PPNS

Podpora nadaných studentů

Nadáči - to je úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje. Často patří mezi nejlepší studenty svého oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, zkoumají, bádají a vymýšlí.  A i ty můžeš patřit mezi ně!

Noví přátelé a kolegové

 • Když budeš chtít parťáka na šifrovačku, kolegu do týmu nebo prostě budeš hledat někoho s podobnými zájmy, tak mezi nadáči jsi na správné adrese.
 • Nadání, nadšení a vůli dokázat velké věci neschováš - a u ostatních nadáčů vždycky najdeš pochopení a zájem!

30 000 korun ročně

 • Ano, je to tak. Každý rok od prváku na střední až do třeťáku na vysoké budeš dostávat 30 000 Kč na své sebevzdělávání.
 • Utratit je můžeš za odbornou literaturu, jazykové kurzy, zájmové kroužky, notebook, specializované počítačové programy, ale i vstupné na výstavy a konference aj. Určitě už tě napadá, co všechno by s tolika penězi šlo podniknout!

Zážitky, exkurze, výpravy, dobrodružství

 

Jak vypadá testování

Dopoledne studenti hromadně vyplňují dotazníky, odpoledne je čeká individuální 15minutový pohovor s psycholožkami.

TYPY DOTAZNÍKŮ

IST 2000 R umožňuje diagnostikovat celou úroveň poznávacích schopností tvořenou verbální, numerickou a figurální inteligencí, spolu s testem znalostí umožňuje zjistit i fluidní a krystalizovanou inteligenci.

Neo osobnostní inventář zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti jako je neuroticismus, extraverzi, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost a svědomitost.

Luscherův barvový test (projektivní technika) umožňuje proniknout do dynamiky emocionálních procesů, odhaluje zdroje motivace chování, poukazuje na preferenci či odmítání psychologických potřeb člověka, odkrývá zdroje úzkosti a regulační mechanismy jejich zvládání, informuje o aktuálním individuálním způsobu reagování při konfrontaci s výkonem a kvalitně postihuje vnitřní dynamiku emocionálního života.

Dotazník pro žáka informuje o základních údajích, o studiu, zájmech, realizovaných aktivitách, silných stránkách a plánech.

Den D – testování

 • mezi 8:30 a 8:50 podepíšete prezenční listinu
 • od 9:00 začne testování pomocí dotazníků - potrvá asi do 12 hodin
 • Dáte si pauzu na oběd a poté si s každým z Vás psycholožky promluví osobně. Vaše přesné pořadí stanoví dámy až ráno na místě. Akce skončí nejpozději v 17 hodin.

Co s sebou?

 

Podmínky setrvání v programu

Při podpisu smlouvy o zařazení do PPNS jsi souhlasil s tím, že budeš dodržovat následující podmínky:

 1. Nejpozději do 15 dnů po zahájení nového školního roku nebo jarního či podzimního semestru odevzdáš potvrzení o studiu. Pokud se chystáš prezenčně nebo dálkově studovat v zahraničí, maximálně však jeden rok, dej o tom vědět JCMM alespoň měsíc předem. 
 2. Jako žák SŠ do 15 dnů od konce každého pololetí předložíš vysvědčení, případně i s vysvědčením maturitním. Jako student VŠ předložíš výpis o výsledcích studia do 15. března za podzimní semestr a do 15. října za jarní semestr.
 3. Výsledky tvého studia se budou pohybovat do průměru 2 nebo do 50 percentil tvého studijního oboru.
 4. Během celého roku budeš odevzdávat doklady o aktivitách, za něž dostaneš body. Každý rok získáš alespoň 15 bodů, a to do 31. srpna.
 5. Každý rok do 30. září zpracuješ a odevzdáš závěrečnou hodnoticí zprávu, v níž popíšeš, jak jsi v posledním roce studoval, jak jsi na sobě pracoval, co se ti povedlo a jak jsi použil finanční dar.
 6. Bez prodlení ohlásíš každou změnu kontaktních údajů, hlavně adresy trvalého pobytu, e-mailu a telefonu. 
 7. Zmocňuješ JCMM k získávání informací o svých výsledcích od školy, kde studuješ.
 8. Účet, na který ti budou od JCMM přicházet peníze, budeš mít zřízený v ČR.
 9. S JCMM budeš aktivně spolupracovat, a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy. To se týká zejména komunikace, odpovídání na e-maily či dotazníky, osobních pohovorů a různých setkání.

Informace o bodování a formuláře ke stažení najdeš v sekci formality.

Jak dojde k vyřazení z PPNS?

Může se stát, že přestaneš splňovat podmínky programu.

 • Budeš mít špatný prospěch.
 • Přetáhneš standardní dobu studia.
 • Nedosáhneš 15 bodů za různé aktivity.

Poté můžeš být z PPNS vyřazen, nebo i dokonce vyzván k vrácení peněz.

Ve všech těchto případech bude další postup na zvážení komise, konečný verdikt je pak na Radě Jihomoravského kraje.

Podrobnosti najdeš ve své smlouvě.

PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

Jestli budeš v příštím školním roce studovat střední (v případě víceletého gymnázia některý z pěti posledních ročníků) nebo vysokou školu v Jihomoravském kraji, zajímá tě přírodověda a technika, chceš na sobě pracovat a máš ambice, je PPNS pro tebe to pravé. 

Uchazeči o podporu musí projít jednodenním testováním v pedagogicko-psychologické poradně, která je ke vstupu do PPNS doporučí, nebo ne. K testování se studenti hlásí skrze tyto stránky.(přihlašování do 19.června 2019)

Pro školní rok 2018/2019 se testování bude konat koncem června 2019. Předběžně se můžeš přihlásit už nyní, včas ti dáme vědět o všech termínech e-mailem.

Poplatek za testování bude zřejmě 900 Kč pro ty, kdo jsou testováni poprvé, 1 100 Kč pro ty, kdo už testování absolvovali.

Komu zaplatí testování JCMM?

Testování ti zaplatí JCMM, pokud v tomto školním roce

 • obsadíš jedno ze tří prvních míst v krajském kole matematické, fyzikální, biologické nebo chemické olympiády
  nebo
 • jako úspěšný řešitel SOČ (obory 1-13,18) postoupíš do celostátní přehlídky SOČ.

KDO SE ANI NEMUSÍ NECHAT TESTOVAT?

Do PPNS se můžeš zapojit i bez testování, pokud v tomto školním roce 

 • se staneš vítězem celostátního kola matematické, fyzikální, biologické nebo chemické  olympiády či celostátní přehlídky SOČ (obory 1-13,18)
  nebo
 • budeš reprezentovat ČR na mezinárodní úrovni na matematické, fyzikální, biologické nebo chemické olympiádě
  nebo
 • jako řešitel SOČ (obory 1-13,18) postoupíš do celosvětového kola.


Akce najdete v kalendáři

 

Mgr. Ivo Hopp

Telefon: 725 062 757

E-mail: ivo.hopp(at)jcmm.cz

Můžeš napsat e-mail, zavolat nebo přijít do kanceláře na Mezírku 1 v Brně. Volej ve všední dny od 9 do 17 hodin a schůzku si raději domluv na konkrétní hodinu předem.