluvit o sobě a o své rodině. Prošli jsme slovesa být a mít. Jako vždy byl u začátečníků problém používat sloveso být, protože v ruštině se v přítomném čase toto sloveso vůbec nepoužívá. 
S mírně a středně pokročilými jsme  prošli  konverzační témata "Orientace ve městě", "Na návštěvě", "Jídlo a pití", "V restauraci" a abychom uplatnili své znalosti v praxi zorganizovala jsem  hodinu češtiny v přírodě a grilovačku. Bavili jsme se pouze česky o životě v Brně a o univerzitách, hráli jsme různé komunikační hry a grilovali.
Co se týče gramatiky, zjistila jsem, že pro studenty je problematické skloňování podstatných jmen v jednotném a množném čísle, zejména koncovky mužského rodu, takže na každé hodině stále opakujeme toto téma a děláme cvičení. Ale časování sloves jim jde docela dobře. Se středně pokročilými jsme opakovali dokonavá a nedokonavá slovesa a hlavně zvratné částice si a se.
V Rusku se hodně slaví den Svatého Valentýna. A proto, aby nebyla nuda, v rámcích konverzačního českého klubu jsem zorganizovala  soutěž  "Valentýnův kvíz", abychom mohli zopakovat téma " Rodina a vztahy" , " Muži, ženy a jejich zvyky" a " Romantické filmy a hudba". 

 

 

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA LEDEN 2020

Vrátila jsem se do Iževsku 23. ledna a studenti už na mě čekali, abych jim poradila a pomohla přihlásit se do programu stipendií JCMM. Proto jsme na konci ledna  znovu probírali nejčastější chyby v přihláškách, věnovali jsme hodně času motivačním dopisům a životopisům a také jsem jim radila s přesným výběrem oboru na univerzitách v Brně. Někteří studenti se přihlašovali až na poslední chvíli. Celkem se do projektu letos přihlásilo 20 studentů. Kromě toho jsem zorganizovala setkání s ostatními studenty, sestavili jsme nový rozvrh a už na konci ledna jsme zahájili výuku. Vzhledem k tomu, že mám hodně zájemců,  plánují v únoru otevřít novou skupinu pro začátečníky. 
 

Zpráva Sofie Križan za prosinec 2019

Na začátku měsíce jsme probírali praktické věci ohledně žádosti o stipendium JCMM, nostrifikace, deadline přihlášek na univerzity.
Zorganizovala jsem další prezentace, abych pomohla studentům správně napsat životopis a motivační dopis. Během prosince jsme se věnovali vánočním svátkům. Měli jsme Vánoční večírek a bavili jsme se o českých  tradicích, a pak jsem připravila kvíz na téma "Vánoce v ČR" .
Také jsme hráli pohádku a sledovali film  "Tři ořechy pro Popelku". Do ČR jsem se vrátila 16. prosince. 

Zpráva Sofie Križan za listopad 2019

Na přednáškách stále procvičujeme gramatiku a zároveň máme konverzační hodiny, hrajeme hry, sledujeme filmy a videa v češtině.Celkový počet studentů je  stále 70 . Zatím projevilo vážný zájem o studium v Brně 25 studentů. Většinou jsou to studenti z technické univerzity, z oborů informatiky a architektury, stavebnictví, ekonomiky a elektrotechniky.

Koncem měsíce jsem udělala prezentaci na téma "studium v Brně" a probrali jsme praktické věci ohledně žádosti o stipendium, nostrifikace  a přihlášek na univerzity. Studenti jsou šikovní a ochotní učit se novým věcem. Po dvou měsících výuky vidím u studentů velký pokrok a dobré výsledky a doufám, že budeme pokračovat ve stejném tempu dál. Mám z nich radost. 
Někteří studenti už začali psát své motivační dopisy a životopisy v češtině.
V prosinci plánujeme udělat Vánoční večírek a zahrát pohádku v češtině. 
 

 

Zpráva Sofie Križan za říjen 2019

Lekce začaly 1. října a během měsíce se výuka rozjela naplno. Celkový počet studentů je 70. Otevřela jsem další tři skupiny. Takže momentálně mám 7 skupin,  z kterých dvě jsou mírně pokročilé a ostatní  začátečníci. Každá skupina má výuku dvakrát týdně. Studenti jsou hodní a zodpovědní, plní domácí úkoly a rádi se učí novým věcem. Většina plánuje pokračovat ve studiu v Brně. Během tohoto měsíce jsem otevřela filmový klub a pokročilejší studenti se rádi dívají na české filmy. Pro výuku používám různé materiály z učebnic českého jazyka a také komunikativní hry. Koncem října jsme si povídali o založení Československa. Pro studenty jsem připravila studijní materiály, ze kterých se mohli něco víc dozvědět o vzniku Československa, sledovali jsme malý animovaný film a hráli kvíz.

 

Zpráva Sofie Križan za září 2019

Přiletěla jsem do Iževsku 20. září. Hned na letišti mě vyzvedl zástupce z Oddělení pro mezinárodní vztahy IŽGTU a ukázal mi ubytování. Musím říct, že organizace funguje velmi dobře. Během dalšího týdne proběhly první prezentace a informační schůzky se studenty. Přihlásilo se kolem 70 studentů. Rozdělila jsem je do třech skupin, jedna pro pokročilé a dvě pro začátečníky. Kurzy češtiny začínáme od 1. října. Během října plánují provést další informační schůzky a pokud bude velký zájem ze strany studentů, vytvořím další skupinu pro začátečníky.

Zpráva Kryštofa Bachmanna za květen 2019

Začátkem května byla výuka dvakrát přerušena jarními svátky, na které velká část kurzistů odjíždí domů. Na konci května skládali studenti zkoušky z českého jazyka, většina z nich na úrovni A1, ostatní na úrovni A2 a B1. Zkoušku na úrovni B1 úspěšně složila i jedna studentka, která přijela z Čeljabinsku. Před mým odjezdem do ČR jsme se zájemci o studium v České republice znovu detailně probírali proces nostrifikace a získání studijního víza. Jeden kurzista již započal proces nostrifikace. Dvě studentky se na podzim chystají odjet do Brna na praktickou stáž. Na poslední hodině mě studenti potěšili dárky, loučení bylo dojemné. Nakonec jsem vyřídil záležitosti spojené s mým odjezdem z Iževsku, rozloučil se se zástupci univerzity, se kterými jsem po dobu mého pobytu v Rusku spolupracoval, a v sobotu 1. června jsem odletěl do České republiky.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za duben 2019

V dubnu v Iževsku zima postupně polevuje a sníh pozvolna taje. Tuhou čarovnou zimu vystřídá nevlídné blátivé počasí. Přesto je nastupující jaro pro lektora vždy velmi pozitivním obdobím, ve kterém nabírá nové síly po dlouhé ruské zimě. Teplejší počasí mu umožňuje o víkendech vycestovat z nehezkého pochmurného města a čerpat inspiraci na ruském venkově na místech, která přinášejí úlevu oku i duši. Má to poté na něj blahodárný vliv, zvyšuje to jeho motivovanost a jeho viditelně lepší nálada se pak přenáší na studenty.

Ve skupinách pro pokročilé jsme procvičovali všechny pády množného čísla. Věnovali jsme se především českým a ruským svátkům a tradicím. Dále jsme se zabývali tématy cestování, bydlení, sociální sítě, alternativní medicína a zdravý životní styl.

Mírně pokročilí studenti navštěvovali hodiny v hojném počtu, takže jsem litoval, že jsem na začátku semestru sloučil dvě skupiny do jedné, protože učebna je často plná a kurzisti si musí donášet židle z ostatních poslucháren.

Se začátečníky jsme probírali minulý a budoucí čas, podmiňovací způsob a stupňování přídavných jmen a příslovcí.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za březen 2019

během března se studenti ještě přihlašovali na vysoké školy v Brně. Někteří psali žádosti o prominutí přijímací zkoušky. Radil jsem jim při psaní motivačních dopisů a vysvětloval, jaké další dokumenty musí přiložit k žádosti. Vpřípadě potřeby jsem také kontaktoval studijní oddělení VUT. Nyní budou zájemci o studium v Brně čekat na výsledky přijímacího řízení a následně mohou započít proces nostrifikace diplomu.

Výuka pokračovala ve čtyřech skupinách. Mezi začátečníky jsou v tomto semestru převážně středoškoláci. Pouze čtyři studenti jsou z IŽGTU. Zájem studovat v ČR mají ale všichni kurzisti. Někteří studenti ze středních škol se chystají odjet na kurzy českého jazyka do Česka a poté si vyřídit nostrifikaci středoškolského vzdělání. Projevují čilý zájem o možnosti studia na českých vysokých školách. Na hodinách jsme se věnovali základním konverzačním tématům a gramatice. V nejpočetnější skupině pro mírně pokročilé jsou téměř všichni kurzisti z IŽGTU. Většina z nich se bude hlásit na univerzity v Brně v příštím roce. Se skupinami pro pokročilé pokračujeme především v intenzivní konverzaci a zabýváme se složitějšími gramatickými jevy. Hodiny doplňují poslechová cvičení.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za únor 2019

V únoru byla otevřena nová skupina pro začátečníky, do které se přihlásili studentiz technických oborů a studenti ekonomie. Kromě nich se do kurzu zapsali i středoškoláci, kteří plánujístudium v České republice. Nové kurzisty jsem na první hodině seznámil s možnostmi studia na brněnských vysokých školách. Výuka pokračovala i v druhé velmi početné skupině pro začátečníky, kterou jsem otevřel v říjnu, a v dalších dvou skupinách pro mírně pokročilé a pokročilé. Ve všech skupinách je celkem kolem padesáti kurzistů. Ke studiu na VUT v Brně se letos přihlásilo osm z nich.

Na jiné vysoké školy se nikdo nehlásil. Zájemce o studium začínám připravovat na všechny možné problémy a komplikace, které budou muset řešit především během procesu získávání dlouhodobého víza. Zároveň jsem jim doporučil krátkou turistickou návštěvu České republiky, aby získali
konkrétnější představu o životě u nás. Naprostá většina mých studentů totiž nikdy nebyla za hranicemi Ruské federace, někteří byli nejdále v Kazani. Jeden student se již chystá v květnu navštívit Prahu a Brno. Po dlouhém úsilí bude mít lektor konečně možnost prát v budově, ve které bydlí. Nová pračka se nachází v přízemní ubytovně pro zahraniční hosty. K dispozici mu bude bez omezení celý týden,
nikdo jiný v budově pračku nevyužívá.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za leden 2019

V polovině ledna jsem se vrátil do Iževsku, kde jsem se pustil nejprve do propagace kurzu českého jazyka. Počátkem února, po přednesení prezentací o činnosti JCMM a možnostech studia v České republice, plánuji otevřít novou skupinu pro začátečníky. Zároveň začala výuka ve stávajících skupinách. Kromě toho jsem se musel věnovat studentům, kteří podávali přihlášky do konkurzu o stipendium JCMM. Upozorňoval jsem je na časté chyby v přihláškách a také jsem jim radil s přesným výběrem oboru na univerzitách v Brně. Jako každý rok se někteří opozdilci přihlašovali až na poslední chvíli. Celkem se do projektu letos přihlásilo 8 kurzistů.

Zpráva Kryštofa Bachmanna za prosinec 2018

Během prosince jsme se jako každý rok věnovali oslavám svátku svatého Mikuláše a poté vánočním svátkům. Přiblížil jsem studentům české tradice, pustil jsem jim koledy a poté jsme diskutovali o rozdílech mezi ruskými a českými vánočními a novoročními tradicemi. Výuka trvala jen do poloviny měsíce, potom jsem odletěl domů na zimní prázdniny. Předtím však bylo nutné pomoci studentům s přihláškami ke stipendiu JCMM. Letos je zájem kurzistů o studium v Brně poměrně vysoký. Hlásit se budou především na VUT, na Fakultu stavební, Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakultu informačních technologií.  

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za listopad 2018

V listopadu mne i nadále pronásledovaly zdravotní problémy s kolenem, výuka přesto nebyla nijak narušena. Začátkem měsíce, kdy slavím své narozeniny, mě studenti, stejně jako i v minulých letech, udělali radost dárky a především velkým množstvím čokolády, která v Rusku k narozeninám neodmyslitelně patří. Návštěvnost kurzu češtiny je v tomto semestru poměrně vysoká. Do dvou skupin pro začátečníky chodí přibližně 30 studentů. Ve všech skupinách je kolem 50 studentů. Bez výjimky jsou to studenti s technickým zaměřením, z oborů stavebnictví, strojního inženýrství, elektrotechniky, informatiky a architektury. Z naprosté většiny jde o posluchače Iževské státní technické univerzity. Jsou mezi nimi zájemci, kteří plánují již v příštím roce odjet do České republiky, ale též studenti prvních a druhých ročníků bakalářského studia. Se začátečníky jsme jako obvykle probírali základní konverzační témata, nejvíce frekventované pády a časování sloves. Se skupinou pro mírně pokročilé studenty jsme se zaměřovali na dokonavá a nedokonavá slovesa a stupňování přídavných jmen a příslovcí a psaní motivačního dopisu. Ve skupině pro pokročilé jsme se věnovali tématům školství a výchova. Kurzistům jsem vysvětlil význam Dne boje za svobodu a demokracii. V rámci českých večerů měli studenti možnost vidět několik českých filmů. Vzhledem k tomu, že v naší učebně není tento semestr možnost připojení k internetu, vyvíjím nátlak na zástupce mezinárodního oddělení, aby umožnili jeho opětovné zprovoznění. Doufám, že se tato moje snaha setká s úspěchem.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za říjen 2018

Říjen byl v Iževsku na ruské poměry neobvykle teplý. Pěkné počasí vždy zvyšuje návštěvnost kurzu, což je důležité především v začátcích, když se výuka rozbíhá. V první polovině měsíce se u mě bohužel objevily zdravotní problémy s kolenem, a musel jsem se proto potýkat se systémem ruského zdravotnictví. Ztratil jsem tak mnoho času hledáním kvalitního doktora, čekáním v přeplněných ordinacích a posléze chozením na léčebné terapie. Výuka se přesto rozjela naplno. Pro začátečníky byla otevřena ještě jedna skupina. Celkem se do obou skupin zapsalo kolem 35 studentů. Jsou to vesměs studenti z technické univerzity, kteří plánují v budoucnu studium v České republice. Pokročilé studenty motivuju ke sledování českých filmů, seriálů či internetových televizí. Každý týden mají za úkol podívat se na něco zajímavého a na hodině o tom potom diskutujeme. Někteří studenti měli v létě možnost navštívit Českou republiku, jednu hodinu jsme proto zasvětili rozdílům mezi ČR a Ruskem. Koncem měsíce jsme se věnovali oslavám 100 let od založení Československa. Pro studenty jsem připravil studijní materiály, ze kterých se mohli něco víc dozvědět o T. G. Masarykovi. Pro některé studenty bylo překvapením působení československých legií v Rusku během občanské války.

Zpráva Kryštofa Bachmanna za září 2018


Do Iževsku jsem dorazil 20. září. Nejprve jsem vyřizoval administrativní záležitosti a věci spojené s mým ubytováním. V posledním zářijovém týdnu jsem se věnoval, jako obvykle po příjezdu, propagaci kurzu českého jazyka a univerzit v Brně. Proběhly první prezentace a také první hodiny se začátečníky, které jsem rozdělil do dvou skupin. Vedle toho pokračuje výuka skupin pro mírně pokročilé a pokročilé. Další prezentace plánuji na začátek října. Poté, pokud bude zájem ze strany studentů, vytvořím ještě jednu skupinu pro začátečníky. Pokud jde o spolupráci s Oddělením pro mezinárodní vztahy IŽGTU, funguje i nadále velmi dobře. Posluchárna, ve které kurzy češtiny probíhají je i nadále zarezervována pouze pro lektora českého jazyka. Odpadají tím jakékoliv problémy s časovou organizací výuky a vše záleží jen na domluvě lektora se studenty.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za květen 2018

Na začátku května byla výuka jako obvykle trochu narušena jarními svátky. Mnozí studenti, kteří do Iževsku dojíždějí z okolních vesnic, odjeli domů na celé dva týdny. Se zbytkem kurzistů jsme se proto tolik nezabývali vážnými gramatickými jevy, ale zaměřili se spíše na konverzaci a poslech českých písní.

V polovině května studenti skládali zkoušky z českého jazyka, v tomto semestru většina z nich na úrovni A2. Studenti, kteří se zapsali do kurzu češtiny v únoru, zatím ke zkoušce nepřistupovali. Certifikát z úrovně A1 budou mít možnost získat až na konci příštího semestru.

Jako každý rok bylo třeba vyklidit lektorský byt a domluvit se s vedením kolejí, aby mi přidělili místnost, kde bych si mohl přes léto uložit osobní věci. Také jsem si musel vyřídit pracovní vízum na další semestr. Obvykle se povolení k pobytu pro lektora vyřizuje až v září, letos mi zaměstnanci mezinárodního oddělení univerzity všechny potřebné dokumenty obstarali již nyní. Ochota kolegů a přátelská atmosféra při jednání se zástupci IŽGTU na mne působí dojmem, že si na univerzitě existence lektorátu cenní. Možná k tomu přispěla i skutečnost, že lektor v Iževsku zůstává již třetím rokem.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za duben 2018

Duben je měsíc, ve kterém v Iževsku postupně taje sníh a zima definitivně polevuje. To se projevuje i v celkové atmosféře na lektorátu. První slunečné jarní dny blahodárně působily na lektora i na studenty. Ve výuce jsme se věnovali českým i ruským jarním lidovým tradicím. Na hodinu jsem přinesl vlastnoručně upletenou pomlázku a vyprávěl jim, jak se v Česku slaví Velikonoce. Poté jsme naše zvyky porovnávali s těmi ruskými. Se skupinami pro začátečníky jsme se zabývali modálními slovesy a minulým a budoucím časem. S mírně pokročilými studenty jsme se zaměřili především na stupňování přídavných jmen a příslovcí a některé pády množného čísla. V poslední skupině pro pokročilé zasvěcujeme hodiny hlavně velmi intenzivní konverzaci a přípravě na závěrečnou zkoušku z českého jazyka. Jedné studentce také pomáhám v přípravách na nostrifikační zkoušku ze zeměpisu. K tomuto účelu používáme učebnice zeměpisu pro střední školy, které si na mou radu opatřila v České republice.

V polovině dubna jsem se setkal s prvním prorektorem IŽGTU. Setkání bylo velmi milé, prorektor mi vyprávěl o své návštěvě České republiky a projevoval velký zájem o činnost Českého centra. Nabídl mi též pomoc při organizování prezentací na jednotlivých fakultách IŽGTU.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za březen 2018


Během března se počet studentů ve skupinách pro začátečníky ustálil a výuka probíhala v poklidném pracovním duchu. Se studenty jsme probrali nejdůležitější pády a slovesa a procvičovali základní konverzaci. S mírně pokročilými jsme probírali například témata ideální bydlení, svátky, tradice a zdravý životní styl. Z gramatiky jsme prošli zejména kondicionál, imperativ a 5. pád. Kromě toho se neustále věnujeme i opakování již probraného učiva. Pokročilé studenty jsem zatěžoval složitým tématem globálních problémů. Zároveň se v úvodu každé hodiny bavíme o pořadech, které mají za úkol průběžně sledovat na českých internetových portálech. Na hodině jsme debatovali i o Mezinárodním dni žen a jeho smyslu, protože svátek patří v Rusku k těm významným. Jako téma pro diskuzi nám posloužily i ruské prezidentské volby. Protože o to mají studenti často zájem, snažím se jim přiblížit, jakým způsobem je dění v Rusku reflektováno v České republice.

 

ZPRÁVA SOFIE KRIŽAN ZA

Kvůli epidemiologické situaci v Rusku a v Česku i kvůli tomu, že hranice jsou stále zavřené v tomto semestru jsem zůstala v Brně a se studenty jsme zahájili studium formou on-line přes Skype s tím, že na příští semestr plánují přijet do Iževsku. Letos mám čtyři skupiny, s každou skupinou výuka probíhá dvakrát týdně a většinou jsou to pokročilé a mírně pokročilé studenti, kteří plánují v budoucnu studium v České Republice. Celkem se do všech skupin zapsalo kolem 35 studentů. Vyučovací hodiny začínáme s konverzace, pák spolu opakujeme gramatiku, děláme různé cvičení a hodně se díváme na videa a potom o tom diskutujeme. Pro mírně pokročilé používám učebnice Chcete ještě lépe mluvit česky. Takže během října jsme probrali téma "Cestování" ," Kam pojedeme? Kam na víkend?" Z gramatiky jsme opakovali slovesa pohybu s různými prefixy, předložky a podmiňovací způsob (byste, abyste, kdybyste). A aby se studenti seznámili s českou přírodou a památkami, sledovali jsme různá videa jako "Top 5 nejkrásnější místa v ČR", "Top 10 nejkrásnější hrady a zámky v ČR" a "20 tipů kam na víkend v ČR" . Pro pokročilé studenty používám učebnice Čeština pro život a probírali jsme téma "Moderní komunikace", "Internet a mobil" , " E-mailová komunikace", "Virtuální seznamka a sociální sítě". Rozšiřovali jsme slovní zásobu a učili se psát emaily v češtině. Také jsme sledovali videa "Sociální sítě" a "Řeč těla- verbální, neverbální komunikace" .

Centrum Kazaň 

 

Od ledna 2021 navazujeme na spolupráci s Kazaňskou federální univerzitou. JCMM umožňuje studentům, podat žádost o stipendium JCMM a  složit zkoušky z českého jazyka a získat certifikát JCMM.

 

 

 

Od 1.2. 2020 do 31. 8. 2020 byla lektorkou na Kazaňské univerzitě  Andrea Vachromějeva.

Kontakt: kazan@jcmm.cz

 

Lektor: Ivana Vrajová

mail: ivrajova@gmail.com 

tel.: 00420737987632

 

 

Martin Horn učí od září 2018 na univerzitě O.M. Beketova v Charkově na Ukrajině.

Lektor: Martin Horn

mail: mhorn@seznam.cz

tel.: 00420211222877

 

 

 

 

 

České centrum Kazaň

Lektorát se nachází ve městě Kazaň (rusky Казань, tatarsky Qazan), které je hlavním městem Tatarstánu, a zároveň jedním z největších a nejstarších ruských měst. Kazaň je také sídlem Povolžského federálního okruhu a má přibližně 1,2 milionu obyvatel.

České centrum, jehož hlavním cílem je výuka českého jazyka a propagace kultury, bylo otevřeno 2. října 2014. Zázemí Českému centru poskytuje Kazaňská státní federální univerzita. Hlavním cílem českého centra je rozvoj spolupráce mezi kazaňskými a brněnskými univerzitami. České centrum vzniklo na základě úzké spolupráce mezi republikou Tatarstán a Jihomoravským krajem. Cílem je podpora mobility studentů a pedagogů, vytvoření podmínek pro internacionalizaci jihomoravských vysokých škol, příprava dvojitých diplomů, kurzy českého jazyka a propaganda české kultury, zájemci si také mohou výpůjčit české knihy a filmy v nevelké knihovničce. 


Kde nás najdete:

České centrum se nachází přímo v centru města na ulici Tatarstánu 2.

Adresa:

České centrum

Institut filologie a mezikulturní komunikace,

Kazaňská státní federální univerzita,

ul. Tatarstan 2, kab. 225

Kazaň

420 001

420021, г. Казань, ул.Татарстан, 2 (уч. зд. №33)

Подробности:http://kpfu.ru/philology-culture

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на портал КФУ (kpfu.ru)

 

Vkontakte: http://vk.com/club80633267

Kazaňská federální univerzita

Kazaňská federální univerzita je jednou z nejstarších v Rusku, byla založena carem Alexandrem I 17. listopadu 1805. Mimo samotnou Kazaň má univerzita pobočky i v jiných částech Tatarstánu a Ruska. Vlastní také svoji astronomickou observatoř v Abcházii, na Kavkaze. Na kazaňské univerzitě studovala a pracovala řada známých osobností. Zvláště v období druhé světové války byli do Kazaně převezeni významní vědci a učitelé z celé evropské části Ruska. Mezi nejznámější absolventy či pedagogy patří geometrik N. I. Lobačevskij, objevitel rhutenia K. K. Klaus, chemik A. M. Butlerov, matematik I.S. Gromeka, fyzik E.K.Zavojkij, fyzik S.A.Altšuler a mnoho dalších, mj. i Vladimír Lenin či Lev Tolstoj.

V současnosti studuje na univerzitě asi 50 000 studentů. Univerzita je jednou ze sedmi federálních univerzit Ruska, tj. s maximální podporou vědy a výzkumu přímo z ruského rozpočtu, mimo to univerzita je výkladní skříní bohatého Tatarstánu. Univerzita je jednou z nejlépe hodnocených ruských univerzit podle mezinárodních ratingů a dále se rozvíjí.

Odkaz na stránky univerzity: http://kpfu.ru/

Napsali o českém centru

Návštěva brněnských univerzit na KFU - stránky KFU (6.11.2014)

V KFU otevřeli české centrum - stránky KFU (2.10.2014)

Studenti v Kazani budou studovat češtinu - rádio Hlas Ruska (2.10.2014)

Dvoustranné rozhovory - o otevření českého centra - TV reportáž Kazaňské televize (30.9.2014)

V KFU otevřou české centrum - Moje Kazaň (30.9.2014)

V KFU otevřou české centrum - Tatar inform (30.9.2014)

Na Kazaňské univerzitě otevřou české centrum - Pro Kazaň (30.9.2014)

z návštěvy prezidenta Tatarstánu v ČR - stránky KFU (25.9.2014)

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU:

ZPRÁVA ANDREY VACHROMĚJEVY ZA DUBEN 2020
 
Na začátku dubna se situace v Rusku a tudíž i v KFU v Kazani změnila z důvodu rozšiřující se hrozby koronaviru a všichni studenti měli od 30.4. do 3.4. neplánované prázdniny.
Abychom ale nepřerušovali (online-na dálku) výuku, která teprve nedávno se skupinou úrovbě B1 začala, dostali studenti za úkol, aby si přečetli několik pohádek od Boženy Němcové a na hodině pak každý vybranou pohádku vyprávěl jako vypravěč.Také se studenti seznámili se životem Boženy Němcové (výstupem pak byla krátká prezentace studentů) a jejím stěžejním dílem - Babička, tentokrát ve filmové podobě a následně jsme si o filmu, postavách a o zvycích povídali na hodině.
Od 7.4. máme se studenty B1 hodiny 4x týdně (studenti jsou rozděleni do dvou skupin po 6 studentech).
Téma "zvyky" pokračovalo seznámením se s tradicemi a oslavou Velikonoc. Studenti se také naučili velikonoční koledu Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný...
Protože Kazaň je multikulturní město, kde spolu žijí lidé různých národností i náboženství, dotkli jsme se v souvislosti s Velikonocemi i tématu víry. Studenty velmi zajímalo, v co/koho věří Češi? Studenti se seznámili s různými prameny a názory. Na závěr jsme udělali diskuzi s argumentováním na téma: Smíšená manželství.
Také jsme si povídali o českých strašidlech, vodnících, bludičkách, bezhlavých rytířích.... Studenti se dívali na filmy a pohádky: Ať žijí duchové, Cyprián a bezhlavý pradědeček, Bubáci a Hastrmani (v tomto kresleném filmu se letmo seznámili s dílem s osobitým stylem kresby Josefa Lady).
A když už byl rozhovor o víře, nemohli jsme opominout důležitou osobnost v českých dějinách - Mistra Jana Husa. Studenti viděli film Jan Hus (z roku 2015) a dostali za úkol vyhledat samostaně informace o Janu Husovi. Každý pak vyjádřil svůj názor v charakteristice Jana Husa nebo dalších postav z tohoto filmu. /Pozn. pro zasmání: studenti se tím také dozvěděli, kdo je vlastně tak trochu takovým "původcem" jejich trápení s diakritickými znaménky v češtině... :) /
A protože v tomto roce slaví centrum husitského hnutí, město Tábor, 600. výročí od svého založení, v dokumentárním filmu o tomto městě se studenti seznámili i s důležitým obdobím české historie - husitstvím. V závěrečném online kvízu si ověřili svoje znalosti nejenom z české historie, ale i z českého jazyka a trochu při tom trénovali situaci na testech při přijímacích zkouškách na VŠ, které někteří ze studentů budou brzy dělat (otázky a možnosti odpovědí v češtině, omezený čas, hraje roli správnost a rychlost odpovědí).
Zopakovali jsme, doplnili a procvičovali jsme kondicionál - studenti pustili volnost své fantazii a vymýšleli věty na téma: Co bys dělal/a, kdyby ses stal/a milionářem?
Povídali jsme si také o různých zvyklostech v chování Čechů a rozdíly oproti jiným národům. Studenti se učili dávat doporučení a rady a vyjadřovat uctivě své prosby.
Průběžně jsme si "lámali" jazyky s českými jazykolamy a také hlavy nad tím, jestli jsme si "lámali" nebo "lámaly" jazyky?  :) .
Napsali jsme si i několik krátkých diktátů. Při jejich kontrole se studenti měli možnost přesvědčilt o tom, že v češtině opravdu každá hláska a především čárka a háček mají své určité místo a jejich (ne)použití může změnit význam celé věty. Občas bylo i velmi veselo  :) .
Duben jsme 30.4. ukončili, jak jinak, než čtením článku o "pálení čarodějnic" a čtením a celkovým povídáním o různých českých svátcích a zvycích během roku.
 
A ještě jedna změna-novinka z Kazaně - od 15.4. probíhají také online na dálku (v programu ZOOM) jednou týdně praktické hodiny konverzace v češtině se studenty na úrovni A1-A2 (gramatiku dál studenti procházejí s ruskou lektorkou, se kterou začali výuku na začátku února). Studenti jsou rozděleni do dvou skupin po 13/15 studentech.
Po té, co jsme se se studenty představili a seznámili se, věnovali jsme se velikonočním tradicím (i oni se naučili, jak si vykoledovat na vajíčko).
Každý z nich také napsal vyprávění a diskutoval v hodině o svém oblíbeném svátku (proč zrovna tento svátek a jak ho slaví?).
Připomněli jsme si s nimi a trénovali jsme pro Rusy docela těžkou látku české gramatiky: Co rád/nerad dělám?, Co/koho (ne)mám rád? Co se mi (ne)líbí? Co mi (ne)chutná? Co/koho (ne)miluji?
Spojili jsme tuto část gramatickou s praktickou konverzací na téma: Co rád/nerad dělám a co mám/nemám rád v různých ročních obdobích.
Připravujeme se na závěrečnou zkoušku z češtiny na úrovni A2.
 
ZPRÁVA ANDREY VACHROMĚJEVY ZA BŘEZEN 2020
 
Ale jak se říká: "Člověk míní, Pán Bůh mění." 
Než se podařilo vyřídit potřebné formality a získat v ruském vízovém centru v Praze ruské vízum, zasáhl do života nás všech koronavirus a s ním spojená opatření jednotlivých vlád, v mém případě především zákaz vycestování českých občanů do zahraničí. Bylo jasné, že začátek výuky češtiny v Kazani, který se předpokládal na konci března, se tradičním způsobem výuky nebude moci uskutečnit.
Společně s JCMM a katedrou KFU v Kazani se začala probírat možná náhradní řešení, jak zahájit výuku češtiny na dálku, např. využít současné technické možnosti vedení konferencí a výuky na dálku. Technici katedry KFU nabídli využít platformu programu ZOOM (www.zoom.us), která umožňuje s určitými přizpůsobeními nastavit výuku jazyka téměř jako při osobním kontaktu se studenty ve třídě.
Bylo rozhodnuto, že tento systém bude vyzkoušen a zaveden nejdříve u studentů skupin úrovně B1, protože mnozí tito studenti by měli v květnu-červnu dělat jazykovou zkoušku a potom také přijímací zkoušky na VŠ v Brně.
Za pomoci katedry KFU se velmi rychle podařilo studenty informovat a navázat s nimi kontakt (v tento moment začala být výuka na dálku aktuální i na KFU v Kazani, protože i v Rusku bylo doporučeno vzdělávacím zařízením, aby pokud možno přešla na tento způsob výuky).
20.3. proběhlo zkušební spojení s katedrou pomocí programu ZOOM, byly vyzkoušeny jeho technické možnosti a doladěny některé technické otázky.
24.3. se uskutečnila první hodina češtiny se studenty skupin úrovně B1. V rámci této hodiny jsme se postupně se studenty představili a seznámili se. Studenti četli pohádku Princezna se Zlatou hvězdou Boženy Němcové, jejíž výročí narození v tomto roce jsme si připomněli. Za domácí úkol dostali studenti, aby písemně vypracovali odpovědi na otázky, které se vztahovaly k textu a také měli za úkol si připravit vyprávění děje pohádky podle obrázků. Měla jsem tak možnost si udělat představu o jazykových schopnostech každého studenta. Studenti jsou velmi šikovní, motivovaní, cílevědomí. Myslím, že i při netradičním způsobu výuky se nám podaří dál rozvíjet jejich jazykové dovednosti. Drobné chybičky v tradičně složitých gramatických jevech v češtině, které se objevily při jejich projevu, jsme společně probrali na další hodině češtiny 26.3. V tuto chvíli už byli studenti rozděleni do dvou přibližně stejných skupin. Celkově se v současné době do výuky zapojilo 12 studentů.  Výuka probíhá v úterý a ve čtvrtek. První skupina od 17,30 do 19,00 hodin, druhá skupina od 19,10 do 20,40 hodin moskevského času).
Také jsme se studenty pohovořili o jejich představách a záměrech využití znalostí českého jazyka do budoucna, především co se týká jejich studia v akademickém roce 2020/2021 na VŠ v Brně, s ohledem na zvolený program a obor studia, aby prostřednictvím JCMM mohli obdržet cílenou podporu a pomoc. Většina ze studentů z těchto skupin má podanou přihlášku ke studiu na některé z VŠ v Brně. Tak budeme doufat, že tito studenti budou moci prokázat svoje znalosti, včetně jazykových schopností v českém jazyce, při přijímacích zkouškách a že jim to koronavirus nepřekazí. 
Protože program ZOOM vyhovuje potřebám výuky jazyka, bylo rozhodnuto, že na lektorátu v Kazani dál bude pokračovat výuka českého jazyka pomocí tohoto programu ve všech skupinách a že na začátku dubna bude zahájeno vyučování i s dalšími studenty češtiny ve skupinách úrovně A1 a A2.    

 

ZPRÁVA ANDREY VACHROMĚJEVY ZA ÚNOR 2020

 
Probíhalo především seznamování a navazování kontaktů na katedře Kazaňské univerzity (KFU) v Kazani na dálku.
Seznámila jsem se osobně také s vedením a svými kolegy z JCMM v Brně. Byla mi představena spolupráce s brněnskými univerzitami, na kterých studují a i v budoucnu budou studovat studenti, kteří se učí český jazyk v Kazani.
Můj předchůdce na lektorátu v Kazani, p. Jiří Karásek, mě informoval o práci na lektorátu, předal mi informace o studentech a průběhu výuky v jednotlivých skupinách.
Velmi mi také pomohl p. Martin Horn, který se se mnou podělil o zkušenosti s prací na lektorátech v zahraničí a připojil mě do společného chatu "Českého centra v KFU v Kazani" na sociální síti "V Kontaktě", která je v Rusku populární.
V současné době je v tomto chatu kolem 1300 účastníků - studentů češtiny různých úrovní a také zájemců o český jazyk a českou kulturu.
Zatímco jsem čekala na vyřizování formalit a pozvání od KFU a absolvovala jsem různé zdravotní prohlídky, abych si mohla podat žádost o vyřízení ruského víza, snažila jsem se motivovat studenty k samostudiu češtiny a k opakování probrané látky. Vkládala jsem na tento společný chat odkazy na české filmy a informace o výročích a dění v české kultuře.
Na konci února jsem obdržela oficiální pozvání z Ruska od KFU a začalo vyřizování dalších formalit v ČR.

 ZPRÁVA JIŘÍHO KARÁSKA ZA ŘÍJEN  2019

Fungování  Českého centra se tento rok rozjíždí pomalu kvůli byrokratickým problémům.  Pracuji se studenty už druhý týden v konverzačním klubu.

Průtahy byly  způsobeny  mj. nutností ( letošní novinka) absolvováním konkurzního řízení a následnou nutností dodržení všech termínů.  Prakticky každý den řeším další a další dotazníky.

Na druhé straně je enormní zájem o češtinu na kterou je přihlášeno víc studentů, než na všechny ostatní jazyky dohromady .

 

 ZPRÁVA JIŘÍHO KARÁSKA ZA ZÁŘÍ 2019

Do Kazaně jsem dorazil v časných, ranních hodinách v sobotu 21.září. Na letišti si mne vyzvedli zástupci KFU a společně jsme odjeli do místa mého ubytování kterým je ,,Univerziádní vesnička“.

Rovněž mi pomohli se základní orientací  v místě, spojení či dopravě atp. Hned v pondělí jsem poprvé navštívil pracoviště. Zde mne však čekalo nemilé překvapení v podobě oznámení, že nově platná pravidla vyžadují i novou administrativu. Následovalo tedy delší kolo putování po pracovištích KFU rozmístěných po Kazani za účelem sběru razítek na patřičné dokumenty a také, jak už je zvykem,  série důkladných, lékařských prohlídek.

Výsledkem je, že dochází k posunutí začátku výuky která bude zahájena až v tomto týdnu.

Moje nabídky na časnější zahájení  práce se studenty např. formou bezplatné či neformální výuky nebyly ( nemohly být ) akceptovány. Výuka bude tedy probíhat šest dní v týdnu a já doufám, že se neplánované zpoždění podaří dohnat.

 

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za duben 2019

Začátečníci se v dubnu naučili genitiv singuláru, jeho typické předložky a zejména rozdíl mezi Kde a Kam – statická slovesa s lokálem, dynamická slovesa s genitivem a akuzativem. Dále se věnovali modálním slovesům, přičemž jim dělá problém sloveso „mít“ – Mám něco udělat. Pochopit, v jakých situacích se toto sloveso používá, je opravdu velmi složité. Studenti jsou nyní schopni plynule mluvit o sobě, své rodině a koníčcích a o svém dni.

Mírně pokročilí se naučili dativ singuláru, dokončili jsme budoucí čas a začali minulý. V minulém čase mají studenti problém s pomocným slovesem „být“, jelikož se v ruštině préteritum tvoří podobně jako v češtině jen bez tohoto slovesa. Studenti jsou schopni delší promluvy o jim blízkých věcech a reagovat na otázky a témata běžného života v rámci slovní zásoby A2.

Se středně pokročilými jsme prošli všechny pády s důrazem na plurál, především dativ, lokál a instrumentál. Také jsme prošli další témata – u lékaře, počasí – slovíčka spojená s gramatikou, transport. Studenti jsou schopni delší plynulé promluvy o každodenních záležitostech a o svém oboru, studiu a práci. Reagují na složitější otázky pohotově a srozumitelně.


ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za březen 2019

Úplní začátečníci se během března naučili lokál singuláru – pouze jako odpověď na otázku Kde?, také akuzativ singuláru a všechny třídy sloves + slovesa spojená s akuzativem. Jsou schopni mluvit a psát o sobě a o své rodině, co mají a nemají rádi, co rádi/neradi dělají a také o svém dni. Dále se naučili také hodiny – odpovědi na otázky Kdy? Kolik je hodin?. Studentům dělá problém spojení některých sloves s určitými předložkami, které se v ruštině v této situaci nepoužívají a naopak.

Mírně pokročilí se naučili nominativ a akuzativ plurálu, prohloubili si znalost imperfektivních a perfektivních sloves a také se naučili složený budoucí čas. Dále si rozšířili slovní zásobu o navigaci po městě, jsou nyní schopni popsat města a památky, také umějí popsat byt a reagovat na návštěvu a její potřeby. Problematický byl pro ně zejména nominativ plurálu mužského životného rodu – změny hlásek a sufixů.

Středně pokročilí si rozšířili slovní zásobu ohledně počasí a hlavně se naučili adverbia s tím spojená. Poté se naučili rozdíl u adverbií zakončených na o vs. e (těžko x těžce) a stupňování adverbií a adjektiv – oboje jim dělalo mírný problém kvůli odlišnosti v ruštině. Dále se také naučili genitiv plurálu, který jim nečinil žádnou větší obtíž. Studenti jsou nyní schopni mluvit i psát o dovelené, používat slovíčka spojena s počasím, také jsme prošli slovesa pohybu s prefixy směru a zopakovali si lokál singuláru ve všech rodech a jménech.  


ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za únor 2019

Do programu JCMM se zaregistrovalo 14 studentů, z toho několik studentů využije možnost psát přijímací zkoušky v Českém centru.

S mírně pokročilými byly únorové lekce hlavně o popisu cesty, budoucím čase perfektivních sloves a rozdílu mezi akuzativem a genitivem, příp. lokálem. Studentům dělal zejména problém rozdíl mezi otázkami Kde? a Kam? – dynamické sloveso vs. statické + typické předložky. S pokročilými jsme zopakovali kondicionál a prošli všechny předložky s instrumentálem + rozdíl mezi instrumentálem a akuzativem – statická vs. dynamická slovesa. Se začátečníky jsme začali s abecedou, základními čísli a dny. Na konci byli schopni se krátce představit, znali sloveso být a popis pokoje i s adjektivy. Jako vždy byl u začátečníků problém používat sloveso být, jelikož v ruštině se v přítomném čase toto sloveso aktivně nepoužívá.

 

 ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za leden 2019

Již na začátku ledna jsem otevřela nábor studentů do nové skupiny. Zájemci se mohli přihlašovat do 18. ledna vyplněním přihlášky, kterou mi bylo možné zaslat e-mailem, nebo přes sociální síť VKontaktě. Do Kazaně jsem přiletěla 24. ledna, kdy studenti zrovna měli prázdniny po zkouškách. Začátečníci měli začít ve středu 30. ledna, ale právě kvůli nepřítomnosti mnoha z nich jsem musela termín posunout o týden.

S mírně pokročilými a s pokročilými jsme začali hned v pondělí 28. ledna a to opakováním z předešlého semestru. Měsíc bez češtiny se vždy projeví, naštěstí se studenti dokázali během týdne vrátit tam, kde byli před Vánoci.


 

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ za prosinec 2018

V prosinci jsme se začátečníky procvičovali hlavně genitiv – tvary podle vzorů, použití a také ve srovnání s akuzativem jako odpověď na otázku Kam?. Studentům dělala problém předložka „do“, neustále ji zaměňovali za „v“. Ta se v této funkci používá v ruštině. Pomohlo neustálé procvičování a neustálé opakování rozdílu v otázkách KDE a KAM. Také jsme si vysvětlili modální slovesa – časování, použití. S pokročilými jsme se vrhli na kondicionál. V posledním týdnu jsem byla nemocná, naštěstí ne všech pět dní, takže jsme se rozloučili konverzací na téma Vánoce, Silvestr a Nový rok a prezentací, jak zažádat o stipendium JCMM na rok 2019/2020. Do ČR jsem se vrátila 15. prosince.

 

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA listopad 2018

V polovině listopadu jsem konečně dostala nové vízum a svůj pas zpět. S tím začalo další kolo byrokracie.

Ve druhém měsíci si studenti začátečnických skupin upevnili opakováním a procvičováním v písemné i ústní formě znalost toho, co se naučili v tom předchozím. V gramatice se naučili akuzativ osobních a přivlastňovacích zájmen, vyjadřovat čas v hodinách a minutách, nové spojky. Po druhém měsíci dokáží studenti mluvit i psát o svém dni.

Ve skupině pokročilých si zopakovali všechny časy sloves, také vid a pády podstatných a přídavných jmen. V nové gramatice se naučili akuzativ a nominativ plurálu. Problém jim zde dělal především mužský životný rod, ale to se dalo očekávat. Celkově mají studenti problém s měkčením v pádech. Témata pro slovní zásobu bylo cestování, restaurace, jídlo.

I s pokročilou skupinou jsem začala psát diktáty, psaní se objevilo jako jejich velká slabina. Od začátku kurzu také všichni studenti píšou domácí úkoly – ne jen gramatické, ale i vysloveně jen kvůli psaní písmen, slov, vět, přemýšlení v češtině.

V tomto měsíci jsme začali se studenty dělat konverzační klub o sobotách. Zatím tedy je s pokročilými. A na konci měsíce jsme všech skupinách probírali praktické věci ohledně žádosti o stipendium, přihlášek na univerzity, nostrifikace atd.

ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA říjen 2018

Lekce začaly 1. října. Ze začátku bylo v každé skupině 35 studentů, což je pro jazykové lekce opravdu těžké. Naštěstí první hodiny jsou hlavně o abecedě, číslech, dnech, měsících a slovesu být. Což se dá procvičovat ústně i písemně i s takovým množstvím studentů. Po několika lekcích vždy opadne zájem studentů, kteří se chtějí učit češtinu jen ze zajímavosti. Postupně se tedy ustálil počet na zhruba 12-15 studentech ve skupině. Zatím projevilo vážný zájem o studium v ČR 12 studentů.

V prvním měsíci se začátečníci také naučili všechny třídy sloves, 4. a 6. pád podstatných jmen, příslovce místa jako odpověď na otázku kde, co mají rádi a co rádi dělají. Po jednom měsíci byli schopni mluvit o sobě a své rodině. Největší problém mají s rozlišením otázky – co máš rád? a co rád děláš?.

U pokročilých bylo potřeba zjistit úroveň studentů. Někteří byli na úrovni A1, další A2 a 1 studentka na úrovni B1. Bohužel se mi přihlásilo i celkem hodně studentů, kteří nebyli na úrovni, na které si mysleli, že jsou. Jejich znalosti byli horší než A1. Někteří přešli do začátečníků, někteří opravdu zapracovali a postupně se dostali na úroveň ostatních a někteří skončili. Studenti s A1 a s A2 se prolínají a postupně se ustálili zhruba na stejném bodě úrovně. Se studentkou na úrovni B1 mám individuální konverzační lekce – tedy hlavně konverzace a slovní zásoba (kolokace, idiomy,..).

S pokročilými používáme 3 učebnice. „Chcete mluvit česky?“ na gramatiku, „Communicative Czech“ na její procvičování a „Češtinu pro život“ kvůli slovní zásobě a konverzaci a gramatice v praxi.      

 ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA ZÁŘÍ 2018

Přiletěla jsem do Kazaně brzo ráno 21. září. Hned ráno začaly dva týdny obíhání úřadů a doktorů. Ještě v Česku jsem zahájila přihlašování studentů na kurzy češtiny přes síť VK díky předchozímu lektorovi. Deadline byl po dvou týdnech, aby mohla být první lekce 1. října. Přihlásilo se kolem 170 studentů. Rozdělila jsem je do pěti skupin, jedna pro pokročilé a čtyři pro začátečníky. Po deadlinu se ještě hlásili další uchazeči, ale musela jsem je odmítat z kapacitních důvodů a také kvůli zameškání mnoha prvních lekcí.

Tedy po rozdělení studentů do skupin, vytvoření časového rozvrhu a zarezervování tříd mohl kurz od října začít. 


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2018

Jaro letos v Kazani vůbec nebylo. V dubnu zima, spousta sněhu, nepohoda, a pak najednou zlom – teploty téměř letní, příjemné slunečné dny, radost být venku. Květen většinou uteče strašně rychle, což je dáno hlavně tím, že lektor ve druhé polovině měsíce odjíždí. Začátek bývá poklidný, jelikož Rusové opravdu náruživě slaví oba květnové svátky, často odjíždějí mimo město a v tomto období na univerzitu dochází málokdo. I proto bylo možné trochu si užít slunečný začátek měsíce. Zato potom obvykle následují hektické dny. Ústní a písemné zkoušky z češtiny, rozlučkové akce, příprava lektorátu na letní pauzu, administrativa spojená s odjezdem a s přerušením pracovního poměru na univerzitě atd. Pak balení, a než se člověk vzpamatuje, už sedí v letadle, vzpomíná, rekapituluje a přemýšlí o tom, že další zajímavý rok je u konce. Nejinak tomu bylo i letos, odjezdové rozjímání bylo navíc umocněno tím, že se v září do Kazaně pravděpodobně už nevrátím. Zkoušky z češtiny skládalo 36 studentů. Potěšilo mě, že všichni uspěli, snad jim nadšení vydrží i nadále. Doufám, že přes léto všechno nezapomenou a že se s většinou dříve nebo později setkám v Brně, kde budou studovat.

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2018

Duben se nesl ve znamení přijímacích zkoušek na Masarykovu a Mendelovu univerzitu a letos také poprvé na Fakultu stavební VUT. Bude skvělé, když i v příštích letech poroste počet oborů, na které bude možné vykonat přijímací zkoušku přímo na lektorátu. Letos odborné eseje a testy psalo deset uchazečů, s napětím čekáme, kdo bude přijat a kdo nikoliv.

V hodinách jsme trénovali zejména základní  konverzační témata, rozšiřovali slovní zásobu a opakovali gramatické jevy. Hodiny jsme už tradičně obohacovali četbou textů z České čítanky, Češtiny pro život a dalších knih, četli jsme pohádky a české pověsti.  Zároveň jsme nepřestali systematicky probírat novou látku. Úplní začátečníci dokončili 3. lekci, ve které se naučili hovořit o svém denním programu, a to ve všech časech, takže již umějí popsat, co dělali včera od rána do večera, co dělají každý den a čím se budou zabývat zítra či o víkendu. Naučili se akuzativ osobních zájmen, číslovky 1 – 100 a hodiny. Mírně pokročilí probrali 6. lekci, věnovanou bydlení a návštěvám. Hlavním gramatickým tématem bylo množné číslo, pro ruské studenty dost obtížná záležitost. S pokročilými jsme probrali 12. lekci, ta byla zasvěcena plánování dovolené a cestování. V gramatice jsme se zabývali slovesnými předponami a lokálem singuláru substantiv, adjektiv a zájmen. Na konci měsíce jsme se opět po čase podívali na český film.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2018


V březnu jsme společně se studenty oslavili MDŽ a české Velikonoce (ty pravoslavné budou o týden později, tedy v dubnu).

Blíží se také dubnové termíny přijímacích zkoušek zde na lektorátu, k čemuž se někteří studenti staví velmi zodpovědně a připravují se. Jsou však i tací, kteří tomu nechávají volný průběh a čekají, že to nějak dopadne.

Studenti v březnu podávali přihlášky ke studiu na brněnských univerzitách, případně žádosti o prominutí přijímacích zkoušek. Mnozí uchazeči již mají diplom a postupně zahajují proces nostrifikace.

Samozřejmě též probíhala intenzivní výuka češtiny. Úplní začátečníci dokončili 2. lekci, naučili se stručně pohovořit o sobě a o své rodině. Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Mírně pokročilí probrali 5. lekci, věnovanou cestování a Praze. Tato lekce je velmi obsáhlá a studenti se naučili mnoho nového, o čemž svědčí výčet témat: číslovky 100-1000, předložky pojící se s genitivem a akuzativem, neurčitá a záporná zájmena a příslovce, vidové dvojice sloves atd. Studenti se už umí zeptat na cestu a naopak podrobně popsat cestu někomu jinému. S pokročilými jsme udělali 11. lekci, studenti se naučili vše o poště, posílání pohledů, dopisů, balíků, vyplňování formulářů, psaní adres apod. V gramatice jsme se zabývali instrumentálem osobních zájmen, imperativem a vokativem.

 

 

V září 2018 jsme otevřeli nové Centrum českého jazyka na Univeritě O.M. Beketova v Charkově.  Učitelem českého jazyka se stal náš zkušený lektor Mgr. Martin Horn

Kontakt: mhorn@seznam.cz 

Adresa univerzity v Charkově:

O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv,
17, Marshal Bazhanov Street,
Kharkiv, 61002, Ukraine.

První zkouška z českého jazyka ze dne 15.5.2019: 

 

Z dění na lektorátu:

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2021

Na konci května skončily naše jazykové kurzy.

Pokročilí studenti probrali 15. lekci, poslední lekci v naší učebnici „Chcete mluvit česky?“ Tím se oficiálně dostali na úroveň A2. Hlavním tématem poslední lekce bylo cestování letadlem, z gramatiky pak podmínkové věty. Potom následovalo opakování.

Mírně pokročilí dokončili 10. lekci, věnovanou zejména ročním obdobím, počasí a klimatu. Probrali instrumentál, slovesa pohybu, řadové číslovky a různé způsoby vyjadřování času.

Začátečníci letos poprvé pracovali s novou učebnicí Česky krok za krokem, dosáhli úrovně A1/1. V 6. lekci se zabývali hlavně minulým časem a lokálem singuláru, naučili se mluvit o tom, co dělali od rána do večera. Seznámili se také s některými slavnými Čechy a Češkami a se slovní zásobou na téma „státy, národnosti, jazyky“.

Poslední hodiny byly věnované Brnu a jižní Moravě. Pracovali jsme v nich s internetem a diskutovali o možnostech studia, práce, cestování a trávení volného času v Brně a okolí. Připojila se k nám i současná studentka VUT a doporučila k návštěvě novou rozhlednu Holedná.

Založil jsem stránku našeho lektorátu na populární sociální síti Telegram, kam vkládám zajímavosti o České republice a Brně a kde se studenti budou seznamovat s kulturou a životem v ČR.

Studenti, kteří chtěli (nebo museli), skládali na konci měsíce zkoušky z češtiny. Někteří studenti jsou šikovní a učí se rychleji, proto došlo i na úrovně B1 a B2.

Lockdown skončil, takže se zkoušky mohly konat na univerzitě.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2021


V polovině měsíce byl v Charkově vyhlášen lockdown. Naši výuku to významně nezasáhlo, většina aktivit probíhá už několik měsíců distančně. Nicméně v případě potřeby se i nadále setkávám se studenty osobně, většinou se jedná o různé konzultace. V březnu a dubnu jsme řešili hlavně podávání přihlášek na vysoké školy, žádosti o prominutí přijímacích zkoušek, postup při nostrifikaci a vyřizování víz.
Při výuce jsme se věnovali českým Velikonocům, letos jsme využili různých pracovních listů a online cvičení na internetu, rovněž jsme sledovali videa na YouTube a srovnávali české a ukrajinské svátky.
Se začátečníky jsme probrali 5. lekci, téma „můj den, můj týden“. Studenti se naučili vyjadřovat čas, používat vazbu rád+verbum a mít rád+substantivum, seznámili se s modálními slovesy. Umějí se zeptat, kdy je nějaká akce, a navrhnout partnerovi, jestli nechce někam jít. Dohodnou se na určitém čase. Umějí vyjádřit, co obvykle dělají ve všední den a o víkendu, řeknou, co rádi dělají, jak často něco dělají a kdy chtějí, musí nebo můžou něco dělat. Naplánují si schůzku.
S mírně pokročilými jsme probrali 10. lekci. Tématem bylo počasí, z gramatiky pak instrumentál singuláru a časování sloves pohybu. Zopakovali jsme měsíce, řadové číslovky a procvičovali nejrůznější způsoby, jimiž lze vyjádřit čas. Srovnávali jsme klima v Česku a na Ukrajině.
Pokročilí dokončili 15. lekci, jejíž hlavní náplní byla slovní zásoba týkající se pracovního jednání a cestování letadlem. Diskutovali jsme o plusech a minusech letecké dopravy. Z gramatiky se studenti naučili instrumentál plurálu, podmínkové věty a deklinaci substantiv typu „kolega“, „centrum“ a „muzeum“.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2021

 

Epidemiologická situace na Ukrajině se zhoršuje. V Charkově dosud panuje normální život, nicméně ve druhé polovině měsíce byly na tři týdny uzavřeny univerzity. Naší práce se to významně nedotklo, většina aktivit probíhá distančně.
Oslavili jsme Mezinárodní den žen, což je na Ukrajině velký svátek. Studenti zformulovali hezká přáníčka v češtině.
Se začátečníky jsme probrali 4. lekci, téma „moje rodina“. Studenti se naučili vyjádřit základní rodinné vztahy a popsat svoji rodinu. Umějí říct, co dělají členové rodiny, kolik jim je let a jací jsou. Osvojili si číslovky 1000 – 10 000, naučili se mluvit o ceně, řeknou, kolik co stojí. Rozlišují adjektiva měkká, tvrdá a přivlastňovací, znají koncovky akuzativu singuláru.
S mírně pokročilými jsme probrali 9. lekci. Tématem bylo vše, co se týká jídla, například návštěva restaurace, jídelní lístek a nakupování potravin, také jsme probrali genitiv osobních zájmen a plurálu substantiv.
Pokročilí dokončili 14. lekci, jejímž hlavním tématem bylo cestování automobilem, z gramatiky se naučili dativ plurálu, deklinaci číslovek a časové spojky.
Při výuce jsme hodně pracovali s českými písničkami a recepty.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2021

V únoru nám bylo povoleno, že výuka může probíhat na univerzitě. Nicméně my jsme se i nadále učili distančně, mimo jiné proto, že je v naší učebně zakázáno otvírat okna, jelikož by se prý mohla rozpadnout. A to je v této době docela problém.
V českém centru se tedy zatím se studenty setkáváme jen příležitostně, v případě potřeby, a okna otvíráme.
Na začátku měsíce jsem zorganizoval besedu s našimi dvěma studenty, kteří studují  v Brně (viz foto). Noví zájemci o studium tak získali cenné informace. Bylo to milé setkání, sešlo se nás deset.
Začátečníci v únoru probírali téma jídlo a pití (3. lekce). Naučili se základní fráze, které používáme v restauraci nebo na návštěvě. Srovnávali jsme českou a ukrajinskou kuchyni. Při diskuzi o restauracích, jídelnách a menzách jsme se zaměřili na Brno. Procvičovali jsme časování sloves, studenti se seznámili s akuzativem substantiv a adjektiv.
S mírně pokročilými studenty jsme ukončili 8. lekci naší učebnice, zabývali jsme se v ní slovní zásobou týkající se peněz a nakupování potravin, oblečení apod., dále jsme probírali genitiv a dativ zájmen a substantiv, poté kondicionál a minulý čas, který jsme si zopakovali. Diskutovali jsme o nakupování v Česku a na Ukrajině.
S pokročilými jsme probrali 13. lekci. Slovní zásoba se týkala návštěvy lékaře a zdravotních problémů, studenti se rovněž naučili pojmenovat části lidského těla. V gramatice jsme se zabývali lokálem plurálu a větami se spojkou aby.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2021

Zpráva bude tentokrát stručná, jelikož jsem přiletěl do Charkova až na poslední čtyři dny tohoto měsíce, z čehož ještě dva byly víkendové.
Před odletem jsem se stihl v Brně sejít se svými dvěma studenty, kteří od září studují v Brně. Jsou spokojení, studium se jim líbí, i když je distanční. Bylo to velmi milé setkání. Ostatní studenti z Brna jsou momentálně na zimních prázdninách v Charkově.
Výuka začala hned v sobotu 30.1., zatím podle starého rozvrhu a distančně. Až v prvních únorových dnech zjistím, jaká je situace na univerzitě a v jakém formátu bude výuka probíhat. Karanténní opatření na Ukrajině nejsou v současnosti tak přísná jako v ČR, univerzity fungují, nicméně přednášky a fakultativní předměty jsou většinou v online režimu.
Poskytl jsem studentům poslední konzultace před ukončením registrace do našeho projektu. Zaregistrovalo se sedm zájemců o studium v Brně. Původně jich mělo být více, situace v obou zemích je však v současnosti složitá a nepřeje pobytům v zahraničí.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2020

Prosinec se nesl v duchu blížícího se konce semestru.
S úplnými začátečníky jsme dokončili 2. lekci naší nové učebnice. Probrali jsme objektové konstrukce líbí se mi, chutná mi a čísla 10 – 1000. Studenti už s použitím dosud osvojených frází napíší e-mail o místě, kde bydlí. Napíší adresu ve správném formátu. Vyjádří, že se jim něco (ne)líbí, že jim něco (ne)chutná. Dokážou říct, jak blízko či daleko je nějaké místo.
Mírně pokročilí dokončili 7. lekci naší staré učebnice. Věnovali jsme se hlavně dativu osobních zájmen a substantiv, minulému času a kondicionálu, podrobně jsme probrali téma můj den, s důrazem na využití minulého času (kde jsem byl, co jsem tam dělal).
S pokročilými jsme pokračovali ve 12. lekci, procvičovali jsme prefixy a lokál singuláru. Zabývali jsme se tématy cestování, dovolená a hotel. Diskutovali jsme o turisticky zajímavých místech v Brně a na jižní Moravě.
Poslední hodiny češtiny jsme věnovali českým adventním a vánočním zvykům, tentokrát bohužel jen přes internet. Fyzicky se sejít a posedět se mi vzhledem ke karanténním opatřením podařilo pouze s jednou skupinou.

Na začátku měsíce jsem zorganizoval online školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM a jak napsat životopis a motivační dopis. S některými studenty jsem se setkal i osobně. Zatím není jasné, kolik zájemců o studium letos bude ani jak bude vypadat příští semestr.

 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2020

V polovině listopadu se částečně otevřela univerzita, bohužel se to však netýkalo fakultativních předmětů, mezi něž kurzy češtiny patří, a ani studentů z jiných univerzit a škol, kteří na naše kurzy rovněž docházejí. Takže zatím pokračujeme v online výuce. V případě potřeby se scházím s jednotlivými studenty individuálně mimo univerzitu a poskytuji jim konzultace. Ty se týkají zejména možností studia v Brně.
S úplnými začátečníky jsme se v listopadu věnovali 2. lekci naší nové učebnice. Probrali jsme následující témata: gramatický rod v češtině, substantiva v nominativu singuláru, zájmeno nějaký  a adjektiva nový, moderní v nominativu singuláru, dopravní prostředky v instrumentálu, slovesa jít a jet a použití adverbií vyjadřujících směr nebo lokaci. Studenti už znají názvy vybraných lokalit a zeptají se, kde lokality jsou. Rozumí instrukci, kam musí jet. Umějí se zeptat na cestu a jednoduché instrukci porozumí, rovněž jednoduše popíší cestu.
Mírně pokročilí dokončili 6. lekci naší staré učebnice. Věnovali jsme se hlavně budoucímu času, slovesnému vidu a procvičování množného čísla, podrobně jsme probrali téma můj byt.
S pokročilými jsme začali 12. lekci, probrali jsme prefixy a lokál singuláru. Zabývali jsme se tématy cestování, dovolená a v hotelu. Pracovali jsme s mapou České republiky, soustředili jsme se hlavně na město Brno a Jihomoravský kraj. 

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2020

Letos jsem přiletěl do Charkova až 4. října, jelikož Ukrajina na měsíc zavřela své hranice. Času na nábor studentů tedy nebylo tolik jako v minulých letech.

Oddělení mezinárodních vztahů se postaralo o nábor studentů naší univerzity, já jsem se zaměřil hlavně na studenty ostatních charkovských vysokých škol. Vzhledem k tomu, že se v ukrajinských médiích denně objevují zprávy o katastrofální epidemiologické situaci a lockdownu v Česku, nepřihlásilo se letos do kurzů tolik studentů jako vloni. Nicméně ani na Ukrajině není situace dobrá. Dva týdny po mém příjezdu byla na univerzitách zavedena distanční výuka, zatím na měsíc. Učíme se tedy přes internet. Vznikly dvě nové skupiny, z minulého roku zůstaly tři skupiny pokročilých. S nováčky se letos nově učíme podle učebnice Česky krok za krokem, s pokročilými pracujeme s učebnicí Chcete mluvit česky? 

Se začátečníky jsme probrali základní pravidla výslovnosti a pravopisu, jednoduché formální a neformální dialogy při seznamování, názvy některých povolání, čísla 0-10 a časování sloves. S pokročilými jsme opakovali orientaci ve městě, pracovali jsme s mapou Brna, přečetli jsme si pověst o zakřivené věžičce na Staré radnici. Dále jsme se věnovali tématům „na návštěvě“ a „na poště“, množnému číslu substantiv, adjektiv a zájmen a nakonec imperativu a vokativu. Rovněž se snažím vést studenty k tomu, aby sledovali naši facebookovou stránku, kde najdou tipy, kde a jak si procvičovat češtinu, i zajímavosti o životě v Česku a o městě Brně.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2020

Obvykle se po květnových svátcích konají zkoušky z češtiny a následuje odlet lektora domů. Letos je ale kvůli karanténě všechno jinak. Opatření jsou na Ukrajině velmi přísná a vláda je uvolňuje opravdu pomalu. Univerzity jsou zavřené, nefunguje doprava městská, meziměstská ani mezistátní. Hranice je uzavřená, veškeré lety zrušeny. Blýskat na lepší časy se začíná až na konci května, přesto ale ani při psaní této zprávy ještě přesně nevím, jak a kdy se dostanu do České republiky. Poprvé se tedy moje mise protáhne do června, předpokládám, že na jeho začátku se už nějaká příležitost k návratu naskytne.
První tři týdny v květnu probíhala výuka přes internet. S pokročilými jsme probrali polovinu 11. lekce, která je věnována poště a posílání různých zásilek. Z gramatiky jsme se naučili instrumentál osobních zájmen a imperativ. Začátečníci dokončili 5. lekci, novou už jsme nezačínali, protože je v ní mnoho důležité gramatiky, kterou by  studenti přes léto stejně zapomněli. Četli jsme povídky z České čítanky, opakovali gramatiku a rozšiřovali slovní zásobu.
Zkoušky z češtiny se konaly v posledních deseti dnech v provizorních podmínkách u mě na koleji. Vzhledem k okolnostem ne všem bylo umožněno je skládat, zaměřil jsem se především na studenty, kteří z nějakého důvodu potřebují certifikát. Bylo i dost studentů, kteří se zkoušek ani nemohli zúčastnit, protože tráví karanténu doma mimo Charkov.
Přijímací zkoušku z ekonomiky a informatiky skládaly i čtyři uchazečky o studium na PEF Mendelovy univerzity. Držím jim palce.

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2020

V dubnu výuka probíhala přes internet, program ZOOM. Hodiny jsem prodloužil z 90 minut na 120. Distanční forma výuky se ukázala jako poměrně efektivní, i když odpadlo několik studentů, kteří mají problémy s připojením k internetu.

Začátečníci probrali 5. lekci, věnovanou cestování a Praze. Tato lekce je velmi obsáhlá a studenti se naučili mnoho nového, o čemž svědčí výčet témat: číslovky 100-1000, předložky pojící se s genitivem a akuzativem, neurčitá a záporná zájmena a příslovce, vidové dvojice sloves atd. Studenti se už umí zeptat na cestu a naopak podrobně popsat cestu někomu jinému.
S pokročilými jsme probrali 2 lekce. Tématem 9. lekce bylo vše, co se týká jídla, například návštěva restaurace, jídelní lístek, nakupování potravin…, také jsme probrali genitiv osobních zájmen a plurálu substantiv. 10. lekce byla věnována tématu počasí, z gramatiky pak instrumentálu singuláru a časování sloves pohybu. Zopakovali jsme měsíce, řadové číslovky a procvičovali nejrůznější způsoby, jimiž lze vyjádřit čas.
Úplní začátečníci dokončili 4. lekci, kde se zabývali hlavně genitivem substantiv, modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.).
Studenti, kteří by od podzimu chtěli studovat v Brně, začínají být nervózní, jak to letos s jejich studiem dopadne. Některým byla prominuta přijímací zkouška (bohužel ne na PEF Mendelovy univerzity), dva zájemci o Lékařskou fakultu MU se na přijímačky v červnu kvůli zavřeným hranicím pravděpodobně nedostanou. Další dva uchazeči studium v Brně kvůli koronaviru pro příští rok vzdali.


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2020

S pokročilými studenty jsme ukončili 8. lekci naší učebnice, zabývali jsme se v ní slovní zásobou týkající se peněz a nakupování potravin, oblečení apod., dále jsme probírali genitiv a dativ zájmen a substantiv, dále pak kondicionál a minulý čas, který jsme si zopakovali.
Se začátečníky jsme dokončili čtvrtou lekci a začali pátou. Zabývali jsme se hlavně modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.).
Se skupinou úplných začátečníků jsme se věnovali 3. lekci a tématu „můj den“, studenti se naučili časovat všechny typy sloves, seznámili se rovněž se 4. pádem osobních zájmen a s číslovkami 1-100. Umějí se zeptat, kolik je hodin, ovládají i další otázky (jak dlouho…, v kolik hodin… atd.), umějí i odpovídat. Také jsme probrali základní slovní zásobu týkající se počasí a oblékání.
Do poloviny března probíhal i náš nový prohlubovací kurs praktické češtiny, ve kterém čteme českou literaturu, pracujeme s videy na You Tube, rozebíráme písničkové texty a hrajeme jazykové hry.
Ve druhé polovině měsíce ale zkřížila naše plány karanténa. Výuka pokračovala formou zadávání úkolů a konzultací. Připomněl jsem studentům všechny možnosti, kde si mohou i sami procvičovat češtinu, a rozeslal jim užitečné odkazy na internetové videokurzy, e-knihovnu a weby, kde mohou číst české texty a sledovat filmy a videa v češtině.
Když se na konci měsíce ukázalo, že karanténa neskončí tak rychle, jak jsme předpokládali, obnovili jsme řádnou výuku, a to přes internet, program ZOOM.US.

Studenti zaregistrovaní do našeho programu podávali v průběhu března přihlášky na vysoké školy a žádosti o prominutí přijímací zkoušky.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2020

V únoru jsem otevřel nový, prohlubovací kurz praktické češtiny, který je určen těm studentům, kteří se už začali učit česky a jsou na úrovni A1 nebo A2 a kteří chtějí procvičovat a zlepšovat svoji češtinu. Kurz se koná dvakrát týdně, studenti se v něm mimo jiné seznamují s českou kulturou a tradicemi.
Po zimní pauze jsem obnovil filmový klub, studenti zhlédli film Hlídač č. 47. Přišlo jich sedmnáct, byla hezká atmosféra. Rovněž jsem zorganizoval besedu s našimi dvěma studenty, kteří letos začali studovat v Brně. Noví zájemci o studium tak získali cenné informace.
Na univerzitě se konal den otevřených dveří, kde jsem prezentoval činnost našeho českého centra. Kromě toho v únoru samozřejmě probíhala řádná výuka.
Do programu stipendií JCMM se letos zaregistrovalo 11 studentů.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2020

Do Charkova jsem se vrátil 19. ledna. Ještě před odletem jsem se stihl v Brně sejít se svými bývalými studenty, přišlo jich patnáct, bylo to velmi milé setkání. Po příjezdu do Charkova jsem se přestěhoval ze staré koleje do nového bytu, čímž se výrazně zlepšily moje životní podmínky. Děkuji svému zaměstnavateli, že toto umožnil.
V Charkově právě končily prázdniny a začínal nový semestr. Vzhledem k tomu, že jsem otvíral nové skupiny v říjnu i v listopadu, nedělal jsem teď nový nábor. Přesto se mi přihlásilo devět nových studentů. Přiřadil jsem je do listopadové skupiny, tam naopak několik studentů ubylo. Plánuji ale od února zavést dvě dvouhodinovky týdně pro všechny zájemce, kde se budeme věnovat hlavně mluvení a rozšiřování slovní zásoby, aby byli uchazeči dobře připraveni na studium v Brně.
Na začátku února se rovněž uskuteční beseda s našimi prvními dvěma studenty, kteří letos  v Brně začali studovat.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2019

Prosinec se nesl v duchu blížícího se konce semestru.  Na začátku měsíce jsem zorganizoval školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM, jak napsat životopis a motivační dopis. Zatím není jasné, kolik zájemců o studium letos bude.
Poslední hodiny češtiny jsme věnovali českým adventním a vánočním zvykům, některé jsme si i názorně předvedli. Naučili jsme se českou koledu, s každou skupinou jsme poseděli, popovídali si o českých i ukrajinských Vánocích a na rozloučenou jsme se podívali na další český film. Doufám, že se s většinou studentů budu vídat i v letním semestru.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2019

V listopadu se konala na univerzitě akce pro studenty i veřejnost, na které jsem prezentoval činnost našeho českého centra (viz foto). Přišlo se podívat mnoho zájemců.
V rámci filmového klubu studenti zhlédli film Kolja, jehož děj je spjat s událostmi 17. listopadu. Tomuto svátku jsme se při výuce podrobně věnovali.
S pokročilými jsme probrali 6. lekci naší učebnice, zabývali jsme se v ní slovní zásobou týkající se bydlení, průběhu návštěvy apod., dále jsme probírali skloňování číslovek, budoucí čas nedokonavých sloves a množné číslo substantiv, adjektiv a zájmen. Se začátečníky jsme dokončili druhou lekci a začali třetí. Studenti se naučili stručně pohovořit o sobě a o své rodině. Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Rovněž jsme se naučili měsíce a číslovky, základní i řadové. 
Přetrvávají problémy s prodloužením mého víza, ani v tomto semestru nebyla univerzita schopna tuto věc zajistit.

 


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2019

Byly otevřeny dvě velké skupiny začátečníků, z minulého roku zůstaly rovněž dvě skupiny pokročilých. Jedna z nich je však opravdu malá, pravděpodobně pokročilé od listopadu spojím.
Hodně času jsem věnoval reklamě a propagaci. Umístil jsem informace o našem českém centru do všech internetových médií, kam lze bezplatně umístit reklamu. Dokonce náš inzerát zveřejnil prestižní charkovský informační web (a FB stránka) „Kam zajít v Charkově“. Díky těmto aktivitám se postupně ozývají noví a noví zájemci. Vždy, když se jich shromáždí určité množství, pozvu je do českého centra na informační schůzku s prezentací (viz. foto). V listopadu z nich utvořím novou skupinu.
Se začátečníky jsme v říjnu prošli první lekci a začali druhou, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být.  S pokročilými jsme zopakovali a dokončili pátou lekci, věnovanou převážně cestování, slovesnému vidu a zájmenům neurčitým a záporným.
Studenti zhlédli dvě prezentace – o možnostech studia v Brně a o vzniku samostatného Československa.


 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ZÁŘÍ 2019

Letos jsem přiletěl do Charkova už 18. září, tedy o týden dříve než loni. Bude tedy více času na výuku, což je výborné. Oddělení mezinárodních vztahů se postaralo o nábor studentů naší univerzity, já jsem se zaměřil hlavně na studenty ostatních charkovských vysokých škol. Zadal jsem placený inzerát na Facebooku, k tomu jsem obeslal všechny univerzity s prosbou, aby na svých stránkách uveřejnily informaci o našem českém centru a kurzech, což mnohé udělaly. Studenti se neustále přihlašují, výuka bude zahájena na začátku října. Plánuji speciální nábor na Univerzitě Karazina, největší v Charkově.
Dále bylo po příjezdu potřeba obnovit SIM kartu a připojení k internetu a začít řešit problémy související s prodloužením víza a ubytováním. Příjemným zpestřením bylo krátké setkání s delegací z Brna.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KVĚTEN 2019

Studenti, kteří se začali učit česky v říjnu, dokončili 5. lekci naší hlavní učebnice Chcete mluvit česky? Zároveň jsme s těmito skupinami používali k výuce po celý rok řadu dalších doplňujících materiálů. Se studenty, kteří chodí na češtinu od února, jsem se snažil v letním semestru probrat rovněž těchto 5 lekcí, byť rychleji, jelikož je pravděpodobné, že budou příští rok spojeni s těmi pokročilejšími říjnovými. Očekávám totiž mnoho úplně nových zájemců, pro které budu otvírat několik skupin.
Květen vždycky uteče strašně rychle, což je dáno hlavně tím, že lektor ve druhé polovině měsíce odjíždí. Začátek bývá poklidný, jelikož Ukrajinci opravdu náruživě slaví oba květnové svátky, často odjíždějí mimo město a v tomto období na univerzitu dochází málokdo. Zato potom následují hektické dny. Ústní a písemné zkoušky z češtiny, rozlučkové akce, příprava lektorátu na letní pauzu, pak balení a odlet. Zkoušky z češtiny letos skládalo 23 studentů. Potěšilo mě, že všichni uspěli, snad jim nadšení vydrží i nadále. Doufám, že se s většinou setkám i v příštím semestru, těm, kteří budou v Brně, přeji úspěšné studium.
První rok v Charkově nebyl úplně jednoduchý, hlavně začátek byl těžký. Ani teď ještě nejsou všechny problémy dořešené, nicméně věřím, že podmínky k práci i k bydlení se budou nadále zlepšovat.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2019

Výbornou zprávou je, že všem studentům, kteří chtějí příští rok studovat na Mendelově univerzitě, byla prominuta přijímací zkouška. Totéž platí i pro studenta, který podal přihlášku na VUT. 
Zahraniční oddělení univerzity uspořádalo konferenci, které se zúčastnili zástupci všech charkovských univerzit. Vystoupil jsem s prezentací, byla to ideální příležitost, jak dostat naše české centrum do širšího povědomí. Vyskytly se problémy s prodloužením mého pobytu na Ukrajině kvůli končícímu vízu, naštěstí se je však podařilo nakonec vyřešit. Pokročilejší studenti v dubnu probrali 5. lekci, věnovanou cestování a Praze. Tato lekce je velmi obsáhlá a studenti se naučili mnoho nového, o čemž svědčí výčet témat: číslovky 100-1000, předložky pojící se s genitivem a akuzativem, neurčitá a záporná zájmena a  příslovce, vidové dvojice sloves atd. Studenti se už umí zeptat na cestu a naopak podrobně popsat cestu někomu jinému. K této lekci se vrátíme ještě v květnu.
Začátečníci probrali 3. a 4. lekci. Naučili se časovat všechny typy sloves, seznámili se rovněž se 4. pádem osobních zájmen a s číslovkami 1-100. Umějí se zeptat, kolik je hodin, ovládají i další otázky (jak dlouho…, v kolik hodin… atd.), umějí i odpovídat. Také jsme probrali základní slovní zásobu týkající se počasí a oblékání. Dále jsme se zabývali modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.). Jednu hodinu jsme věnovali velikonočním zvykům a tradicím.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2019

V březnu jsme oslavili Mezinárodní den žen, což je na Ukrajině velký svátek. Studenti vyhotovili hezká přáníčka v češtině. Probíhala intenzivní výuka češtiny.
Úplní začátečníci dokončili 2. lekci, naučili 
se stručně pohovořit o sobě a o své rodině. Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Mírně pokročilí dokončili 4. lekci, kde se zabývali hlavně modálními slovesy a cestováním (zjišťováním informací na nádraží, kupováním jízdenek apod.). Rovněž jsme probírali měsíce a řadové číslovky. Studenti v březnu podávali přihlášky ke studiu na brněnských univerzitách, případně žádosti o prominutí přijímacích zkoušek.


ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ÚNOR 2019

Do programu JCMM se zaregistrovali čtyři zájemci. Není to mnoho, ale víc jich být v podstatě ani nemohlo. Naše české centrum funguje v Charkově první rok a opravdový zájemce o studium v Brně musí být schopen složit přijímací zkoušku, která je v českém jazyce, a i v případě, že by byl přijat bez zkoušky, musí ovládat jazyk přinejmenším na úrovni B1. To je po několika málo měsících učení nereálné. Nicméně povědomí o kursech českého jazyka se šíří a neustále se ozývají noví zájemci.
V únoru byly otevřeny dvě skupiny nováčků. S těmi jsme prošli 1. lekci, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být.  S mírně pokročilými jsme se věnovali 3. lekci a tématu „můj den“, studenti se naučili časovat všechny typy sloves, seznámili se rovněž se 4. pádem osobních zájmen a s číslovkami 1-100. Umějí se zeptat, kolik je hodin, ovládají i další otázky (jak dlouho…, v kolik hodin… atd.), umějí i odpovídat. Také jsme probrali základní slovní zásobu týkající se počasí a oblékání. 
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LEDEN 2019

Do Charkova jsem se vrátil 19. ledna. Vzhledem k tomu, že právě začínal nový semestr, mohli jsme se s pokročilými studenty ihned věnovat výuce. Zasvětili jsme ji opakování. Podzimní čtyři skupiny se smrskly na dvě, takže vznikl prostor pro nový nábor. Přihlásilo se třicet studentů z naší univerzity a třicet z jiných charkovských univerzit. Vznikly dvě nové skupiny. Mám radost, že díky reklamě a cílenému náboru přes sociální sítě se povědomí o našem českém centru postupně rozšiřuje. Je dobře, že univerzita po složitých jednáních umožnila přístup na kurzy i zájemcům z ostatních univerzit. S nováčky se začneme učit na začátku února.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA PROSINEC 2018

Čtrnáct prosincových dní rychle uteklo, stejně jako celá moje podzimní mise, která tentokrát byla o trochu kratší než obvykle. Jako vždy byl prosinec zasvěcen českým adventním a vánočním zvykům. Těm byla věnována i celá poslední předvánoční hodina ve všech skupinách. Docházka na hodiny češtiny byla celkem dobrá a regulérní výuka probíhala až do mého odletu. Opakovali jsme první a druhou lekci, začínat novou nemělo smysl, všichni by nové učivo přes zimní pauzu zapomněli.
Na začátku měsíce jsem zorganizoval školení pro studenty, kteří by příští rok rádi studovali v Brně, kde jsme si vysvětlili, jak se správně zaregistrovat na stránkách JCMM a jak napsat životopis a motivační dopis. Zdá se, že uchazečů bude letos v Charkově málo.
Na konci ledna budu otvírat nové skupiny, zveřejnil jsem inzeráty na webových stránkách dvou nedalekých univerzit, na Facebooku rovněž běží reklama na naše české centrum a se zahraničním oddělením univerzity plánujeme rozsáhlý nábor.
 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA LISTOPAD 2018

V listopadu jsme prošli 2. lekci, studenti se naučili stručně pohovořit o sobě a o své rodině. 
Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Jak už jsem se zmínil, používáme učebnici „Chcete mluvit česky?“ Je pravda, že některé lekce v této učebnici jsou docela nabité gramatikou, takže je občas nutné látku rozvolnit na delší období a proložit ji texty a cvičeními z jiných zdrojů. V hodinách klademe důraz na konverzační složku. Domluvit se v běžných životních situacích považuji za hlavní smysl výuky, přesto se však samozřejmě snažím, aby hodiny byly vyvážené a obsahovaly též další činnosti – čtení, psaní, poslech a osvojování gramatiky.  Pro zpestření také zpíváme české písničky a věnujeme se reáliím. Na studenty se snažím mluvit pouze česky.
Byla otevřena nová skupina začátečníků, takže v současné době dochází do kurzů zhruba 50 studentů. 
17. listopadu jsme si připomněli státní svátek.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA ŘÍJEN 2018

Založil jsem na Facebooku stránku s informacemi o českém centru (Чеський мовно-культурний центр в ХНУМГ ім.О.М Бекетова), informace jsem umístil i na internetové stránky univerzity (http://ird.kname.edu.ua/index.php/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-akademii/cheskij-movno-kulturnij-tsentr/pro-proekt). 
Do kurzů se přihlásilo zhruba 130 studentů, začalo chodit ale pouze 90. Jsou rozděleni do čtyř skupin. Nicméně stále se hlásí noví zájemci, takže v listopadu budeme otvírat další skupinu.  Používáme česko-ruskou verzi učebnice „Chcete mluvit česky?“  Studentům vyhovuje, že jim ruský komentář ulehčuje domácí přípravu nebo samostudium v případě delší absence. Udělali jsme 1. lekci, hlavním tématem byl jednoduchý popis místnosti, z gramatiky pak časování slovesa být. Studenti zhlédli dvě prezentace: možnostech studia v Brně a o vzniku samostatného Československa.