Projekt ORION
studentských vědeckých projektů
absolventů letní školy Open Science
spolupracujících organizací

ORION je zkratka pro Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge, tedy Otevřený a zodpovědný výzkum a inovace vedoucí k mimořádnému poznání. Vizí projektu je zakomponovat principy Open Science do pravidel řízení, procesů a postupů organizací participujících na výzkumu. Mezi pravidla odpovědného výzkumu a inovací patří etika, rovnost pohlaví, řízení, otevřený přístup, zapojení veřejnosti a vzdělávání v oblasti vědy.

Váš člověk

Michael Doležal

zástupce ředitele
michael.dolezal@jcmm.cz 602 735 910

ORION Open Science

AKTUÁLNÍ INFORMACE: 

Akční plán JCMM

Zkušenosti získané v projektu vedli k vytvoření akčního plánu pro JCMM v této oblasti, který najdete na odkazu zde.

AKTIVITY PROBĚHLÉ V PŘEDEŠLÉ ČÁSTI PROJEKTU:

Letní škola Open Science proběhla v termínu 14. až 18. září 2020 na JCMM

Informace k Letní škole v tomto odkazu.


JCMM udělilo 10 grantů ve výši odpovídající €5000 projektům studentů magisterského a doktorského studia brněnských univerzit, kteří rámci výzvy předložili inovativní projekty s atributy otevřené vědy v rámci „local societal challenges“. Projekty byly řešeny na hostitelských institucích (MU, VUT, MENDELU)  v období květen 2019 - leden 2019. 

Tato část studentských grantů je nyní uzavřena a ukončena.

 

Co je otevřená věda:

1. Transparentnost v experimentální metodologii, pozorování a sběru dat

2. Veřejná dostupnost a znovupoužitelnost vědeckých dat

3. Veřejná přístupnost a transparentnost vědecké komunikace

4. Používání webových nástrojů k posílení vědecké spolupráce. 

 

Vizí ORIONu je "zakomponovat" principy Open Science a pravidla odpovědného výzkumu a inovací, kterými jsou:

 • etika
 • rovnost pohlaví
 • řízení
 • otevřený přístup
 • zapojení veřejnosti 
 • vzdělávání v oblasti vědy

do pravidel řízení, procesů a postupů organizací financujících a realizujících výzkumné aktivity. 

 

Aktivity ORIONu primárně cílí na organizace pracující v oblasti přírodních vědbiomedicíny.

Budeme se snažit identifikovat hnací mechanismy a bariéry, zájmy a hodnoty, ale i realizovat "experimenty" a to formou zapojení občanů do výzkumných projektů, nových výzkumných strategií, nových typů financování a tvorby školicích materiálů.

Během realizace projektu dojde k propojení několika cílových skupin:

 • organizací financujících a realizujících výzkumné aktivity
 • občanů
 • politiků
 • zástupců  průmyslu

Veškeré materiály a školící podklady vzniklé v rámci ORIONu budou v rámci open access přístupu volně přístupné všem zájemcům.

Základní prvky projektu:

 • Benchmarking - pro analýzu současného stavu a přístupu k Open Science a ověření dostupných znalostí a nastavených postupů.
 • Experimenty – do projektu chceme zapojit různé zájmové skupiny, a to formou společných experimentů, které budou vedeny třemi hlavními směry:  otevření výzkumného prostoru; identifikace rizik spojených s příchodem nových technologií a začlenění občanů do vědeckých projektů v základním výzkumu.
 • Školení – vytváření školících materiálů, realizace konkrétních školení založených na principech RRI a Open Science zaměřených zejména na vědecké pracovníky, administrativní pracovníky výzkumných organizací, ale i administrativní pracovníky agentur a státních organizací přerozdělujících finanční prostředky na vědu výzkum.

 

Co je RRI

RRI neboli “zodpovědný výzkum a inovace“ se snaží sladit procesy, výsledky výzkumu a inovací s hodnotami, potřebami a očekáváními společnosti. To vyžaduje přímou účast a zapojení mnoha stran, včetně aktivního začlenění veřejnosti do procesů spojených s výzkumem a inovacemi.

Partneři projektu: 

 • Koordinátor projektu: CRG - Centre for Genomic Regulation, Španělsko
 • Partneři projektu: ANT Foundation, Itálie, Babraham Institute, Velká Británie, CEITEC Masarykova univerzita, Česká republika, CRECIM, Universitat Autónoma de Barcelona, Španělsko, Instituto de Salud Carlos III, Španělsko, Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Německo, Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Česká republika, VA (Public & Science), Švédsko

 

Poděkování / acknowledgement

 ORION has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 741527.

Pojďte do toho s námi!

 

Letní škola OPEN SCIENCE se uskuteční v Brně na JCMM v termínu 14. až 18. září 2020. 

Podmínkou pro účast je ukončené vysokoškolské vzdělání (Ing., Mgr, MUDr., MVDr., atd.) a zájem o další vědeckou kariéru v podobě doktorského studia, práce v soukromé či veřejné výzkumné instituci, apod. 

Účast na LŠOS je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu ORION. 

Přihlašování pomocí odkazu zde.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat (viz Kontakty).

Váš ORION team.

 Registrace na LŠ 1.7.2020 - 4.9.2020


Letní škola OS 14.9.2020 - 18.1.2019

V průběhu řešení projektu jsme se podíleli na organizaci několika zajímavých akcí pro odbornou veřejnost, což naplňuje právě záměr projektu Orion, který má přispět k šíření vědy a výzkumu směrem k odborné i laické veřejnosti. 

 

Seminář k problematice účinnosti desinfekce pro koupele končetin skotu - 8. 10. 2019

Seminář se uskutečnil na JCMM v rámci projektu doktorandky Ing. Lucie Langové z Mendelovy univerzity v Brně. Celodenní program svedl dohromady zástupce z akademické sféry, podnikatelské sféry, zemědělských podniků i státního dozoru. Celkem cca 50 posluchačů si vyslechlo novinky v tomto oboru a mělo možnost si vyměnit názory v neformální debatě. 

 

Pokročilé keramické a skleněné materiály pro lékařské použití - 4.a 5.11.2019

Další seminář organizovaný pod Orionem byl seminář výše uvedeného názvu, který se uskutečnil ve dnech 4. a 5. listopadu 2020 na CEITECu VUT. Cílem semináře byl propojení výzkumníků a dalších odborníků v oblasti bio-keramických materiálů v JIhomoravském kraji. Celou akci iniciovala držitelka našeho grantu Ing. Lucie Pejchalová, která v rámci Orionu řeší svůj projekt "Open access to calcium phosphate scaffolds"

 

Natáčení ČT na FAST VUT Brno - 14.1.2020

Česká televize projevila zájem o projekt další držitelky grantu sl. Kláry Vaculíkové z FAST VUT Brno. Natáčení proběhlo v prostorách katedry chemie FAST VUT a dále v terénu, kde by projekt "Pollution entering the Moravian Karst via surface streams" realizován a kde docházelo k obděru vzorků. Výsledky projektu budou použity jednak pro projekt, jedna pro magisterskou práce sl. Vaculíkové. Výsledky budou též k dispozici správě CHKO Moravský kras. 

Koordinátor projektu

Partneři projektu jsou spolu s JCMM:

Regionální podporovatelé projektu: