Projekt EURAXESS
asistencí zahraničním vědcům
zodpovězených dotazů
zájemců mimo EU

Poskytujeme praktické informace a podporu pro zahraniční výzkumné pracovníky a jejich rodiny s přípravami a organizací jejich cesty do naší země. Praktické informace o pracovním i běžném životě, informace o pracovních příležitostech a možnostech financování jsou k dispozici na portálu EURAXESS. Přijmout zahraničního vědce do vaší výzkumné instituce může být běh na dlouhou trať. S naší pomocí to ale není nic složitého. Pro další informace se obraťte na koordinátora programu.

Váš člověk

Martina Šatinská

EURAXESS Centrum Brno
martina.satinska@jcmm.cz 724 803 394


BRNO VÝZKUMNÝM PRACOVNÍKŮM
 

Při JCMM pracuje EURAXESS Centrum Brno, které poskytuje informace a pomoc výzkumným pracovníkům a jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma. 

Praktické informace o pracovním i běžném životě, informace o pracovních příležitostech a možnostech financování naleznete na portálu EURAXESS.

 

 

Informace pro zahraniční vědce v Brně

 

Veškeré základní informace a rady přijíždějícím vědcům do České republiky poskytuje oficiální stránka programu EURAXESS Česká republika. V případě získání podrobnějších informací o administrativních náležitostech, praktické pomoci či volnočasových aktivit je možné se přímo obrátit na koordinátora projektu.

 

Doplňující informace, rady a služby vztahující se na město Brno:

1. Kurzy češtiny

2. Volnočasové aktivity

3. Mezinárodní a další vícejazyčné školy v Brně

4. Mezinárodní školy v Bratislavě a Vídni

5. Seznam lékařů a zubařů hovořících cizími jazyky

6. Survival Kit pro Jižní Moravu

7. Informační publikace pro cizince v České republice

8. Změna v prokazování zdravotního pojištění cizinců v ČR

9. Přehled komerčního zdravotního pojištění pro cizince

10. Užitečné odkazy

 

Kurzy češtiny

Martin Punčochář
Email: puncochar@soze.cz
Tel. 724 003 159
Skype: martinsoze
Poznámka: ideální registrace prostřednictvím emailu, uveďte jméno, telefonní číslo, pokročilost a čas a zemi původu (druh pobytu). Vaše registrace bude potvrzena obratem. Pokud si nejste jisti svou úrovní, domluvte si schůzku: možnost rozřazovacího testu.

Mimo SOZE nabízí kurzy ještě Kabinet češtiny pro cizince.

 

Volnočasové aktivity pro zahraniční vědce a jejich rodinné příslušníky

Na jaro 2016 připravujeme prohlídku Brna v angličtině. Sledujte aktuální informace.

 

Užitečné odkazy:

Survival Kit of South Moravia
Centrum pro integraci cizinců Jihomoravského kraje (pdf)
The Brno Expats Forum
International Student Club MU
(MIMSA) Masaryk International Medical Students Association
Brnopolis
Brno Now
Brno 101
Brno Guide
Czech 4 You (Brno)
The Czech Daily Word
Focus on the Czech Republic
Blog Cizinci v České republice
Doma v ČR
Projekt Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků
International Employee Handbook (Institute of Molecular Genetics AS CR)

Informace pro vyjíždějící vědce

Pro informace o administrativních náležitostech a stipendiích je možné obrátit se přímo na koordinátora projektu.

Nabídku zaměstnání z celé Evropy můžete sledovat na EURAXESS Jobs.

Aktuální nabídka stipendií je pravidelně uveřejňována na blogu EURAXESS Brno.

Další nabídky výzkumu v zahraničí uveřejňuje Czech Liason Office for Research and Development (Czelo).

Tyto informace lze doplnit databází na serverech Věda.czINFOMAT.

Stipendia vyjíždějícím doktorandům a vědcům nabízí Fond společnosti Accenture, Nadace SophiaCERES (v angličtině), vědeckým pracovnícím do 35 let pak fond UNESCO-L´Oréal (pdf).

Další grantové příležítosti pro vyjíždějící vědce jsou publikovány na tomto webu v sekci SoMoPro a v sekci určené doktorandům.

Zájemcům o práci v zahraničním výzkumu mohou pomoci jednotlivé portály EURAXESS v zahraničí (většina zemí EU a některé další evropské země, Izrael a EURAXESS Links v USA a Japonsku). Lze na nich najít mimo jiné kontakty na jednotlivá servisní centra i grantové výzvy.

 

National EURAXESS Portals

Austria

Bulgaria

Croatia

Czech republic

Estonia

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

Serbia

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

EURAXESS Links Japan

EURAXESS Links USA

Informace pro vědce vracející se do České republiky

Jak si znovu vyřídit občanský průkaz?

Co udělat pro uznání svatby uzavřené v zahraničí? Jak zajistit přidělení rodného čísla a rodného listu dětem narozeným v zahraničí?

Jak převézt a přehlásit automobil?

Na co je třeba dát si pozor při přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění po návratu do ČR?

Jak hledat bydlení?

Co s malými dětmi?


 

 • Jak si znovu vyřídit občanský průkaz

Vracíte se ze zahraničí, kde jste po celou dobu pobývali pouze s cestovním pasem? Může se Vám stát, že po Vašem návratu nebudou mít čeští úředníci pro Vaši situaci příliš pochopení a vyřízení občanského průkazu může leccos zjednodušit.

Pokud máte u sebe Váš starý občanský průkaz, máte napůl vyhráno. Stačí se vydat na městský úřad, kde si na odboru evidence obyvatel (někdy bývá zahrnutý pod jiná pracoviště jako např. Odbor správních činností) o nový občanský průkaz požádáte. Pokud však už starou občanku fyzicky nemáte, je třeba nejdříve nahlásit její ztrátu a potom doložit všechny matriční doklady za účelem vydání nového občanského průkazu. Dobrý nápad je sebou vzít i cestovní pas.

Postup se však liší v případě, že máte na území ČR ukončen trvalý pobyt. Tehdy je třeba si trvalý pobyt nejdříve zpětně vyřídit.

Doba vyřízení: cca měsíc

 • Co udělat pro uznání svatby uzavřené v zahraničí? Jak zajistit přidělení rodného čísla a rodného listu dětem narozeným v zahraničí?

Ve všech těchto případech je třeba obrátit se na odbor zvláštní matriky. Ta vede matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR , ke kterým došlo v cizině. Žadatel o zápis do zvláštní matriky vyplní příslušný formulář žádosti o zápis do zvláštní matriky a doloží zákonem stanovené doklady.

Totožnost žadatele zjistí a ověří matrikář matričního úřadu, případně příslušný pracovník zastupitelského úřadu ČR v zahraničí, prostřednictvím kterého je žádost o zápis podávána. Pokud zvláštní matrika obdrží podání, které obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, bude proveden zápis do příslušné matriční knihy a následně vyhotoven matriční doklad, který bude zaslán na adresu odesilateli.

Nebude-li mít podání všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve zvláštní matrika žadatele, aby tyto ve stanovené lhůtě odstranil. Jestliže tak žadatel neučiní, bude správní řízení o zápis do zvláštní matriky zastaveno. Podáním žádosti o zápis do zvláštní matriky u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u zastupitelského úřadu ČR, prostřednictvím kteréhokoli matričního úřadu na území ČR, případně osobně přímo na oddělení zvláštní matriky.

K vyplněné a podepsané žádosti o zápis do zvláštní matriky je nezbytné připojit:

 • cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události (narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství, úmrtí), která má být do zvláštní matriky zapsána, opatřený náležitými ověřeními a úředním překladem do českého jazyka
 • doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká ( tj. občanský průkaz, cestovní pas, osvědčení o státním občanství ČR, případně listina o udělení státního občanství ČR)
 • další doklady potřebné k ověření správnosti matričních skutečností, nelze-li je prokázat výše uvedenými doklady
  • u zápisu narození - oddací list rodičů, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení, doklad o určení otcovství apod.
  • u zápisu manželství, registrovaného partnerství - rodné listy snoubenců/ partnerů, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství u rozvedených, úmrtní list zemřelého manžela/partnera u ovdovělých, pravomocné rozhodnutí soudu o zániku partnerství, pravomocné rozhodnutí o povolení změny příjmení apod.
  • u zápisu úmrtí - rodný, případně oddací list zemřelého, rozhodnutí soudu o rozvodu manželství u rozvedených, úmrtní list manžela u ovdovělých apod.

Formuláře žádostí o zápis do zvláštní matriky jsou k dispozici na matričních úřadech, na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, případně jej získáte přímo na oddělení zvláštní matriky.

Doba vyřízení: cca dva týdny

 • Jak převézt a přehlásit automobil?

Rozhodli jste se přivézt si ze zahraničí auto? Agenda týkající se přehlašování nemusí být až tak těžká, jak se zdá. Podmínkou je ale vědět, v jakém sledu po sobě následují nutné administrativní úkony. Nejprve je třeba odhlásit vozidlo v zahraničí. Převoz do ČR se může uskutečnit následně buď na převozových značkách nebo na odtahové plošině. Dalším krokem je vyclení Vašeho vozidla. Zde se praxe liší podle toho, zda auto dovážíte z Evropské unie nebo ze země mimo ni.

V každém případě je nejsnazší způsob obrátit se na libovolnou spediční firmu, která Vám těžko přehlednou celní agendu připraví. Na vozidla dovezená ze zemí mimo Evropskou unii se vztahuje daň 10% a pokud nejste plátcem DPH, musíte navíc uhradit i tuto. Po vyclení vozidla se obrátíte na Stanici technické kontroly (STK), která Vám připraví potvrzení a kontrolu emisí.

S originálem technického průkazu se potom dostavíte na libovolnou pojišťovnu, s níž je třeba uzavřít povinné ručení. Na základě veškeré dokumentace Vám potom vydá odbor přehlašování vozidel dopravního inspektorátu nové poznávací značky a technický průkaz.

Doba vyřízení: cca 2 dny

 • Na co je třeba dát si pozor při přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění po návratu do ČR?

Největší „zradou“ může být povinnost doložit doklady o zahraničním pojištění i zpětně po celou dobu pobytu v zahraničí. Může se totiž stát, že budete muset dokládat to, že jste byli pojištěni před deseti nebo více lety. V případě nedoložení pojištění ze zahraničí budete muset pojištění zpětně doplácet u pojišťovny v ČR.

 

 • Jak hledat bydlení?

Nejsnazší a nejběžnější způsob je pronájem. Jedná se ale také o z dlouhodobého hlediska nejdražší způsob. Peníze, které na nájemném zaplatíte se Vám totiž nikdy nevrátí. Při hledání pronájmu přes realitní agenturu je běžnou praxí platit provizi ve výši jednoho měsíčního nájmu.

Máte ale možnost realitní kancelář obejít a domluvit se přímo s majitelem. Pro tuto variantu existují specializované weby (Bezrealitky.czSlando.cz). Majitelé však po Vás nejspíš budou chtít zaplatit na začátku pronájmu vratnou kauci. Ta se pohybuje ve výši jednoho až dvou měsíčních nájmů. Doporučujeme také včas se dohodnout na vyúčtování přeplatků nebo nedpolatků za služby a tím se vyhnout nepříjemnému překvapení na konci nájmu.

Pokud chcete byt kupovat, je také možné využít služeb realitních kanceláří. Musíte se však připravit na to, že po vás budou chtít za zprostředkování obchodu vysokou provizi. I zde ale máte možnost realitní kancelář obejít a domluvit se přímo s majitelem. Pro tuto variantu existují specializované weby (Bezrealitky.cz, Sreality.czSlando.cz).

Hypotéky pak nabízí jako běžný bankovní produkt většina tuzemských bank. Osobám českého občanství poskytuje stát k hypotékám zvláštní finanční příspěvek. Pokud nemovitost kupujete, je třeba chtít po vlastníkovi doklady, že je skutečným vlastníkem toho, co prodává a tyto doklady si nezávisle ověřit (lze i elektronicky), nechat si zaslat výpis z katastru nemovitostí, list vlastnictví (při troše štěstí by měl člověk zjistit, zda na kupované nemovitosti neváznou nějaké pohledávky, zástavní právo apod.) Tuto proceduru lze obejít obětováním provize nějaké slušnější realitce nebo stavební společnosti.
Bydlení v České republice (informační brožura pro cizince)

 • Co s malými dětmi?

Pokud máte malé děti, určitě uvítáte mateřskou školku. Do většiny školek lze umísťovat děti od tří let, což bývá ekvivalent období, kdy děti přestávají celodenně nosit plínky. Za jídlo a další služby ve školce měsíčně zaplatíte v rozmezí 3 000 - 4 500 korun a děti v ní většinou můžete nechat od rána (6:30 - 8:30) do pozdního odpoledne (16:30 - 18:30). Seznam školek v Brně s možností výuky v angličtině a dalších jazycích najdete zde.

 Informace pro instituce přijímající zahraniční vědce

 

Přijmout zahraničního vědce do vaší výzkumné instituce může být běh na dlouhou trať. I když máte vybranou špičkovou kapacitu z oboru, její příjezd může komplikovat složitá administrativa. Ve skutečnosti to však vůbec nemusí být složité. Zjednodušeně lze říci, že "stačí" uzavřít dohodu o hostování, na jejímž základě si zahraniční vědec požádá o vízum na české ambasádě nebo na Cizinecké policii. Povinnou přílohou dohody je závazek o uhrazení případných nákladů spojených s pobytem výzkumného pracovníka na území ČR. Pro další informace a asistenci kontaktujte přímo koordinátora programu.

             Vzorová Dohoda o hostování (doc)

             Vzor závazku k úhradě nákladů (pdf)