PolyGram

Podporujeme matematickou a matematickou čtenářskou gramotnost
v Jihomoravském kraji.

Jak to děláme?

Vymysleli jsme několik aktivit, které realizujeme za pomoci našich partnerů - zkušených matematiků z celé jižní Moravy.

Seznamte se s našimi aktivitami.

Projekt “PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji” je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Projekt je realizován Jihomoravským krajem.

Část projektu týkající se polytechniky realizuje 27 středních škol Jihomoravského kraje.

Část projektu týkající se matematiky a matematické čtenářské gramotnosti realizuje JCMM.

 

 

 

 

Všechny aktivity jsou hrazeny z dotace EU, MŠMT a Jihomoravského kraje a jsou určeny pouze pedagogům z Jihomoravského kraje.

Jak je možné se přihlásit k našim jednotlivým aktivitám:


 

M-dílny

 

 • Jako účastník některé již konané M-aktivity nebo jako člen projektového týmu PolyGram se přihlásíte v informačním systému JCMM.

 1. Ve svém profilu máte záložku Aktivity.
 2. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 3. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 4. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.

 

 • Jako matematik registrovaný v evidenci krajského matematického kabinetu se přihlásíte v informačním systému JCMM.

 1. V záložce Formulář doplníte některé Vaše osobní údaje (datum narození, bydliště).
 2. A vyplníte tzv. kartu účastníka. Nezapomeňte prosím vždy kliknout na tlačítko "upravit" a poté na "uložit". Jedná se o povinný dotazník, který je vyžadován dotačními programy Evropského sociálního fondu.
 3. Kliknete na tlačítko "Odeslat formulář", zpřístupní se Vám v záložce Aktivity možnost registrovat se na aktivitu.
 4. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 5. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 6. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.

 

 • Nejste v týmu PolyGram ani v databázi pedagogů?

 1.  Registrujte se prosím nejprve do databáze matematiků krajského matematického kabinetu na odkazu Matematik.jcmm.cz.
 2. V záložce Formulář doplníte některé Vaše osobní údaje (datum narození, bydliště).
 3. A vyplníte tzv. kartu účastníka. Nezapomeňte prosím vždy kliknout na tlačítko "upravit" a poté na "uložit". Jedná se o povinný dotazník, který je vyžadován dotačními programy Evropského sociálního fondu.
 4. Kliknete na tlačítko "Odeslat formulář", zpřístupní se Vám v záložce Aktivity možnost registrovat se na aktivitu.
 5. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 6. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 7. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.

 


M-tábory

Kontaktujte odborné garanty projektu:

Mgr. Jana Adamová

Telefon: + 420 725 058 334

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Mgr. Monika Školová

Telefon: + 420 606 661 224

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

 


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky

 

Podívejte se do harmonogramu, jaká aktuálně připravujeme setkání předsedů předmětových komisí matematiky.

 

 • Jako účastník některé již konané M-aktivity nebo jako člen projektového týmu PolyGram se přihlásíte v informačním systému JCMM.

 1. Ve svém profilu máte záložku Aktivity.
 2. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 3. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 4. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.

 

 • Jako matematik registrovaný v evidenci krajského matematického kabinetu se přihlásíte v informačním systému JCMM.

 1. V záložce Formulář doplníte některé Vaše osobní údaje (datum narození, bydliště).
 2. A vyplníte tzv. kartu účastníka. Nezapomeňte prosím vždy kliknout na tlačítko "upravit" a poté na "uložit". Jedná se o povinný dotazník, který je vyžadován dotačními programy Evropského sociálního fondu.
 3. Kliknete na tlačítko "Odeslat formulář", zpřístupní se Vám v záložce Aktivity možnost registrovat se na aktivitu.
 4. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 5. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 6. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.

 

 • Nejste v týmu PolyGram ani v databázi pedagogů?

 1.  Registrujte se prosím nejprve do databáze matematiků krajského matematického kabinetu na odkazu Matematik.jcmm.cz.
 2. V záložce Formulář doplníte některé Vaše osobní údaje (datum narození, bydliště).
 3. A vyplníte tzv. kartu účastníka. Nezapomeňte prosím vždy kliknout na tlačítko "upravit" a poté na "uložit". Jedná se o povinný dotazník, který je vyžadován dotačními programy Evropského sociálního fondu.
 4. Kliknete na tlačítko "Odeslat formulář", zpřístupní se Vám v záložce Aktivity možnost registrovat se na aktivitu.
 5. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 6. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 7. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.

 

 


M-exkurze

 

Kontaktujte odborného konzultanta projektu:

Mgr. Monika Školová 

email: monika.skolova@jcmm.cz

tel.: + 420 606 661 224

 


Workshopy matematické čtenářské gramotnosti

Kontakt: Mgr. Monika Školová 

email: monika.skolova@jcmm.cz

tel.: + 420 606 661 224

 

Jak se přihlásit?

 • Jako matematik registrovaný v evidenci krajského matematického kabinetu se přihlásíte v informačním systému JCMM.

 

 1. V záložce Formulář doplníte některé Vaše osobní údaje (datum narození, bydliště).
 2. A vyplníte tzv. kartu účastníka. Nezapomeňte prosím vždy kliknout na tlačítko "upravit" a poté na "uložit". Jedná se o povinný dotazník, který je vyžadován dotačními programy Evropského sociálního fondu.
 3. Kliknete na tlačítko "Odeslat formulář", zpřístupní se Vám v záložce Aktivity možnost registrovat se na aktivitu.
 4. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 5. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 6. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.
 • Nejste v týmu PolyGram ani v databázi pedagogů?

 1.  Registrujte se prosím nejprve do databáze matematiků krajského matematického kabinetu na odkazu Matematik.jcmm.cz.
 2. V záložce Formulář doplníte některé Vaše osobní údaje (datum narození, bydliště).
 3. A vyplníte tzv. kartu účastníka. Nezapomeňte prosím vždy kliknout na tlačítko "upravit" a poté na "uložit". Jedná se o povinný dotazník, který je vyžadován dotačními programy Evropského sociálního fondu.
 4. Kliknete na tlačítko "Odeslat formulář", zpřístupní se Vám v záložce Aktivity možnost registrovat se na aktivitu.
 5. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
 6. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
 7. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.
 • Jako účastník některé již konané M-aktivity nebo jako člen projektového týmu PolyGram se přihlásíte v informačním systému JCMM.

  1. Ve svém profilu máte záložku Aktivity.
  2. Kliknutím na červenou lupu si prohlédnete detail aktivity a maximální kapacita účastníků.
  3. Kliknete na možnost Registrovat. Pokud je kapacita naplněna, systém Vám nedovolí se na akci registrovat.
  4. Po zaregistrování na akci se červená lupa změní na zelenou.

 

 


M-soustředění

Kontaktujte odborné garanty projektu:

Mgr. Jana Adamová

Telefon: + 420 725 058 334

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

Mgr. Monika Školová

Telefon: + 420 606 661 224

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

 


M-portál

 

Přejděte na stránku https://kap.kr-jihomoravsky.cz

Studijní programy:

Matematika

Matematická čtenářská gramotnost

 

 

 Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 23.3.2018

Pro pedagogy matematiky SŠ z Jihomoravského kraje se uskuteční setkání od 9:00 hodin v budově SŠ Čichnova 23, Brno. Máte-li o uvedenou akci zájem, kontaktujte tým JCMM.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ - přihlašování 27.3.2018 - 3.4.2018

Máte-li zájem se setkání zúčastnit, registrujte se u pana Tomáše Krejčího na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše 14 na mail: krejcit@jaroska.cz


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Blansko - přihlašování 29.3.2018 - 11.4.2018

Info k přihlašování získáte v letáku na setkání, který najdete v záložce Aktivity.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 4.4.2018

Pro pedagogy matematiky SŠ z Jihomoravského kraje se uskuteční setkání od 14:30 hodin v budově Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Máte-li o uvedenou akci zájem, kontaktujte Tomáše Krejčího na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše 14 na mail: krejcit@jaroska.cz.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Brno-venkov 6.4.2018

Pro pedagogy matematiky II. stupně ZŠ z okresu Brno-venkov se uskuteční setkání od 8:00 hodin v budově ZŠ T. G. Masaryka Zastávka, U Školy 181. Máte-li o uvedenou akci zájem, kontaktujte tým JCMM.


M-dílna pro SŠ - přihlašování pedagogů 9.4.2018 - 18.4.2018

Info k přihlašování získáte v záložce Jak se přihlásit.


M-dílna pro I. stupeň ZŠ - přihlašování pedagogů 9.4.2018 - 18.4.2018

Info k přihlašování získáte v záložce Jak se přihlásit.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Vyškov - přihlašování 14.4.2018 - 25.4.2018

Informace k možnosti přihlášení najdete v záložce Jak se přihlásit


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okresy Brno-město, Brno-venkov a okres Znojmo - přihlašování 14.4.2018 - 29.4.2018

Informace k možnosti přihlášení získáte v záložce Jak se přihlásit


M-dílna pro II. stupeň ZŠ - přihlašování pedagogů 17.4.2018 - 2.5.2018

Info k přihlašování získáte v záložce Jak se přihlásit.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Blansko 18.4.2018 - 18.4.2018

Pro pedagogy matematiky I. a II. stupně ZŠ z okresu Blansko se uskuteční setkání od 14:00 hodin v budově ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 (sborovna). Máte-li o uvedenou akci zájem, podívejte se do záložky Jak se přihlásit.


M-dílna pro SŠ 24.4.2018

M-dílna pro pedagogy SŠ se koná od 13:00 hodin na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Více informací získáte v záložce Aktivity.


M-dílna pro I. stupeň ZŠ 25.4.2018

M-dílna pro pedagogy I. stupně ZŠ se koná od 13:00 hodin v budově Tyršovy ZŠ, ulice Kuldova 38, Brno. Více informací získáte v záložce Aktivity.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okres Vyškov 2.5.2018

Pro pedagogy matematiky I. a II. stupně ZŠ z okresu Vyškov se uskuteční setkání od 14:00 hodin ve Středisku volného času Maják Vyškov, Brněnská 7. Máte-li o uvedenou akci zájem, podívejte se do záložky Jak se přihlásit.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro okresy Brno-město, Brno-venkov a okres Znojmo 3.5.2018

Pro pedagogy matematiky I. a II. stupně ZŠ z okresů Brno-město, Brno-venkov a Znojmo se uskuteční setkání od 14:00 hodin v budově Krajského úřadu JMK, Cejl 73, Brno. Máte-li o uvedenou akci zájem, podívejte se do záložky Jak se přihlásit.


M-dílna pro II. stupeň ZŠ 9.5.2018

M-dílna pro pedagogy II. stupně ZŠ se koná od 13:00 hodin. Místo: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Brno, Cejl 73. Více informací získáte v záložce Aktivity.


M-tábor 23.7.2018 - 27.7.2018


M-dílna pro SŠ - přihlašování 17.9.2018 - 30.9.2018

Na tuto aktivitu se registrujte přes informační systém JCMM. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


Podzimní M-exkurze - přihlašování 17.9.2018 - 30.9.2018

Zahájeno přihlašování na M-exkurze. Více informací v záložkách Aktivity - M-exkurze a Jak se přihlásit.


M-dílna pro SŠ, Komplexní čísla 2.10.2018

Dílna bude věnována problematice výuky celku komplexní čísla na SŠ. Začátek ve 14:00 hod. Místo konání: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše 14, Brno. Více informací v záložce Aktivity - M-dílna.


M-soustředění 15.10.2018 - 19.10.2018


M-setkání předsedů předmětových komisí I. a II.st. ZŠ okresu Vyškov 17.10.2018

ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole, sídliště Osvobození 56 14:00 - 15:30. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do Zoo Brno 17.10.2018

Exkurze s matematickým zaměřením určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Začátek v 9:00 hod. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do Mahenova divadla 22.10.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Mahenova divadla v Brně určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Více v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-setkání předsedů předmětových komisí 2.st. ZŠ okresu Brno-město 23.10.2018

budova na ulici Příční 16, Gymnázia Brno tř. Kpt. Jaroše 14:00 - 16:30. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky I. a II.stupně ZŠ okresu Blansko 24.10.2018

Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do DRFG Areny 31.10.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do DRFG Areny (dříve hala Rondo) určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Více v záložce Aktivity - M-exkurze.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ 2.11.2018

Téma: Eye-tracking. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit


M-dílna pro ZŠ 6.11.2018

Téma: Tělesa. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit


M-exkurze II. stupeň ZŠ do Zoo Brno 7.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Zoo Brno určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze I. stupeň ZŠ do areálu Lodní dopravy Bystrc 12.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do areálu Lodní dopravy Bystrc určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 1.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 3.-4. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze SŠ do Zoo Brno 14.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Zoo Brno určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-setkání předsedů předmětových komisí 2.st. ZŠ okresu Brno-venkov 15.11.2018

Gymnázium Brno tř. Kpt. Jaroše 14 14:00 - 16:30. Více v záložce Aktivity a Jak se přihlásit.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 16.11.2018

Téma: Eye-tracking. Více informací v Aktivity a Jak se přihlásit.


M-exkurze II. stupeň ZŠ do Mahenova divadla 16.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Mahenova divadla určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze II. stupeň ZŠ do areálu Lodní dopravy Bystrc 19.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do areálu Lodní dopravy Bystrc určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze II. stupeň ZŠ do DRFG Areny 21.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do DRFG Areny (bývalé haly Rondo) určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků z 2.st. ZŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 7.-9. třídu ZŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-exkurze SŠ do areálu Lodní dopravy Bystrc 26.11.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do areálu Lodní dopravy Bystrc určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky 1. st. ZŠ okresu Brno-venkov 27.11.2018

Prezence od 13:30 hod., začátek ve 14:00 hod., místo konání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Cejl 73, učebna č.120 Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


M-setkání předsedů předmětových komisí matematiky a vyučujících matematiky I. a II. stupně ZŠ okresů Břeclav a Hodonín 28.11.2018

Začátek ve 14:00 hod., místo konání: Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, třída Komenského 549/23,1.patro Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


M-exkurze SŠ do Mahenova divadla 3.12.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do Mahenova divadla určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 4.12.2018

Místo setkání: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, aula 3. podlaží, č. 307. Prezence od 13:30. Více v Jak se přihlásit a Aktivity.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ 4.12.2018

Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek. Více informací v záložce Aktivity - Workshopy.


M-exkurze SŠ do DRFG Areny 5.12.2018

Exkurze s matematickým zaměřením do DRFG Areny (bývalá hala Rondo) v Brně určená pro min. 3 pedagogy a cca 15 žáků ze SŠ JmK v rozsahu 4-6 hodin. Obtížnost úloh pro 1.,2. ročník SŠ. Více informací v záložce Aktivity - M-exkurze.


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 11.12.2018

Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek. Více informací v záložce Jak se přihlásit a Aktivity - workshopy.


M-dílna pro I. stupeň ZŠ 13.12.2018

Přihlaste se ve svém profilu v informačním systému


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ 5.2.2019

Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek pro budování pojmů přirozené číslo, zlomek a desetinné číslo a operace s nimi. Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-setkání předsedů předmětových komisí I. a II.st. ZŠ a nižšího stupně gymnázií JmK 20.2.2019

Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/ Místo konání: tř. Kpt. Jaroše 1829/14, Brno, aula


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ a nižší stupeň gymnázia 20.2.2019

Téma: Matematika v praxi kolem nás; začátek 15:00, místo konání: Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 1829/14, aula Více v záložce Aktivity


M-portál školení pro metodiky krajského matematického kabinetu 20.2.2019


M-dílna pro SŠ 26.2.2019

Téma: Finanční matematika, 1. část. Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-portál 1.3.2019

Ohodnocené matematické materiály pro ZŠ i SŠ a další inspiraci pro výuku matematiky najdete na https://kap.kr-jihomoravsky.cz/


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ 19.3.2019

Téma: Finanční matematika Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-exkurze do Mahenova divadla Brno pro ZŠ 1. st. 22.3.2019

Již obsazeno. Kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro 2. stupeň ZŠ 26.3.2019

Téma: Finanční matematika Program v záložce Aktivity. Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-exkurze do Mahenova divadla Brno pro ZŠ 2. st. 29.3.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


M-dílna pro 1. st. ZŠ 3.4.2019

Téma: Geometrie pomocí překládání papíru; Středisko volného času Maják Vyškov, Brněnská 7, místnost 203; začátek: 14:00 Registrace na https://pm.jcmm.cz


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 9.4.2019

Téma: GeoGebra Začátek ve 14:00. Registrace na https://pm.jcmm.cz/ Informace v záložce Aktivity


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky pro SŠ 23.4.2019

Registrace na https://pm.jcmm.cz; Více v záložce Aktivity


Workshop matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ 23.4.2019

Téma: Matematika v praxi kolem nás. Postřehy, zkušenosti, příklady z matematických exkurzí. Začátek v 15:00. Gymnázium Brno, tř. Kpt. Jaroše 14, aula, 3. podlaží, č. 307


M-exkurze do Mahenova divadla pro SŠ 26.4.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


M-exkurze do Zoo Brno pro ZŠ 1. st. 13.5.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz, tel. 606 661 224


M-setkání předsedů předmětových komisí I. a II. st.ZŠ a nižšího stupně gymnázií JmK 15.5.2019

Program připravujeme. Přihlašování na https://pm.jcmm.cz


M-exkurze do Zoo Brno pro SŠ 20.5.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz; tel. 606 661 224


M-dílna pro 2. st. ZŠ 29.5.2019

Téma: Konstrukční úlohy. Program připravujeme. Začátek: 14:00. Místo konání: Administrativní a školicí středisko Cejl, Cejl 530/73, Brno, učebna 120; registrace na https://pm.jcmm.cz/


M-exkurze do Zoo Brno pro ZŠ 2. st. 29.5.2019

Již obsazeno; kontakt: monika.skolova@jcmm.cz, tel. 606 661 224

 

 

M-dílny

Jste učitel matematiky z JMK a máte zájem o pracovní seminář na aktuální téma?

Chcete se setkat s kolegy v rámci krajského matematického kabinetu a získat nové poznatky k matematice?

Přihlaste se na jednu z podzimních M-dílen.

Podívejte se, jak se můžete přihlásit.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.

Pro účastníky budou nachystané odborné materiály přímo využitelné ve výuce (v tištěné i elektronické podobě).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.


PRO PEDAGOGY MATEMATIKY SŠ 

Připravujeme na podzim 2019

Finanční matematika, 2. část

 

 

 

 

      Již proběhlo:                                                     

Finanční matematika, 1. část 

 • Termín: 26. 2. 2019
 • M-dílnu v vedla Mgr. Simona Ježová

Více informací zde

 

Komplexní čísla 

 • Termín: 2. 10. 2018
 • M-dílnu vedli lektoři  Mgr. Aleš Kobza Ph.D., Mgr. Petr Pupík

Více informací zde

 

Nedokonalosti dokonalé matematiky (zajímavosti z různých oblastí matematiky)

 • Termín: 24. 4. 2018
 • M-dílnu vedli lektoři Mgr. Aleš Kobza Ph.D., Mgr. Petr Pupík

Více informací zde


Pro pedagogy matematiky I. stupně ZŠ

Geometrie pomocí překládání papíru
 • Termín: 3. 4. 2019
 • M-dílnu vede lektorka RNDr. Růžena Blažková, CSc. 
 • Začátek: 14:00
 • Délka trvání: 4 hodiny

Více informací zde

 

 

 

      Již proběhlo:                                                     

Geometrie na 1. stupni ZŠ metodami manipulativních činností

 • Termín: 13. 12. 2018
 • M-dílnu vedla lektorka RNDr. Růžena Blažková, CSc. 
 • Začátek: 14:00 

 • Délka trvání: 4 hodiny

Leták ke stažení zde

 

Podpůrná opatření u dětí se SVP v hodinách matematiky

 • Termín: 25. 4. 2018
 • M-dílnu vedly lektorky  Bc. Veronika Kolářová, Mgr. Radana Standarová

Leták ke stažení zde.


Pro pedagogy matematiky II. stupně ZŠ

Konstrukční úlohy

 • Termín: 29. 5. 2019
 • Začátek: 14:00 

 • Délka trvání: 4 hodiny

 • M-dílnu vede lektor RNDr. Peter Krupka, Ph.D.

Program připravujeme

 

      Již proběhlo:                                                     

Rozvíjíme matematickou gramotnost

 • Termín: 9. 5. 2018
 • M-dílnu vedl lektor  doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.

Více informací zde

 

Tělesa 

 • Termín: úterý 6. 11. 2018
 • M-dílnu vedla lektorka Mgr. Marcela Cvrkalová

Více informací zde


M-tábory

Jste pedagog matematiky z JMK a chtěl byste si zvýšit svoje odborné kompetence při práci s žáky v rámci neformálního prostředí? Ale také si odpočinout a zažít spoustu zábavy?

Připravujeme léto 2019

Pojeďte s námi zdarma na 5denní letní matematický tábor!

Pořádáme dva M-tábory určené

 • pro žáky ZŠ a pro pedagogy matematiky ZŠ
 • pro žáky SŠ a pro pedagogy matematiky SŠ

Délka trvání letního M-tábora je 5 dní (4 noci) od pondělí do pátku.

Pro pedagogy i žáky bude připraven neformální výukový program vedený 3 odbornými školiteli matematiky a dále spousta zážitkových volnočasových aktivit. 24hodinový dozor nad dětmi vykonává dodavatel M-tábora, takže pedagog se jen vzdělává, nebo relaxuje.

Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte tým JCMM.

Počet táborů: 2 (jeden tábor pro ZŠ, druhý tábor pro SŠ)

Kapacita M-tábora:

 • 4 pedagogové, 21 žáků ZŠ
 • 4 pedagogové, 21 žáků SŠ

Termín: 23. 7. 2018 - 27. 7. 2018 

Místo: Vysočina, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník (pedagog) obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.

 


Setkání předsedů předmětových komisí matematiky

 

V jednotlivých okresech Jihomoravského kraje působí naši zkušení metodici pro I. a pro II. stupeň ZŠ. Také máme 3 metodiky pro různé typy SŠ z Jihomoravského kraje.

Působí na našich partnerských školách.

Pedagogové podle typů škol a okresů se scházejí a vzájemně sdílejí informace o publikacích, soutěžích, seminářích, akcích pro učitele i žáky. Vyměňují si zkušenosti, příklady dobré praxe, stanovují témata, která je trápí a je potřeba je řešit. Může jít například o organizační podmínky výuky, obsah učiva, vztah mezi I. a II. stupněm ZŠ, přechod žáků ze ZŠ na SŠ a mnoho dalšího.

Chcete se do naší sítě matematiků Jihomoravského kraje zapojit? 

Chcete se zúčastnit setkání předsedů předmětových komisí matematiky ve Vašem okrese?

Podívejte se do harmonogramu, kdy se setkání koná, a dále si přečtěte, jak se můžete přihlásit.

 

Aktuálně                                                   

 • 23. 4. 2019 Setkání pro SŠ Jihomoravského kraje   Program zde.
 • 15. 5. 2019 Setkání pro 1. a 2. st.  ZŠ a nižšího stupně gymnázií Jihomoravského kraje   Program připravujeme

 

Již proběhlo:                                             

 • 20. 2. 2019 Setkání pro 1. a 2. st.  a nižšího stupně gymnázií Jihomoravského kraje     Program zde.
 •  4. 12. 2018 Setkání pro SŠ Jihomoravského kraje Program zde.
 • 28. 11. 2018 Setkání pro 1. a 2. st. ZŠ v okresech Břeclav a Hodonín Program zde.
 • 27. 11. 2018 Setkání pro 1. st. ZŠ v okrese Brno-venkov Program zde.
 • 15. 11. 2018 Setkání pro 2. st. ZŠ v okrese Brno-venkov Program zde.
 • 23. 10. 2018 Setkání pro 2. st. ZŠ v okrese Brno-město Program zde.
 • 22. 10. 2018 Setkání pro 1. a 2. st. ZŠ v okrese Blansko Program zde.
 • 17. 10. 2018 Setkání pro 1. a 2. st. ZŠ v okrese Vyškov Program zde.
 • Setkání v okrese Blansko Program zde.
 • Setkání v okrese Vyškov Program zde.
 • Setkání pro okresy Brno-město, Brno-venkov a Znojmo Program zde.


Máte-li dotazy, kontaktujte tým JCMM.M-exkurze

 

Pro žáky a studenty ZŠ a SŠ  a jejich pedagogy pořádáme matematické exkurze. Přihlaste sebe a max. 5 žáků ze svojí školy a přijďte se přesvědčit, že matematika je nejenom potřebná v praxi, ale může být zároveň i zábavná. 

Kapacita každé exkurze: cca 3 pedagogové a 15 žáků

Přečtěte si názory účastníků zdeFotky ze všech exkurzí najdete v Galerii

Kapacita jarních exkurzí naplněna. Možnost se přihlásit jako náhradník. Možnost se přihlásit na podzimní exkurze.  

kontakt: monika.skolova@jcmm.cz       tel. 606 661 224

 

Zoo Brno a stanice zájmových činností  

ZŠ 1. stupeň 13. 5. 2019

ZŠ 2. stupeň 29. 5. 2019

SŠ                 20. 5. 2019

Se zkušeným průvodcem ze Zoo Brno a lektorem matematiky projdeme zoologickou zahradu a při pozorování zvířat ze všech světadílů zodpovíme na mnohé matematické otázky týkající se nákladů na chov, údržbu výběhů, provozu zoo, užitkovosti některých zvířat, prostorového rozmístění, tělesné údaje a statistiky o chování zvířat (délka života, hmotnost, výška, rychlost pohybu při lovu, síla stisku čelistí, délce skoku, množství času věnovaného denním i nočním aktivitám, počet vajec, rozpětí křídel apod.)

Lektor matematiky: Mgr. David Staněk

Leták a kontakt zde

      Již proběhlo:                                                     

Fotky v galerii

ZŠ 1. stupeň  17. 10. 2018                      

          ZŠ 2. stupeň   7. 11. 2018

 SŠ                 14. 11. 2018  

 

 

Mahenovo divadlo  v Brně

ZŠ 1. stupeň 22. 3. 2019

ZŠ 2. stupeň 29. 3. 2019

SŠ                 26. 4. 2019   

Se zkušeným průvodcem a lektorkou matematiky projdeme zázemí divadla – získáme informace o síni slávy, sálu, jevišti s jevištní technologií, scénickém osvětlení, akustice, zákulisí, kulisárně, garderobiérně, prezidentské lóži, foyer, personálním zajištění provozu, v divadelní zkušebně sehrajeme ´matematické představení´, vyřešíme matematické příklady v lapbooku, nahlédneme do krejčovských dílen a zúčastníme se zkoušky baletu Národního divadla Brno.

Lektorka matematiky: Mgr. Petra Bidmanová Strnadová

Leták a kontakt zde

      Již proběhlo:                                                     

Fotky v galerii

ZŠ 1. stupeň    22. 10. 2018   

ZŠ 2. stupeň   16. 11. 2018  

                SŠ    3. 12. 2018   

       

 

DRFG Arena – Kometa Brno    další běh této M-exkurze plánujeme na podzim 2019

Se zkušenou průvodkyní a lektorkou matematiky projdeme areál DRFG areny a získáme informace o provozu hokejové haly (osvětlení, údržba, hlediště, Sky boxy) a jejího zázemí (šatny, klimatizace, suchá hokejová příprava), prohlédneme si hokejové artefakty a poháry, matematické úkoly se budou řešit v tiskové místnosti formou šifrovací hry, zjistíme, kdo jsou nejlepší brněnští hráči a shlédneme část hokejového tréninku.

Lektorka matematiky: PhDr. Mgr. Michaela Drexler

 Leták a kontakt zde

 

      Již proběhlo:                                                     

Fotky v galerii

ZŠ 1. stupeň    31. 10. 2018  

ZŠ 2. stupeň   21. 11. 2018  

                SŠ    5. 12. 2018    

         

Lodní doprava Bystrc    další běh této M-exkurze plánujeme na podzim 2019

S vedoucím lodní dopravy a lektorkou matematiky projdeme přístaviště a areál Lodní dopravy v Brně Bystrci. Vstoupíme na palubu a nahlédneme i do podpalubí lodí v hangáru, kde jsou lodě zazimovány a probíhá jejich údržba a formou hry (honba za pokladem) vyřešíme odpovědi na matematické otázky v lodní dopravě (přepravní statistiky, provoz a údržba lodí, měření rychlosti, měření síly větru, dovednosti posádky lodě, lodní značení a šifrování zpráv).

Lektorka matematiky: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D.

Leták a kontakt zde

 

      Již proběhlo:                                                     

Fotky v galerii

ZŠ 1. stupeň   12. 11. 2018  

ZŠ 2. stupeň  19. 11. 2018  

              SŠ    26. 11. 2018 

          

 

 


Workshopy matematické čtenářské gramotnosti

 

Pojďte sdílet svoje zkušenost učitele matematiky s kolegy v rámci krajského matematického kabinetu a hledat cesty, jak žákům pomoci s interpretací matematických pojmů a textů.

Naši specialisté na matematickou čtenářskou gramotnost Vás praktickou a interaktivní formou seznámí s metodickými postupy, které podporují matematickou čtenářskou gramotnost u žáků ZŠ a SŠ. Mají přichystané příklady dobré (ale i špatné) praxe.

Doporučené typy úloh ke stažení zde.

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.

Pro účastníky budou nachystané odborné materiály přímo využitelné ve výuce (v tištěné i elektronické podobě).

Pro účastníky bude připraveno občerstvení.

 

 

 • Téma: Finanční matematika
 • Workshop vede lektorka a specialistka na matematickou čtenářskou gramotnost PhDr. Mgr. Michaela Drexler 

Termín pro pedagogy na 1. stupni ZŠ    19. 3. 2019      Více informací a leták zde

Termín pro pedagogy na 2. stupni ZŠ    26. 3. 2019      Více informací a leták zde

 • Délka trvání: 4 hodiny

Program:

13:45 - 14:00 Registrace účastníků

14:00 - 14:25 Zahájení workshopu, přivítání účastníků, seznámení s programem

14:25 - 15:25 Finanční gramotnost na prvním stupni ZŠ (standardy, ukázka aktivit)

15:25 - 16:05 Hry podporující finanční gramotnost (nabídka, pravidla)

16:05 - 16:20 Přestávka

16:20 - 17:45 Herní stanoviště (praktická část)

17:45 - 18:00 Diskuze, závěr

 

Registrace na aktivitu na https://pm.jcmm.cz

Jak se přihlásit pro neregistrované zde

kontakt: monika.skolova@jcmm.cz       tel. 606 661 224

 

 

 • Téma: GeoGebra - využití matematického softwaru při výuce funkcí a geometrie na střední škole

Pro pedagogy na SŠ 

Workshop vedou lektorky a specialistky na matematickou čtenářskou gramotnost: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová 

 • Termín: 9. 4. 2019
 • Začátek: 14:00 
 • Délka trvání: 4 hodiny

Více informací a leták zde

 

Registrace na aktivitu na https://pm.jcmm.cz

Jak se přihlásit pro neregistrované zde

kontakt: monika.skolova@jcmm.cz       tel. 606 661 224

 

 

      Již proběhlo:                                                     

Fotky v galerii

 • Téma: Matematika v praxi kolem nás pro ZŠ a nižší stupeň gymnázií

Účastníci se seznámí s možnostmi, jak hravou formou zakomponovat matematiku do výuky ZŠ s maximálním využitím mezipředmětových vztahů a v praktickém životě na místech, která jsou pro žáky velmi atraktivní. Budeme sdílet zpětnou vazbu a poznatky nasbírané během M-exkurzí, rozebereme typy úloh a úskalí při jejich řešení, výhody a nevýhody organizace tohoto způsobu zatraktivnění a přiblížení matematiky žákům.

Termín: 20. 2. 2019

Workshop vedly specialistky na matematickou čtenářskou gramotnost: Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D., Mgr. Petra Bidmanová Strnadová a          PhDr. Mgr. Michaela Drexler 

Začátek: 14:00

Délka trvání: 4 hodiny

Více informací a leták zde

 • Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek pro budování pojmů přirozené číslo, zlomek, desetinné číslo a operace s nimi

Pro pedagogy na 1. stupni ZŠ         

Termín: 5. 2. 2019

Začátek 14:00 

Délka trvání: 4 hodiny

Více informací a leták zde

 

 • Téma: Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy)

  

Lektorky inspirativním způsobem ukáží práci s pomůckami pro výuku aritmetiky, které mohou pomoci naučit žáky lépe porozumět matematickým souvislostem a obnovit jejich pozitivní přístup k matematice.

 

 

 • Workshop vedly zkušené lektorky a specialistky na matematickou čtenářskou gramotnost: 

Mgr. Lenka Pavlíčková, Ph.D. a Mgr. Petra Bidmanová Strnadová 

 • Termín pro pedagogy matematiky na  SŠ: 11. 12. 2018       Více informací zde              

 

 • Téma: Eye-tracking 

Workshop pro učitele základních i středních škol seznámí účastníky s problematikou tvorby pracovních listů a užíváním učebnic. Pod vedením zkušeného lektora budou učitele seznámeni s efektivní metodou tvorby těchto listů a problematikou výběru vhodné učebnice. V rámci workshopu budou účastníci dále seznámeni s výzkumem pomocí tzv. oční kamery (eye-trackeru), která umožňuje posoudit vhodnost učebního textu a pozornost věnovanou jednotlivým pasážím textu. 

 

Účastníci budou moci oční kamerou otestovat svůj vlastní učební text, pokud jej předem doručí na kontaktní e-mailovou adresu a zároveň na základě získaných poznatků společně vytvoří nový učební materiál. 

 • Workshop vedla zkušená lektorka a specialistka na matematickou čtenářskou gramotnost: 

PhDr. Mgr. Michaela Drexler  

 • Termín pro pedagogy matematiky na ZŠ:    2.11.2018           Více informací zde
 • Termín pro pedagogy matematiky na SŠ:   16.11.2018          Více informací zde
 • Délka trvání workshopu: 4-5 hodin
 • Místo: Provozně ekonomická fakulta MENDELU, Zemědělská 1, Brno, budova Q učebna 21
 • Začátek: 13.00 
 • Kapacita: max. 15 účastníků

 

 

 

 


M-soustředění

Jste pedagog ZŠ z JMK a podílel jste se na přípravě talentovaných žáků na matematickou olympiádu? Chcete s námi zdarma jet na 5denní matematické soustředění?

Soustředění je určeno pro pedagogy 6. a 7. tříd ZŠ a pro jejich žáky, kteří se umístili na prvních 3 místech v okresních kolech matematické olympiády pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7).

Délka trvání soustředění je 5 dní (4 noci) od pondělí do pátku a bude pro úspěšné žáky a jejich pedagogy společným setkáním, které nahradí krajské kolo olympiády, jež se v těchto kategoriích nepořádá.

Pro pedagogy i žáky bude připraven výukový program vedený 3 odbornými školiteli matematiky a dále spousta zážitkových volnočasových aktivit. 24hodinový dozor nad dětmi vykonává dodavatel M-soustředění, takže pedagog se jen vzdělává, nebo relaxuje.

Kapacita M-soustředění: 6 pedagogů, 22 žáků

Termín: 15. 10. - 19. 10. 2018

Místo: Vysočina, Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou 143

Nejedná se o akreditovaný vzdělávací kurz. Účastník (pedagog) obdrží certifikát o absolvovaném počtu hodin.


M-portál

Od 1. 3. 2019 je spuštěn webový portál Jihomoravského kraje, kde najdete množství ohodnocených matematických materiálů ve studijních programech

Matematika

Matematická čtenářská gramotnost

Najdete je zde přehledně a správně kategorizované. Můžete si je zde zdarma stáhnout. Postupně budou příbývat další.

 

Jste pedagog matematiky z JMK? Zdarma pro Vás nabízíme možnost odborného ohodnocení Vámi vytvořených matematických materiálů. A ty výborné zveřejníme na M-portálu. Máte-li zájem, kontaktujte tým JCMM.

Odkaz na M-portál: https://kap.kr-jihomoravsky.cz/

 


M-kabinet

 

V Jihomoravském kraji jsme obnovili činnost krajského matematického kabinetu.

Pro základní školy a víceletá gymnázia funguje krajský matematický kabinet při Gymnáziu Brno-Řečkovice pod vedením pana ředitele Petra Krupky.

Pro střední školy funguje krajský matematický kabinet při Gymnáziu Brno, tř. Kpt. Jaroše 14 pod vedením pana ředitele Jiřího Hermana.

V jednotlivých okresech fungují okresní metodici pro I. stupeň ZŠ, okresní metodici pro II. stupeň ZŠ a metodici pro SŠ.

Vytváříme matematickou síť v Jihomoravském kraji. Okresní metodici jsou v kontaktu s pedagogy matematiky, sdílejí s nimi informace o publikacích, soutěžích, seminářích, akcích pro žáky. Pedagogové matematiky se v rámci okresu (případně i kraje) scházejí, jsou spolu v kontaktu, vyměňují si zkušenosti, příklady dobré praxe atd.

Chcete se do naší sítě matematiků Jihomoravského kraje zapojit?

Zaregistrujte se do databáze matematiků krajského matematického kabinetu na odkazu Matematik.jcmm.cz.


M-kroužky

 

Na našich partnerských základních a středních školách v Jihomoravském kraji organizujeme matematické kroužky individuálních konzultací matematiky.

Cílem M-kroužků je zvýšení úrovně znalostí matematiky napříč základními i středními školami různých oborů a zaměření. Jedná se o kroužky individuálních konzultací otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností.

Pro studenty jsou M-kroužky zdarma. Lektor M-kroužku dostává za jeho vedení měsíční odměnu.


Máte chuť a čas jeden takový M-kroužek na své škole v JMK vést?

Kontaktujte tým JCMM.

 


 

 

 

M-report

M-report zachycuje Váš pohled na námi pořádanou aktivitu.

 

Nemá žádnou pevně stanovenou formu ani podobu.

Vy nebo Vaši žáci ho mohou napsat, nakreslit, zhudebnit, převést na matematický příklad nebo všechno dohromady a sdílet svoje nadšení a zkušenosti s případnými zájemci o aktivitu.

Inspirujme se navzájem.

 

 

 

 

 

Jak vidí M-exkurze ...

Jak vidí workshopy matematické čtenářské gramostnosti ...

Jak vidí M-dílny ...

Jak vidí M-tábor ...

Jak vidí setkání předsedů předmětových komisí ...

M-dílny

M-workshopy

M-exkurze 2019

M-exkurze 2018

M-kroužky

M-tábory

M-soustředění

Setkání předsedů předmětových komisí

 
            
 
 
Školy spolupracující na projektu PolyGram
 
 
   
Partnerská škola   poskytuje pro projekt pozici:
Gymnázium Brno-Řečkovice  
 • krajského garanta pro víceletá gymnázia
Základní škola a mateřská škola Brankovice  
 • krajského garanta pro ZŠ okresů Břeclav, Hodonín, Blansko, Vyškov
Tyršova základní škola Brno, Kuldova 38  
 • krajského garanta pro ZŠ okresů Brno-město, Brno-venkov, Znojmo
Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno  
 • krajského garanta pro SŠ bez maturity
   
 • krajského garanta pro SŠ s maturitou
   
 • metodika pro SŠ všeobecné v Jihomoravském kraji
   
 • okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Brno-město
   
 • vedoucího M-kroužku
Střední škola André Citroëna Boskovice  
 • metodika pro SŠ odborné s maturitou v Jihomoravském kraji
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova  
 • metodika pro SŠ odborné bez maturity v Jihomoravském kraji
Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka  
 • okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Brno-venkov
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17  
 • okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Blansko
   
 • okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Blansko
Základní škola a mateřská škola Archlebov  
 • okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Hodonín
Základní škola a mateřská škola Vyškov, Letní pole  
 • okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Vyškov
Základní škola, Znojmo, Mládeže 3  
 • okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Znojmo
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace  
 • okresního metodika pro II. stupeň ZŠ pro okres Břeclav
ZŠ Masarova, Brno  
 • okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Brno-město
Základní škola Tišnov, nám. 28. října  
 • okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Brno-venkov
   
 • vedoucího M-kroužku
ZŠ a MŠ Mutěnice  
 • okresního metodika pro I. stupeň ZŠ pro okres Hodonín
 
Základní škola, Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo, příspěvková organizace  
 • okresního metodika pro  I. stupeň ZŠ pro okres Znojmo
ZŠ Sirotkova 36  
 • analytika pro 1. stupeň ZŠ
   
 • analytika pro 1. stupeň ZŠ
   
 • analytika pro 2. stupeň ZŠ
Vysoké učení technické v Brně  
 • analytika pro SŠ
Masarykova univerzita  
 • specialistu matematické čtenářské gramotnosti pro ZŠ
SŠ Emila Holuba, Brno  
 • specialistu matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ
SŠ Emila Holuba, Brno  
 • specialistu matematické čtenářské gramotnosti pro SŠ
ZŠ Jana Noháče, Břeclav  
 • vedoucího M-kroužku
ZŠ E. Beneše, Lysice  
 • vedoucího M-kroužku
ZŠ Dubňany, Sportovní 1568  
 • vedoucího M-kroužku
ZŠ Klobouky u Brna, Vinařská 29  
 • vedoucího M-kroužku
Základní škola Boskovice, nám. 9. května 8  
 • vedoucího M-kroužku
Gymnázium Moravský Krumlov, Smetanova 168  
 • vedoucího M-kroužku
   
 • vedoucího M-kroužku
ZŠ Tišnov, Smíškova 840  
 • vedoucího M-kroužku
Gymnázium J. G. Mendela, Mendlovo nám. 1, Brno  
 • vedoucího M-kroužku
VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, Hybešova 53  
 • vedoucího M-kroužku
Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace  
 • vedoucího M-kroužku
Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace  
 • vedoucího M-kroužku
Základní škola a Mateřská škola Křtiny, Křtiny 240  
 • vedoucího M-kroužku

 

Hledáme zkušeného matematikáře v okrese Břeclav na pozici okresního metodika pro I. stupeň ZŠ.

Máte-li o volnou pozici zájem, kontaktujte prosím tým JCMM pro bližší informace.

Mgr. Jana Adamová

Telefon: 725 058 334

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz


Mgr. Monika Školová

Telefon: 606 661 224

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz


Ing. Veronika Kubecová

Telefon: 724 907 693

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz