Práce s talentovanou mládeží (PPNS)

O projektu


FOND MIKROPROJEKTŮ


Práce s talentovanou mládeží, CZ/FMP.16/0388

Mikroprojekt "Práce s talentovanou mládeží" má dopad na české straně v Jihomoravském kraji, na slovenské straně pak v Žilinském samosprávném kraji a Trnavském samosprávném kraji. Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. realizuje projekt „Práce s talentovanou mládeží“ ve spolupráci se slovenskými partnery – IUVENTOU v Žilinském samosprávném kraji a IUVENTOU v Trnavském samosprávném kraji. Jedná se o regionální pracoviště, která sama o sobě nemají právní subjektivitu, ale jsou pobočkami celostátní organizace IUVENTA se sídlem v Bratislavě. Obě tyto pobočky ale vykonávají činnost v Žilinském samosprávném kraji a Trnavském samosprávném kraji a spolupráce s nimi tak zajistí dopad projektu na příslušné území dle podmínek projektu.

Hlavním cílem mikroprojektu je podpořit vzájemnou výměnu zkušeností a informací pracovníků zabývajících se vyhledáváním a rozvojem talentované mládeže, seznámení se s aktivitami, které pro talentovanou mládež připravují tyto organizace v jednotlivých krajích a vytvoření platformy, která zajistí, aby k této výměně docházelo i v budoucnosti. Dojde k vzájemnému předání zkušeností o tom, jak vyhledávat talenty na škole, jak pracovat s talentovanou mládeží, seznámení se způsobem organizace soutěží, a také dojde k navázání dlouhodobé spolupráce pro výměnu zkušeností mezi českou a slovenskou stranou.

Realizace projektu přispívá ke zlepšení životních podmínek v regionech na obou stranách hranice. Vzledem k tomu, že všechny zúčastněné strany projektu jsou zaměřeny na výchovu studentů a talentovaných žáků, je zkvalitnění práce s nimi strategickým zájmem obou přeshraničních regionů. Aktivní mladí lidé s prohloubeným a o vlastní zkušenost rozšířeným povědomím o partnerském regionu, jsou ideálními kandidáty na to, aby se stali leadery ne regionálního, ale interregionálního charakteru. Síťování a vytváření nových vazeb povede k virtuálnímu (cestou internetové komunikace, získávání a sdílení informací na webových stránkách projektu) i reálnému (fyzická realizace aktivit a větší mobilita) rozšíření pole působnosti všech participujících subjektů a tím i meziregionálně koordinovanému rozvoji v oblasti vzdělávání.