Projekt Podpora nadaných žáků v JMK
vzdělávacích akcí pro učitele
rozvojových aktivit pro nadané
škol podporujících nadané děti

Nabízíme komplexní podporu vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji. Celé to začíná prescreeningem míry nadání žáků 4. tříd v celém kraji prostřednictvím diagnostického systému Invenio. Zajišťujeme nejen rozvojové aktivity pro nadané děti sdružené v MiND Clubu, ale také vzdělávací aktivity pro učitele, aby věděli, jak mají s nadanými dětmi pracovat. V rámci projektu funguje síť škol s koordinátory, kteří aktivně pracují na podpoře nadaných dětí a provozujeme také poradenské centrum pro nadané děti i jejich okolí.

Váš člověk

Jana Musilová

příměstské tábory a mentoři pro nadané děti
jana.musilova@jcmm.cz 724 919 622

Aktivita projektu „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“ (iKAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) je realizována v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který naplňuje aktivity v rámci podpory vzdělávání nadaných žáků. Realizace je stanovena od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Aktivity směřují k rozvoji intelektově nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet intelektové nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

 1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
 2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
 5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
 6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

 

Prošlo Vaše dítě screeningem intelektového nadání pomocí diagnostického nástroje INVENIO nebo psychologickou diagnostikou v PPP?

Byly Vašemu dítěti doporučeny rozvojové aktivity?

Máte otázky nebo nejasnosti v problematice intelektového nadání a rozvoje nadání? 

Pokud ano, kontaktujte Poradenské centrum pro intelektově nadané děti při JCMM.


Poskytujeme bezplatnou konzultační a informační činnost žákům a studentům (1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ), kteří:

- prošli screeningem INVENIO a byli doporučeni k rozvojovým aktivitám v MiND clubu JCMM,
- žákům a studentům z Jihomoravského kraje, kteří byli diagnostikováni jako intelektově nadaní či mimořádně intelektově nadaní prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a mají potvrzený nominační formulář (nebo doručí zprávu z PPP/SPC).
 

Nabízíme:

Psychologické poradenství

Jedná se o konzultační činnost zaměřenou na problematiku testování žáků prostřednictvím standardizovaného diagnostického nástroje INVENIO (prescreening nadaných žáků ve 4. třídách ZŠ v JmK), poskytování informací o školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) a doplňkové vyšetření komplexní diagnostickou baterií Woodcock-Johnson IV.

Poradí Vám Leona Winklerová a David Macek, kontaktovat je můžete prostřednictvím e-mailu nadanijmk@jcmm.cz nebo telefonu: 702 088 934.

Obecné poradenství

Poskytujeme informace o aktivitách JCMM se zaměřením na rozvoj intelektově nadaných žáků, doporučení na spolupracující školy v systému podpory nadání, organizace podporující rozvoj nadání, nabídky olympiád, soutěží a dalších volnočasových činností pro nadané, tipy na herní aktivity (online, offline, deskové hry, smart games) a vhodné publikace (odborné publikace, encyklopedie pro žáky, pracovní sešity).

 

Poradenské centrum je k dispozici každý pracovní den od 8:00 - 12:00 hod. (eventuálně dle individuální domluvy).

MiND - rodičovská skupina

Rodičovství intelektově nadaných dětí může být obohacující, krásnou, ale i náročnou  zkušeností. Nabízíme bezpečný prostor pro diskuzi, podporu a možnost sdílet  každodenní zážitky, které prožíváte s vašimi dětmi.

Registrace na setkání MiND - rodičovská skupina (min. 6, max. 10 účastníků na jednom setkání)

Dotazy směřujte na Elišku Sobotkovou, e-mail: nadanijmk@jcmm.cz, tel.: 725 503 087
 
Poradenské centrum funguje ve spolupráci s docentkou Šárkou Portešovou a jejími kolegy, Michalem Jabůrkem a Ondřejem Strakou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
 
Pro zapojení žáka do aktivit, prosím dodejte nominační formulářProsíme o jeho vytištění, vyplnění a následné potvrzení formuláře PPP nebo SPC, které provedlo diagnostiku nadání. 

Kontaktováním Poradenského centra souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Metodika poradenského centra k dispozici zde. V případě potřeby (1) vzít zpět udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (2) nebo vyymazání údajů apod. Prosím, napište na e-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz.

 

MiND Club

Chcete najít pro své intelektově nadané dítě místo, kde se bude moci rozvíjet?

Rádi byste jej naučili odpočívat, zvládat své emoce i emoce druhých?

Máte zájem na tom, aby se Vaše dítě setkávalo s nadanými vrstevníky a rozvíjelo své sociální dovednosti?


MiND Club je součástí Poradenského centra pro intelektově nadané žáky při JCMM a právě tyto možnosti Vám nabízí.

MiND Club je jedinečné místo

 • podporuje tvořivé rozvíjející prostředí,
 • žákům nabízí možnost naplnit jejich potenciál,
 • nabízí odborná témata a mentory (fyzika, matematika, IT, biologie apod.)
 • poskytuje prostor pro setkávání a sdílení, zamyšlení, zklidnění, odpočinek apod.
 • nabízí smart games a další logické hry, odborné publikace i pracovní sešity.
 • rodičům nabízí možnost sdílet zkušenosti a setkat se s odborníky na danou problematiku (MiND - rodičovská skupina)

 

 

Aktivity pro nadané žáky budou v MiND Clubu probíhat od nového školního roku - září 2021. Nadaní žáci se budou moci hlásit na:
 
 • odborné workshopy (jednorázová otevřená setkání)
 • cyklus setkání zaměřený na rozvoj socio-emočních dovedností (stejná skupina žáků od začátku do konce cyklu)
 

Konání jednotlivých akcí v MiND Clubu a Poradenském centru se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády.

Pokud chcete mít nejnovější informace a chcete s námi zůstat ve spojení vyplňte následující formulář.

Pro zapojení žáka do aktivit je nutné dodat nominační formulářProsíme o jeho vytištění, vyplnění a následné potvrzení formuláře PPP nebo SPC, které provedlo diagnostiku nadání. 

 

Mgr. Eliška Sobotková

Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Telefon: 725 503 087

 

Mgr. Leona Winklerová

Psycholog a poradce pro nadané iKAP JMK II

E-mail: leona.winklerova@jcmm.cz

Telefon: 702 088 934

 

 

Síť škol

Je pro Vaši školu podpora intelektově nadaných žáků prioritou, hledáte nové cesty, jak nadané žáky podpořit a rozvíjet?

Chcete spolupracovat s dalšími školami v Jihomoravském kraji, sdílet Vaše zkušenosti a diskutovat?

Zapojte se do sítě škol podporujících nadání a staňte se součástí krajského systému podpory nadání. 

Vaše škola zapojením do sítě získá:

 • Podporu pro vybraného pedagoga, který se může stát díky aktivitám JCMM poradcem pro nadané žáky na Vaší škole. Všichni poradci ze zapojených škol se mohou účastnit skupinových intervizí.

 • Připravíme vzdělávací akce dle potřeb Vašeho pedagogického sboru. Využít můžete také poradenské činnosti v oblasti rozvoje intelektově nadaných žáků.

 • Vaše škola obdrží logo a certifikát školy podporující nadání, kterým se můžete prezentovat.

 

Staňte se součástí krajského systému na podporu a rozvoj nadaných žáků. Pro spolupráci se neváhejte obrátit na

 

Mgr. Martin Majcík

Telefon: 727 813 551

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Odborný garant aktivity iKAP JMK II

 

 

 

 

Máte zájem rozvíjet ve vaší škole vzdělávání nadaných žáků?

Chcete získat tipy, informace, praktické materiály?

Zajímá vás, jak s intelektově nadanými žáky pracují ostatní kolegové?

 

Pedagogům v Jihomoravském kraji pomáháme rozpoznat a rozvíjet potenciál intelektově nadaných žáků.
Vzdělávací aktivity jsou tematicky rozděleny pro učitele I. a II. stupně základních škol, učitele středních škol a školní psychology.

 

Workshopy a vzdělávací semináře

 • odborný vhled do problematiky nadání
 • představení didaktických metod a postupů na podporu nadání
 • příklady dobré praxe použitelné ve vaší škole

 

Intervizní setkání

 • vzájemná výměna zkušeností v respektujícím a podpůrném prostředí
 • bezpečný prostor pro zkoumání procesů a obsahů vaší práce
 • řešení náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných

 

Exkurze

 • moderní vědecká pracoviště, výzkum a laboratoře, univerzitní prostředí, inovativní firmy

 

Na konkrétní vzdělávací akce se můžete registrovat zde:

https://www.jcmm.cz/projekt/nadanijmk#pageId6

 

Máte zájem dozvědět se o dalších aktivitách, které v tématu nadaných žáků realizujeme?

Zaregistrujte se ZDE k odběru novinek.

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
dana.sklenarova@jcmm.cz
727 813 552

 

 

 

Hledáte rozvojové aktivity pro vaše nadané děti?

Chtěli byste smysluplně naplnit volný čas vašich nadaných dětí?

Rádi byste se zapojili do aktivit i mimo Brno?


 

 

Týden plný objevování, bádání a vědy zažiješ na příměstském táboře pro nadané děti.

Pod vedením vědců a odborníků se dozvíš spoustu zajímavostí ze světa přírodních i humanitních věd.

 

Příměstský tábor I

termín: 16. - 20. 8. 2021, 9 - 16 hodin

zaměření: Geologie, astrofyzika, "Rizika chemických látek kolem nás", "Digitální řemeslo & digitální výroba" - 3D tisk, laser, "Léto na konci vesmíru" - astronomie, "Vila Tugendhat dětem" - architektura, "Ve stopách notáře Jana, autora Moravských zemských desek", labyrint pod Zelným trhem, "Jak se oživuje město" - zákulisí kulturních a turistických projektů 

věk: 10-12 let

místo: Brno - dle programu: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity: Kamenice 5 a Kotlářská 2; vila Tugendhat, JIC: Purkyňova 127, TIC: Radnická 2, Hvězdárna a planetárium Brno

cena: Zdarma. Tato "cena" zahrnuje inspirativní program a chutný oběd. Nezahrnuje svačinu a dopravu na místo.

podmínka přihlášení: certifikát potvrzující nadání z pedagogicko psychologické poradny nebo testu Invenio (nadanedeti.cz) starý maximálně 3 roky. Tábor je určený pro děti z Jihomoravského kraje.

volná místa: 6/13

Program připravujeme ve spolupráci s kolegy z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, RECETOXu, JIC, Turistického informačního centra města Brna, vily Tugendhat, Hvězdárny a planetária města Brna.

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I ZDE (https://forms.gle/ywMi5Hx8k5AuRmip8), přihlásit se můžete do 31. července, kapacita míst je omezená. 

 

 

Příměstský tábor II

termín: 23. - 27. 8. 2021, 9-16 hodin

zaměření: Biologie, botanika, zoologie, mikrobiologie, geologie, matematika, fyzika, chemie

věk: 10-12 let

místo: Bioskop - Vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity, Kamenice 5/A7, Brno

cena: Zdarma. Tato "cena" zahrnuje inspirativní program a chutný oběd. Nezahrnuje svačinu a dopravu na místo.

podmínka přihlášení: certifikát potvrzující nadání z pedagogicko psychologické poradny nebo testu Invenio (nadanedeti.cz) starý maximálně 3 roky. Tábor je určený pro děti z Jihomoravského kraje.

volná místa: 8/12

Program připravujeme ve spolupráci s kolegy z Bioskopu a CF Plus Chemicals.

 

PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II ZDE (https://forms.gle/eGU8gKYMoK6R1n9N8), přihlásit se můžete do 31. července, kapacita míst je omezená. 

 

 

 

********************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

Jsi nadaná holka nebo nadaný kluk? Jsi ve věku 10–12 let? Zajímáš se o archeologii a antropologii? A přemýšlíš, co budeš dělat o prázdninách?

 

Jestli jo, tak pro tebe máme šanci obrovskou jako mamut! Celý červenec můžeš jezdit na stáž do Archeoparku Pavlov – jen kousek od místa, kde skoro před 100 lety našli Věstonickou venuši. Staneš se součástí týmu Archeoparku (stanou tvými mentory), vyzkoušíš si práci všech lidí, kteří se na jeho chodu podílejí (snad jen kromě paní uklízečky). Poznáš, co dělají kurátoři, pokladní a průvodci. Zažiješ, co se v Archeoparku děje před otevřením a taky po zavírací hodině.

 

Stáž se bude konat v červenci, vždy jeden den v týdnu, a je určena pro dvě nadané děti z Jihomoravského kraje ve věku 10–12 let. („Nadané děti“ znamená děti s potvrzením z Pedagogicko-psychologické poradny nebo z testu Invenio https://www.nadanedeti.cz/.)

Přihlášky pošli e-mailem na adresu jana.musilova@jcmm.cz do 31. 5. 2021. Do předmětu uveď „Nadaní stážisté v Archeoparku“ a v e-mailu nám napiš, proč by si v Archeoparku měli vybrat právě Tebe.

 

Prapraprapraprapraprapraprapotomci Kopčema a Žabky, těšíme se na vaše dopisy!

 

 

Online konference: Vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji 30.9.2020

Záznam konference naleznete zde: https://www.youtube.com/watch?v=GGSH7LlgJBI&feature=youtu.be


Vzdělávání nadaných žáků v běžné škole - diskuzní setkání 14.1.2021


Vzdělávání nadaných žáků na střední škole - diskuzní setkání 2.2.2021


Zdravý přístup k výkonu u nadaných žáků (I. a II. stupeň ZŠ) 17.2.2021

Workshop je určen pro pedagogy I. a II. stupně základních škol. Zaměříme se na nadaného žáka ve třídě a jeho potřeby, očekávání vztahující se k nadání a výkonu, odhalíme možné příčiny frustrace. Budeme se zabývat respektující komunikací, důvěrou a hranicemi. Nahlédneme na spokojenost žáka a učitele ve vztahu k výuce a výsledkům. Těšit se můžete také na objasnění významu klidné mysli ve vzdělávacím procesu a  praktickou ukázku relaxačních technik.

Lektorka:  Mgr. Yvonne Holčáková

Setkání proběhne 17.2. 2021 od 14.00 do 17.00.

Workshop proběhne online prostřednictvím google meet. Odkaz zašleme přihlášeným účasníkům.

Účast na setkání je bezplatná.

Registrovat se můžete zde: https://kap.cepac.cz/Login.aspx. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


Jak poznat a vzdělávat přírodovědně nadaného žáka (I. a II. stupeň ZŠ) 18.2.2021

Worskhop je určen pedagogům I. a II. stupně základních škol v Jihomoravském kraji.

Účastníci se seznámí s charakteristickými vlastnostmi, které se  u nadaných žáků mohou vyskytovat a jak ovlivňují jejich vzdělávání. Budou prezentovány různé typy nadaných žáků a vhodné postupy, jak s nimi pracovat. Budou vysvětleny vzdělávací strategie vhodné pro nadané žáky a uvedeny konkrétní metody, které se osvědčily v praxi při výuce nadaných v heterogenní třídě. Seminář bude veden interaktivní formou, budou použity konkrétní výukové materiály a videa.

Lektorka: doc. RNDr. Eva Trnová, Ph.D.

Setkání proběhne 18.2. 2021 od 14.00 do 17.00

Workshop proběhne online prostřednictvím google meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

Účast na setkání je bezplatná.

Registrovat se můžete zde: https://kap.cepac.cz/Login.aspx. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


Představení diagnostického nástroje Invenio pracovníkům PPP 10.3.2021

kce slouží k seznámení pracovníků pedagogicko-psychologických poraden z Jihomoravského kraje s diagnostickým systémem INVENIO. 

Pozornost bude věnována struktuře a administraci dotazníků. Představena bude návaznost na používané testy v PPP. 

Setkání se uskuteční online. 

Lektor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.


 

 


Prožívání a chování nadaných žáků (I. a II. stupeň ZŠ) 17.3.2021

Workshop je určen pedagogům I. a II. stupně základních škol, kteří se chtějí seznámit se specifiky prožívání a chování nadaných žáků a získat tipy na postupy a řešení situací v běžné školní praxi. Lektorka působí jako školní psycholožka, vede aktivně Kluby zábavné logiky a deskových her a je ve spolupráci s Mensou.

Lektorka: Mgr. Jeanette Vrtková

Setkání proběhne  17.3. 2021 od 14.30 do 17.30.

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.

Účast na setkání je bezplatná.

Registrovat se můžete zde: https://kap.cepac.cz/Login.aspx. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


Intervizní setkání pedagogů středních škol 23.3.2021

Intervizní setkání je určeno pedagogům středních škol, kteří se při své práci setkávají s nadanými žáky. Zabývat se budeme řešením náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných. Konkrétní témata přinesou sami účastníci.
Vytvoříme respektující a podpůrné prostředí pro reflexi pedagogické práce a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Lektorka: Mgr. Kateřina Kotíková Geislerová 

Setkání proběhne 23.3. 2021 od 14.00 do 17.00.

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.

Účast na setkání je bezplatná.

Registrovat se můžete zde: https://kap.cepac.cz/Login.aspx. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


Setkání rodičů nadaných žáků 26.3.2021

Jste rodič nadaného dítěte? Chcete být inspirací a předat své zkušenosti a podněty v péči o nadané?

Nabízíme vám bezpečný prostor pro setkání, na kterém si rádi vyslechneme vaše zkušenosti. Uvítáme vaše názory a pohledy na problematiku nadaných. Oceníme vaše podněty a inspiraci, na kterou se budeme snažit reagovat. Během setkání představíme naše aktivity a Poradenské centrum pro nadané, které nabídne jak akce pro děti, tak i prostor pro setkávání rodičů.

Registrovat na akci se můžete zde: https://forms.gle/hMnuX85p9pm1mxDQ9


Intervizní setkání pedagogů ZŠ zapojených v síti 26.3.2021

Intervizní setkání je určeno pedagogům základních škol zapojených v síti škol podporujících nadání, kteří se při své práci setkávají s nadanými žáky. Zabývat se budeme řešením náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných. Konkrétní témata přinesou sami účastníci.
Vytvoříme respektující a podpůrné prostředí pro reflexi pedagogické práce a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Setkání je určeno pouze pro pracovníky základních škol ze zapojených škol.

Lektorka: Mgr. Kateřina Kotíková Geislerová 

Setkání proběhne 26.3. 2021 od 14.00 do 16.00.

Na setkání není možné se registrovat.


Jak smysluplně rozvíjet nadané žáky na 1. stupni ZŠ 30.3.2021

Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Je tedy důležité přizpůsobit obsah vzdělávání tak, aby bylo nadané dítě všestranně a relevantně rozvíjeno, a to včetně rozvoje řady dovedností a kompetencí, které mu běžný obsah výuky neumožňuje. Seminář nabídne vhodné typy úloh pro nadané děti, jejich tvorbu i aplikaci v praxi.

Lektorka: Mgr. Ivana Tlusťáková

Setkání proběhne 30. 3. 2021 od 14.00 do 17.00.

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.

Registrovat se můžete zde: https://kap.cepac.cz/Login.aspx. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


Kdo jsou nadaní žáci - typologie nadaných žáků na střední škole 15.4.2021

Aktivita je určena pedagogům středních škol v Jihomoravském kraji. Workshop nabídne průřez problematikou nadaných jedinců v historii a dnes, typologii nadaných, modely nadání či typologii inteligence a představí specifika a potřeby nadaných žáků. Bude doplněn o doporučení vhodných strategií práce s nadanými žáky napříč věkovým spektrem a  praktickými radami, jak s nadanými jedinci efektivně komunikovat.

Lektorka: doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph. D. 

Setkání proběhne: 15. 4. 2021 14.00 - 17.00 online prostřednictvím Google Meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

Registrovat se můžete zde. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


Badatelská výuka jako vhodná strategie pro vzdělávání přírodovědně nadaných žáků (II. stupeň ZŠ) 26.4.2021

Učitelé často řeší problém, jak vzdělávat nadané žáky v rámci klasické třídy. Jako vhodná strategie se na základě výzkumů jeví badatelsky orientovaná výuka (BOV). V semináři budou uvedeny základní informace o BOV a jak ji v praxi správně realizovat. Budou představeny konkrétní ukázky BOV, na kterých bude prezentována podstata BOV a proč je vhodná pro výuku širokého spektra žáků. Účastníci si vyzkouší některé aktivity související s výukou založenou na bádání a obdrží výukové materiály pro BOV.  Naučí se vytvářet pracovní materiály pro BOV.

Lektorka: doc. RNDr. Eva Trnová, Ph. D.  

Setkání proběhne: 26. 4 2021, 14.00 - 17.00 online nebo osobně v Brně podle aktuální epidemiologické situace. Přihlášení účastníci budou s předstihem informováni.

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

Registrovat se můžete zde. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


Podpůrná opatření ve vzdělávání nadaných žáků (ZŠ) 28.4.2021

Workshop je určen pedagogům základních škol v Jihomoravském kraji, kteří si kladou otázku, jakou formu podpory pro nadané žáky zvolit. Představíme aktuální přehled podpůrných opatření v různých stupních (pedagogická intervence, plán pedagogické podpory, IVP) a zaměříme se na možnosti jejich využití v různých individuálních případech.  

Lektorka: Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

Setkání proběhne  28.4. 2021 v čase 14.00 - 17:00, online prostřednictvím Google Meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

Registrovat se můžete zde. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 

 


Intervizní setkání pedagogů SŠ zapojených v síti 29.4.2021

Intervizní setkání je určeno pedagogům středních škol zapojených v síti škol podporujících nadání, kteří se při své práci setkávají s nadanými žáky. Zabývat se budeme řešením náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných. Konkrétní témata přinesou sami účastníci.
Vytvoříme respektující a podpůrné prostředí pro reflexi pedagogické práce a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Setkání je určeno pouze pro pracovníky spolupracujících středních škol.

Lektorka: Mgr. Kateřina Kotíková Geislerová 

 


Setkání rodičů nadaných žáků 30.4.2021

Jste rodič nadaného dítěte? Chcete být inspirací a předat své zkušenosti a podněty v péči o nadané?

Nabízíme vám bezpečný prostor pro setkání, na kterém si rádi vyslechneme vaše zkušenosti. Uvítáme vaše názory a pohledy na problematiku nadaných. Oceníme vaše podněty a inspiraci, na kterou se budeme snažit reagovat. Během setkání představíme naše aktivity a Poradenské centrum pro nadané, které nabídne jak akce pro děti, tak i prostor pro setkávání rodičů.

Registrovat na akci se můžete zde: https://forms.gle/hMnuX85p9pm1mxDQ9


Informační schůzka k testování míry intelektového nadání u žáků 4. ročníku 20.5.2021

Informační setkání je určeno pro pracovníky škol, na kterých bude v červnu 2021 probíhat plošné testování na míru intelektového nadání u žáků 4. ročníku. Program setkání bude následující:

 • Představení diagnostického nástroje, použitých testů a práce s diagnostickým systémem
 • Způsob oslovení rodičů pro udělení souhlasu s testováním
 • Harmonogram, administrativní náležitosti testování 
 • Zajištění vhodných podmínek v průběhu vyplňování testů a vyhodnocení testů

Schůzka se uskuteční online 20. května 2021 od 14:00 do 15:30

Lektor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.


Informační schůzka k testování míry intelektového nadání u žáků 4. ročníku 24.5.2021

Informační setkání je určeno pro pracovníky škol, na kterých bude v červnu 2021 probíhat plošné testování na míru intelektového nadání u žáků 4. ročníku. Program setkání bude následující:

 • Představení diagnostického nástroje, použitých testů a práce s diagnostickým systémem
 • Způsob oslovení rodičů pro udělení souhlasu s testováním
 • Harmonogram, administrativní náležitosti testování 
 • Zajištění vhodných podmínek v průběhu vyplňování testů a vyhodnocení testů

Schůzka se uskuteční online 24. května 2021 od 14:00 do 15:30

Lektor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

 

Informační schůzka k testování míry intelektového nadání u žáků 4. ročníku 


Koumák – práce s rozšiřujícím pracovním sešitem pro nadané děti (1. stupeň ZŠ) 25.5.2021

Seminář podrobně představí úlohy z pracovního sešitu Koumák , který nadaným dětem v běžných třídách obohatí obsah učiva tak, aby byly děti vystaveny úkolům a situacím, kdy musejí uplatňovat složitější myšlenkové procesy a musí vyvinout úsilí k překonání adekvátních překážek. Seminář je určen pro učitele na I. Stupni ZŠ.

Lektorka:  Mgr. Ivana Tlusťáková

Setkání proběhne 25. 5. 2021 v čase 14.00-17:00. Bude realizováno on–line prostřednictvím Google Meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

Účast na setkání je bezplatná. 

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

Registrovat se můžete zde. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 

 


Intervizní setkání pedagogů ZŠ zapojených v síti 27.5.2021

Intervizní setkání je určeno pedagogům základních škol zapojených v síti škol podporujících nadání, kteří se při své práci setkávají s nadanými žáky. Zabývat se budeme řešením náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných. Konkrétní témata přinesou sami účastníci.
Vytvoříme respektující a podpůrné prostředí pro reflexi pedagogické práce a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Setkání je určeno pouze pro pracovníky základních škol ze zapojených škol.

Lektorka: Mgr. Kateřina Kotíková Geislerová 

Setkání proběhne 27. 5. 2021 od 14:00 do 16:00.

Na setkání není možné se registrovat.


Setkání rodičů nadaných žáků 28.5.2021

Jste rodič nadaného dítěte? Rádi byste se setkali a sdíleli zkušenosti
spojené s výchovou nadaných dětí?
Rodičovství nadaných dětí může být obohacující, krásnou, ale i náročnou
zkušeností. Nabízíme bezpečný prostor pro diskuzi, podporu a možnost sdílet
každodenní zážitky, které prožíváte s vašimi nadanými dětmi.
 

Akce se ukuteční v pátek 28. května od 13:00 do 15:00 hodin online prostřednicvím Google Meet. Odkaz bude zaslán registrovaným účastníkům. 

Lektor: Mgr. David Macek, PhD., Mgr. Leona Winklerová
 

 


Setkání pedagogů - řešení náročných situací při výuce nadaných žáků 8.6.2021

Setkání je určeno pedagogům jihomoravských škol, kteří vzdělávají nadané žáky. Zabývat se budeme řešením náročných situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných žáků. Budeme pracovat s konkrétními tématy, která přinesou sami účastníci.  Chcete - li získat podporu a inspiraci pro svou práci, neváhejte se registrovat, počet míst je omezen. 

Lektorka:  Mgr. Kateřina  Kotíková Geislerová

Setkání proběhne  8. 6. v čase 15.00 - 17:00  online prostřednictvím Google Meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

Účast na setkání je bezplatná. V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovoudana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552.

Registrovat se můžete zde. Po registraci do systému se Vám zobrazí nabídka workshopů. 


MiND - Rodičovská skupina 25.6.2021

Výchova nadaného dítěte je velká výzva. Pojďte s námi sdílet, jaké to je. Co jako rodiče zažíváte? S čím si nevíte
rady? Na co jste pyšní a společně se Vám povedlo?

MiND rodičovská skupina – prostor pro sdílení zkušeností s výchovou nadaných dětí, vždy jeden pátek v měsíci (online/osobně na
JCMM v Brně), max. 12 účastníků.

V případě zájmu o účast se můžete zaregistrovat zde

Těší se na Vás David a Lea, psychologové z JCMM

 

Martin Majcík

podpora vzdělávání nadaných - odborný garant
martin.majcik@jcmm.cz 727 813 551

Eliška Sobotková

aktivity pro nadané děti
eliska.sobotkova@jcmm.cz 725 503 087

Dana Sklenářová

vzdělávání pedagogů v oblasti nadání
dana.sklenarova@jcmm.cz 727 813 552

Jana Musilová

příměstské tábory a mentoři pro nadané děti
jana.musilova@jcmm.cz 724 919 622

Šárka Portešová

prescreening míry nadání

Ondřej Straka

prescreening míry nadání

Michal Jabůrek

prescreening míry nadání

Leona Winklerová

poradenské centrum pro nadané děti
leona.winklerova@jcmm.cz 702 088 934