Podpora SOČ

Co je SOČ

Podpora SOČ více na SOCKARI.CZ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

JCMM pomáhá studentům a jejich školitelům k tomu, aby v SOČ se zaměřením na přírodovědné a technické obory dosáhli skvělých výsledků. A to se úspěšně daří. 

JCMM ve spolupráci s vysokými školami a ústavy Akademie věd ČR nabízí témata prací SOČ a zároveň poskytuje  finanční podporu těchto prací v rozmezí 5 000–25 000 korun. Studenti SŠ si každoročně v květnu vybírají  témata, která pak v období července až února řeší na pracovištích svých školitelů. Výstupem jejich bádání je sepsaná práce SOČ a účast v soutěži. Podporu dostávají přednostně témata z přírodovědných a technických oborů.

Co znamená dělat SOČ s JCMM

 • nemusíš hledat školitele, prostě se přihlásíš k vypsaným tématům
 • školitel bude znalec ve svém oboru, v roce 2019/2020 tě povede a bude ti pomáhat
 • získáš hluboký vhled do tématu, které si vybereš
 • dostaneš se na vybavená a moderní pracoviště, k různým vzorkům, nástrojům a zařízením
 • tvoje práce obdrží až 20 000 korun na materiál a tvůj školitel dostane odměnu 5 000 korun

 

Co znamená být řešitelem KROK ZA KROKEM

      Samostatný web projektu SOČKARI.CZ naleznete zde.

 1. Dopředu budeš vědět, která témata jsou finančně podpořená a která ne.
 2. Přihlásíš se k vypsanému tématu. Buď jsi už ve dvojici domluvený se svým školitelem, nebo tě zaujme nějaké volně vypsané téma. Pokud řešíš téma ve dvojici s kamarádem, musíte se přihlásit oba.
 3. Napíšeš motivační dopis (pokud se hlásíš do kategorie 2) a podle něj si školitel vybere, s kým chce spolupracovat.
 4. Dáme ti vědět, jak se školitel rozhodl. Pokud si vybral tebe, můžete se pustit do práce.
 5. V červnu 2019 podepíšeš s JCMM smlouvu o zařazení do Podpory SOČ.
 6. Na konci října vyplníš krátký dotazník o tom, jak se ti spolupráce daří.
 7. V únoru 2020 odevzdáváš svou práci do školního kola. Do SOČky uvedeš poděkování JCMM a Jihomoravskému kraji.
 8. Vyplníš krátkou zpětnou vazbu o to, jak ti to šlo.
 9. Postupuješ od školního kola až po mezinárodní :-)
 10. Pokud se na jaře 2019 bude konat víkendovka prezentačních dovedností, budeš se jí moct zúčastnit.

 

 

Termíny pro přihlášku

 

Ve dnech 6. 3.‒ 24. 3. 2019 se můžete přihlásit k nově vyhlášeným tématům SOČ. Každý z vás si může přihlásit 2 témata, z nichž jedno si určí jako prioritní. V případě, že u preferovaného tématu již bude naplněna kapacita účastníků, může využít druhou možnost.

 Pokud vás vypsaná témata zaujmou a rozhodnete se práci v rámci SOČ skutečně zodpovědně věnovat, pak vyplňte přihlášku. Pod vedením zkušených odborníků budete na zvolených tématech pracovat v období od září 2019 do března 2020. Dokončenou práci lze přihlásit do soutěže SOČ.

 Předpokladem účasti studenta v SOČ je :

 1. vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu,
 2. doložení doporučení studenta do projektu SOČ třídním učitelem (prosím požádejte svého třídního učitele, aby zaslal podepsané a naskenované doporučení na e-mail: alena.hynkova@jcmm.cz nejpozději do 24. 3. 2019). Nebude-li doporučení studenta dodáno do 24. 3. 2019, nebude vaše přihláška přijata. Formulář doporučení studenta je aktivní (prosím klikněte)
 3. podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2019.

Před podáním přihlášky doporučujeme pečlivě si prostudovat pravidla, harmonogram programu a web www. sockari.cz. Odpovědi na případné dotazy získáte na FAQ nebo se s důvěrou můžete obrátit na administrátorku programu, která vám ráda poradí na tel. č. 724 206 697, příp. na e-mailu: alena.hynkova@jcmm.cz.  

PŘIHLÁŠKA

Doplňující informace pro usnadnění registrace:

příloha Pomocník při problémech s registrací pro nové žadatele

IS JCMM pro zaregistrované uživatele (IS JCMM pro zaregistrované uživatele je aktivní)ProManager

vložení motivačního dopisu  k tématu ‒ klik na hnědý rámeček → vložení MD v levém spodním řádku

Šablona pro přihlášku

Sazba SOČky se skoro vždy ukáže být mnohem těžší, zdlouhavější a zamotanější, než by jeden čekal.

Vyrobili jsme pro vás proto šablonu, která vám to celé usnadní.

Co v šabloně nejdete

 • pokyny k psaní odborné práce
 • užitečné rady a odkazy
 • pomoc s typografií, pravopisem, citacemi aj.
 • formátování a stylování okomentované i s návody

Jak používat šablonu

 • šablonu korektně zobrazí MSO verze 2007 a vyšší; v jiných verzích MO nebo dokonce v linuxových Open nebo Libre Office bude vypadat a fungovat jinak
 • pročtěte si napřed celou šablonu; má 22 stran a na konci budete o psaní práce vědět skoro vše ;-)
 • nezapomeňte mít zapnuté komentáře!

Uložit šablonu

Šablona byla naposledy zaktualizována 19. 11. 2014. Šablona SOČ, jejímiž autory jsou JCMM, Roman Beránek a Jaroslav Páral, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte komerčně 4.0 Mezinárodní.

Za pomoc a cenné rady děkujeme RNDr. Kateřině Cibulkové a Mgr. Daně Tellerové z Gymnázia Řečkovice v Brně, Mgr. Pavlu Hamříkovi a dalším.

 

 Druhé kolo výběru témat studenty 26.4.2018 - 4.5.2018


Píšete SOČku 1.7.2018 - 31.1.2019


Odesíláte krátký report o dosavadní spolupráci se školitelem 16.10.2018 - 17.11.2018


Odevzdáváte práci do školního kola, píšete krátkou zpětnou vazbu 1.1.2019 - 28.2.2019


Školitelé přihlašují témata 4.2.2019 - 5.3.2019


Hlásíte se k tématům, píšete motivační dopisy 6.3.2019 - 24.3.2019


Školitelé si vybírají studenty, s nimiž chtějí spolupracovat 10.4.2019 - 26.4.2019


Zjistíte, jaká témata jsou podpořená 15.4.2019


JCMM podepisuje smlouvu s institucí školitele 1.5.2019 - 28.6.2019


Podepisujete smlouvu s JCMM 1.5.2019 - 28.6.2019

Témata SOČ (2019)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Digitální 3D rekonstrukce vybraných reliktů římských stavebních struktur z prostoru středního Podunají Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 3 / 0 36 000 Kč / 0 Kč
Evoluce repetitivní DNA Vypsáno
Tvorba čtyřřetězcových sekundárních struktur v regulačně důležitých oblastech genomu Vypsáno
Oddělení imunologie buněčného systému 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Aktivace lidských keratinocytů po expozici LPS sinicového vodního květu Vypsáno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 2 / 0 30 000 Kč / 0 Kč
Automatický skleník Vypsáno
Postav si svého prvního robota! Vypsáno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2 / 0 33 000 Kč / 0 Kč
Testy primární hemostázy a jejich využití v praxi. Vypsáno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Vypsáno
Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2 / 0 10 010 Kč / 0 Kč
Brno vědecké – Brno univerzitní a jeho tradice. Josef Macůrek. Vypsáno
Úspěchy kosmonautiky aneb proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Masarykova univerzita 65 / 0 558 910 Kč / 0 Kč
Monitoring aktivity klíšťat odchycených na lokalitě v Brně a pozitivity na patogenní mikroorganismus způsobující onemocnění. Vymezení rizika možné nákazy člověka. Vypsáno
Proteinové komplexy udržující stabilitu chromosomů Vypsáno
Subkultury jako prostory významů Vypsáno
CEITEC 00216224 4 / 0 65 000 Kč / 0 Kč
Biochemická analýza komplexu SWI/SNF Vypsáno
Příprava dropletů – nových buněčných nemembránových organel Vypsáno
Vliv germinálního mutačního profilu na vznik a průběh chronické lymfocytární leukémie Vypsáno
Vliv použité naváděcí RNA na chybovost systému CRISPR/Cas9 Vypsáno
Fakulta filozofická 13 / 0 25 400 Kč / 0 Kč
Digitální knihovna - pokladnice informací pro poučení i zábavu Vypsáno
Dějiny knihovny v její každodennosti Vypsáno
Děti a jejich volný čas Vypsáno
Folklor a folklorní hnutí v současnosti Vypsáno
Mládežnické organizace za komunismu Vypsáno
Nejlepší hamburger podle receptu našich předků: příprava potravy v mladší době kamenné z pohledu experimentální archeologie Vypsáno
Postoje k tělesným modifikacím Vypsáno
Příběhy kolektivizace Vypsáno
Slavnosti v éře komunismu Vypsáno
Svámí Vivékánanda: První indický guru na Západě Vypsáno
Vizuální informační smog - fenomén místa, kde žiji Vypsáno
Výroba a využití soli v pravěku z pohledu experimentu (Což takhle dát si... sůl?) Vypsáno
ŽIvotní příběhy pracovníků brněnských továren Vypsáno
Fakulta lékařská 16 / 0 282 000 Kč / 0 Kč
Analýza nádorových buněk pomocí moderních mikroskopických technik. Vypsáno
Biomarkery stárnutí u české populace starší 90 let Vypsáno
Chování buněk na modifikovaném povrchu kovu Vypsáno
Detekce signálních proteinů v buňkách mléčné žlázy Vypsáno
Hodnocení adheze buněk kultivovaných na modifikovaném povrchu kovu Vypsáno
Jak světlo reguluje molekulární mechanismy, které řídí cirkadiální rytmy? Vypsáno
Jsou kmenové buňky cestou k věčnému mládí Vypsáno
Mechanismy umožňující nádorovým buňkám přežít extrémní metabolický stres Vypsáno
Prevence karcinomu děložního čípku Vypsáno
Příprava a charakterizace zinek rezistentních nádorových linií. Vypsáno
Stres, buňky a nádory: molekulární signalizace z endoplazmatického retikula Vypsáno
Studium cytotoxického a migrastatického efektu pentamethiniových solí na nádorové buňky. Vypsáno
Studium prostupnosti mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení Vypsáno
Testování vlivu fibroblastových růstových faktorů na vývoj mléčné žlázy ve 3D kulturách Vypsáno
Vývojové vady dentice indukované sunitinibem Vypsáno
Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53 Vypsáno
Fakulta přírodovědecká 14 / 0 122 000 Kč / 0 Kč
Burnsideovo lemma Vypsáno
Cizopasníci žab a želv Česka, Slovenska a jiných částí Evropy Vypsáno
Hodnocení expozice chemických látkek v lidské populaci Vypsáno
Izolace bakteriofágů pro terapeutické využití z povrchových vod Vypsáno
Konečná tělesa Vypsáno
Kultivace 3D modelu lidských jaterních buněk v bioreaktoru s ohledem na jejich využití v toxikologickém výzkumu Vypsáno
Kultivace 3D modelu lidských jaterních buněk v bioreaktoru s ohledem na jejich využití v toxikologickém výzkumu Vypsáno
Nekonečné řady Vypsáno
Problematický nález neznámé lnice (Linaria sp.) na Jižní Moravě Vypsáno
Riemannova hypotéza Vypsáno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců Vypsáno
Studium oligomerizace proteinů Vypsáno
Teorie a experimenty z mechaniky bez idealizací Vypsáno
Zajímavá využití algebraické teorie čísel Vypsáno
Fakulta sociálních studií 11 / 0 5 510 Kč / 0 Kč
Arktida v mezinárodních vztazích Vypsáno
Bezpečnostní dopady politické korupce Vypsáno
Dezinformace a fake news Vypsáno
Kritické myšlení středoškoláků a informace Vypsáno
Prohřešky médií proti etice Vypsáno
Reklama a středoškoláci Vypsáno
Středoškolské časopisy jako trenažér žurnalistiky Vypsáno
Středoškoláci jako specifické mediální publikum Vypsáno
Užívání sociálních sítí středoškoláky Vypsáno
Vybrané problémy dějin evropské integrace Vypsáno
Zájmová politika na komunální či regionální úrovni Vypsáno
Fakulta sportovních studií 4 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Hodnocení denního příjmu potravy Vypsáno
Hýbeme se dost při běžných denních činnostech? Vypsáno
Měření základních antropometrických parametrů Vypsáno
Změny tepové frekvence u hráčů florbalu Vypsáno
Mendelova univerzita v Brně 19 / 0 208 240 Kč / 0 Kč
Brněnská přehrada a úpravy vybrané části jejího okolí Vypsáno
Agronomická fakulta 6 / 0 59 200 Kč / 0 Kč
Flóra vinic a vinohradů na Jižní Moravě Vypsáno
Hydroekologický monitoring vodního toku Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Skládka komunálního odpadu jako nový ekosystém Vypsáno
Výzkum konopí Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Vypsáno
Fakulta agronomická 5 / 0 40 040 Kč / 0 Kč
Analýza genetické variability zeleniny DNA markery Vypsáno
DNA markery rezistence k biotickým faktorům u zeleniny Vypsáno
Vliv mikrovlnného ohřevu na uvolňování esterů kyseliny ftalové Vypsáno
Vyhledání přirozených vývěrů minerální vody v okolí lázní Teplice nad Bečvou Vypsáno
Význam struktury krmných směsí (velikostí částic) pro drůbež Vypsáno
Fakulta lesnická a dřevařská 2 / 0 17 000 Kč / 0 Kč
Kapacita vodních toků ve vztahu k samočištění vody Vypsáno
Matematika podzemní vody Vypsáno
Fakulta provozně ekonomická 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Případová studie uplatnění architektury mikroslužeb prostřednictvím rámce TOGAF Vypsáno
Fakulta zahradnická 4 / 0 57 000 Kč / 0 Kč
Hodnocení nutričních ukazatelů u plodů starých a krajových odrůd ovocných dřevin Vypsáno
Využití mykorhizních hub při vegetativním množení dřevin (řízkování) Vypsáno
Využití mykorhizy při množení ovocných dřevin Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin v kontejnerech Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
Prevention Medicals s.r.o. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Sledování vlivu stříbrných nanočástic na klíční a hydroponicky kultivované kukuřice Vypsáno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 2 / 0 14 500 Kč / 0 Kč
Jak se dostat do vesmíru? Vypsáno
Superzemě - účinek zvýšené gravitace na růst rostlin Vypsáno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 7 / 0 92 000 Kč / 0 Kč
Výroba mýdla z použitých fritovacích olejů Vypsáno
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 3 / 0 56 000 Kč / 0 Kč
Hodnocení mikrobiologické kvality syrového kravského mléka z mlékomatů Vypsáno
Ixodes ricinus jako zdroj onemocnění v ZOO Brno Vypsáno
Klíšťata jako zdroj infekčních onemocnění pro zvířata i lidi Vypsáno
Fakulta veterinárního lékařství 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Molekulární charakteristika genu TNFA u koček jako kandidátního genu pro vnímavost k infekci koronaviry Vypsáno
Farmaceutická fakulta 2 / 0 1 000 Kč / 0 Kč
Modely indukce komorové tachykardie na izolovaném srdci pro potřeby testování antiarytmických substancí. Vypsáno
Cyberchondria severity scale (CSS) Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 0 256 013 Kč / 0 Kč
Příprava krystalů perovskitů pro fotovoltaické aplikace Vypsáno
Fakulta chemická 2 / 0 32 000 Kč / 0 Kč
Farmaceuticky významné biopolymery Vypsáno
Příprava stabilních šamponů pro alergiky Vypsáno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 26 / 0 142 200 Kč / 0 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Vypsáno
Biometrie pomocí sítnice Vypsáno
Demonstrátor: Blockchain jako moderní nástroj pro obchod s elektřinou Vypsáno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Holografie a její využití pro přesná měření Vypsáno
Indoor lokalizace s využití sítí Internet of Things Vypsáno
Komunikační systémy 5G: Revoluce v podobě virtuální reality Vypsáno
Model architektury Network on Chip pro diagnostické účely Vypsáno
Měření a vizualizace úrovně Wi-Fi signálu pomocí softwarového rádia Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Nízkonákladový bezkabelový optický spoj s LED Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Segmentace cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Segmentace mikroskopických obrazů srdečních buněk Vypsáno
Určování míry turbulence atmosféry Vypsáno
Vysoce výkonné číslicové obvody Vypsáno
Využití otevřených dat pro zjišťování kvality mobilních datových služeb Vypsáno
Vývoj hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Zpracování videa na FPGA využitelné pro autonomní řízení automobilů Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta informačních technologií 9 / 0 50 013 Kč / 0 Kč
Detekce výskytu objektů ve videozáznamu Vypsáno
Digitalizace biologických preparátů na mikroskopu Vypsáno
Odhad pozice osoby v prostoru pomocí kamery Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze duhovek oka Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze lidských jazyků Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze obličejů Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze otisků a žil dlaně a prstů Vypsáno
Vytvoření biometrické databáze sítnic oka Vypsáno
Vytvoření podvrhů 2D/3D obličeje Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 3 / 0 11 800 Kč / 0 Kč
Inovace rozhraní pilot-letoun Vypsáno
Mřížové problémy a kryptografie Vypsáno
S Joulem sem a tam - mechanický ekvivalent práce Vypsáno
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Gelová elektroforéza up-konverzních nanočástic Vypsáno
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. 4 / 0 33 000 Kč / 0 Kč
Adaptace hnízdních parazitů ptáků Vypsáno
Evoluce receptorů sloužících pro vstup virů do buněk netopýrů Vypsáno
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Zvyšují pásy disturbované vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 1 / 0 8 000 Kč / 0 Kč
Paraziti sumečků rodu Ameirus v České Republice Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 / 0 10 000 Kč / 0 Kč
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Vypsáno
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 2 / 0 22 500 Kč / 0 Kč
Experimentální lineární výkonový nízkofrekvenční řízený zdroj Vypsáno
Srdeční aktivita a strojové učení Vypsáno
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Single cell analýzy aktivace kaspázy-3 ve vztahu k vývoji kostí Vypsáno

Témata SOČ (2018)


Instituce - fakulta/pracovištěvypsáno/podpořeno tématvypsáno/podpořeno Kč
AGROLAB spol. s r.o. 1 / 1 8 500 Kč / 8 500 Kč
Je opravdu potřeba hnojit? Aneb využití chemie v praxi Podpořeno
Akademie věd České republiky 17 / 8 174 000 Kč / 120 000 Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno 3 / 1 33 000 Kč / 20 000 Kč
Hospodářské zázemí skalního hradu Skály Vypsáno
Velkomoravské vojenství Vypsáno
Výzkum fortifikací vojenských zařízení římské armády na území Moravy Podpořeno
Biofyzikální ústav AV ČR 5 / 5 95 000 Kč / 95 000 Kč
Mechanismus aktivace buněk imunitního systému pomocí LPS sinic vodního květu Podpořeno
Mechanismus působení nových protinádorově účinných komplexů kovů Podpořeno
Nové telomerové sekvence Podpořeno
Strukturní rozmanitost čtyřřetězcových uspořádání DNA v důležitých oblastech lidského genomu Podpořeno
Testování schopnosti unikátních derivátů forskolinu specificky modulovat aktivitu různých izoforem adenylátcykláz Podpořeno
Historický ústav AV ČR 4 / 1 20 000 Kč / 5 000 Kč
Brno na oficiálních mapách a plánech po roce 1918 Podpořeno
Proměny českého vidění Ruské revoluce 1917 Vypsáno
Proč musela zahynout Lajka? Vypsáno
Státotvornost Velké Moravy v historické reflexi Vypsáno
Ústav analytické chemie AV ČR 1 / 0 18 000 Kč / 0 Kč
Mikropumpy v mikrofluidice Vypsáno
Ústav biologie obratlovců AV ČR 2 / 0 4 000 Kč / 0 Kč
Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele? Vypsáno
Zvyšují pásy vegetace pod vedením vysokého napětí lokální diverzitu ptáků? Vypsáno
Ústav fyziky materiálů AV ČR 2 / 1 4 000 Kč / 0 Kč
Počítačové simulace nanometrických smyček v kovech Podpořeno
Vliv solných roztoků na brzdové obložení Vypsáno
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 1 / 0 15 000 Kč / 0 Kč
Kvadruplexy v promotoru genu oct4 Vypsáno
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace 4 / 4 65 000 Kč / 65 000 Kč
Automatický skleník Podpořeno
Chytré ovládání osvětlení pro domov a malou kancelář Podpořeno
Elektronika pro řízení hoby stroje Podpořeno
Modulární stavba robota Podpořeno
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 4 / 2 51 000 Kč / 33 000 Kč
Stanovení diferenciálního rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Podpořeno
Vliv preanalytické fáze na výslednou hodnotu základních hemokoagulačních testů. Podpořeno
Využití parametru nezralé granulocyty IG v diferenciálním rozpočtu bílých krvinek na analyzátoru Sysmex řady XN Vypsáno
Zhodnocení efektivity zdravotně-vzdělávacího programu pro seniory Vypsáno
Masarykova univerzita 36 / 21 448 750 Kč / 272 500 Kč
Fakulta sportovních studií 5 / 2 20 000 Kč / 8 000 Kč
Měření antropometrických parametrů u vybrané populace Vypsáno
Tepová frekvence během dne Podpořeno
Výskyt alergií v populaci Vypsáno
Výskyt vybraných potravinových alergií v české populaci Vypsáno
Život s potravinovou alergií Podpořeno
Lékařská fakulta 5 / 4 90 000 Kč / 80 000 Kč
Kináza Chk1 jako potenciální terapeutický cíl v buňkách maligního melanomu Podpořeno
Marfanův syndrom - osvěta, která zachraňuje životy Vypsáno
Nové synteticky letální interakce nízkomolekulárních inhibitorů v nádorových buňkách Podpořeno
Role hypoxie ve vývoji nádorů mléčné žlázy Podpořeno
Studium nádorového mikroprostředí u karcinomů v oblasti hlavy a krku. Podpořeno
Přírodovědecká fakulta 26 / 15 338 750 Kč / 184 500 Kč
Adaptivní evoluce genu CENP-C u rostlin s holocentrickými chromozómy Podpořeno
Aktivita Wnt signálních drah v buňkách CLL Podpořeno
Analýza interakcí protein-ligand v programu pro proteinové inženýrství – HotSpot Wizard Podpořeno
Analýza silikátových vzorků metodami ICP-OES a laserovou ablací Vypsáno
Analýza vlivu nesteroidních léčiv na morfologii a anatomii kořenů vyšších rostlin Podpořeno
Aplikace lineární algebry a teorie grafů v sociálních sítích Podpořeno
Distribuce estrogenů v povrchových vodách Brna a blízkého okolí Podpořeno
Dokáže buňka mezidruhového hybrida rozpoznat rodičovské chromozomy? Vypsáno
Miniaturizace a automatizace v přírodních a lékařských vědách Podpořeno
Molekulární průkaz mykobakterií v environmentálních vzorcích Vypsáno
Netradiční geometrie - origami Podpořeno
Optimalizace a zhodnocení procesu biokonverze odpadů bráněnkou Hermetia illucens Vypsáno
Popis mechanismu růstu tenkých vrstev v prachovém plazmatu pomocí mikroskopie atomové síly Vypsáno
Radioaktivita horninového podloží města Brna Vypsáno
Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců. Podpořeno
Sledování výše aktivity a promoření klíšťat na vybrané spirochetální mikroorganismy, zaměřeno na Borrelia burgdorferi s.l. Podpořeno
Stanovení rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů Podpořeno
Studium luminiscenčních vlastností derivátů fluoresceinu Vypsáno
Studium volné povrchové energie organosilikonových plazmových polymerů Vypsáno
Teorie automatů, Turingovy stroje Podpořeno
Trvalá expozice semen a plodů v botanické zahradě Vypsáno
Vliv vysokých teplot na vývoj a životnost pylu Vypsáno
Vývoj porézních nosičů léčiv odvozených od žlučových kyselin Podpořeno
Výzkum plazmové polymerizace a její aplikace v biosenzorice pomocí křemenných mikrovah Podpořeno
Změny krajiny a vegetace v historické době Vypsáno
Zobrazování a distribuce prvků a proteinů v biologických tkáních Podpořeno
Mendelova univerzita v Brně 58 / 5 614 850 Kč / 67 000 Kč
Agronomická fakulta 22 / 3 353 100 Kč / 55 000 Kč
Aleje a stromořadí v Jihomoravském kraji Vypsáno
Analýza jakosti povrchové vody v okolí Brněnské přehrady Vypsáno
Aplikace DNA markerů u zeleniny Vypsáno
Biouhel a jeho potenciální fytotoxicita pro rostliny Vypsáno
Co pomůže rostlině v boji s nepřítelem? Podpořeno
Flóra vinic a vinohradů vybrané vinařské obce na Jižní Moravě Vypsáno
Identifikace krajinných monumentů ve vybraném území Vypsáno
Inovace tradiční receptury masného výrobku Vypsáno
Je elektroodpad opravdu odpadem? Vypsáno
Monitoring a migrace esterů kyseliny ftalové u balených pekařských produktů Vypsáno
Měření vybraných mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí budov se zaměřením na prachové částice Podpořeno
Návrh revitalizace vybraného brownfieldu Vypsáno
Odpadkový koš jako zdroj druhotných surovin Podpořeno
Proteiny tepelné šoku a jejich role v regulaci klíčení semen Vypsáno
Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody Vypsáno
Studium role rostlinných hormonů při regulaci větvení stonku na molekulárně biologické úrovni Vypsáno
Vápnění - vhodné řešení pro úpravu pH kyselých půd? Vypsáno
Výzkum medicinálního konopí Vypsáno
Význam antioxidantů pro toleranci xenobiotik u rostlin Vypsáno
Zaniklá sídla na území Jihomoravského kraje Vypsáno
Závlahy jako účinný nástroj vůči suchu Vypsáno
Úsporné žárovky šetří enregii, šetří také naše zdraví? Vypsáno
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Evropeizace Zapadniho Balkanu Vypsáno
Migrační krize, EU a ČR Vypsáno
Lesnická a dřevařská fakulta 17 / 0 139 750 Kč / 0 Kč
3D tisk a jeho využití v designu nábytku Vypsáno
Diverzita vodních živočichů v lesních kolejových tůních Vypsáno
Hodnocení kvality prostředí pro zvěř Vypsáno
Hodnocení návštěvnosti trailů v okolí města Brna Vypsáno
Inventarizace stavu aleje od státního statku Rokytnice v Orlických horách k Novému dvoru Vypsáno
Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček v programu GeoGebra Vypsáno
Krajina a umění Vypsáno
Mortalita živočichů na vybraných úsecích pozemních komunikací Vypsáno
Nábytek z papíru - od prvopočáteční myšlenky po realizaci konečného produktu Vypsáno
Návrh dendrologické naučné stezky Vypsáno
Opatření k zabránění střetu motorových vozidel se zvěří Vypsáno
Použitelnost krmiv pro zimní přikrmování zvěře Vypsáno
Tvorba sítě tématických naučných stezek Vypsáno
Určování početnosti volně žijících živočichů v krajině Vypsáno
Zavlečené druhy živočichů a možnosti jejich regulace Vypsáno
Účinnost repelentních přípravků proti ohryzu sazenic dřevin hlodavci Vypsáno
Životní prostředí a možnosti jeho ovlivnění Vypsáno
Provozně ekonomická fakulta 10 / 1 50 000 Kč / 0 Kč
Chytré bydlení - dobrý sluha, ale zlý pán Vypsáno
Determinanty spotřebitelského chování teenagerů na trhu s potravinami Vypsáno
Dilemma Game Vypsáno
Důvěryhodnost webových stránek a generace Z Podpořeno
Etika marketingu a reklamy Vypsáno
Marketing subkultury Vypsáno
Návrh otevřeného archivačního informačního systému s uplatněním GDPR Vypsáno
Směnárna virtuálních měn Vypsáno
Vizualizace volně dostupných dat v mapách na webu Vypsáno
Vnímání společenské odpovědnosti u středoškolských studentů Vypsáno
Vysokoškolský ústav - Institut celoživotního vzdělávání 2 / 0 0 Kč / 0 Kč
Rozvíjení kognitivních funkcí u seniorů Vypsáno
Zlepšování (udržování) fyzických schopností seniorů Vypsáno
Zahradnická fakulta 5 / 1 72 000 Kč / 12 000 Kč
Hospodaření s dešťovou vodou ve městě Podpořeno
Parkový okruh jako fenomén zahradní architektury 19. století Vypsáno
Parky města Brna - jejich historie a současná podoba Vypsáno
Studium možností využití stříbra ve vinařské technologii Vypsáno
Využití mykorhizy při pěstování okrasných dřevin Vypsáno
Moravské zemské muzeum 1 / 0 3 000 Kč / 0 Kč
Mechorosty CHÚ v městě Brně Vypsáno
S.A.B. Aerospace s.r.o. 1 / 1 500 Kč / 500 Kč
Využití termochemického cyklu pro výrobu vodíku a kyslíku vo vesmíre. Podpořeno
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 9 / 3 139 000 Kč / 40 000 Kč
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 6 / 3 79 000 Kč / 40 000 Kč
?Volně žijící drobní savci v zoo Brno - zdroj infekcí pro zoo zvířata? Vypsáno
Hodnocení vlivu záhřevu na odolnost spor toxigenních Bacillus cereus Podpořeno
Použití jedlých obalů v potravinářství Podpořeno
Sledování mikrobiologické kvality syrového kravského mléka vybraných farem z pohledu platné legislativy Podpořeno
Strategie snižování obsahu soli v pekařských výrobcích Vypsáno
Vyšetření krve (krevní nátěr, Panoptické barvení, savčí a ptačí krev) – natočení videa Vypsáno
Farmaceutická fakulta 3 / 0 60 000 Kč / 0 Kč
Analýza obsahových látek rostlin s potenciální biologickou aktivitou pomocí HPLC Vypsáno
Využití nanotechnologií při léčbě karcinomu pankreatu Vypsáno
Zdravé a nezdravé cukry. Sacharosa vs. palatinosa. Vypsáno
Vysoké učení technické v Brně 41 / 7 345 610 Kč / 94 500 Kč
Fakulta chemická 7 / 3 102 500 Kč / 54 500 Kč
Alginát a měření jeho hustoty v roztocích Vypsáno
Farmaceuticky významné polymery a měření jejich vlastností Vypsáno
Organické solární články Podpořeno
Potravinářsky významné polysacharidy Vypsáno
Příprava stabilních krémů pro alergiky Podpořeno
Stabilita kosmetických přípravků Vypsáno
Vlastnosti a aplikace oxidických polovodivých vrstev Podpořeno
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 29 / 4 190 510 Kč / 40 000 Kč
Analýza bezpečnosti bezdrátové komunikace v IoT Vypsáno
Analýza pulzačních parametrů cévního řečiště na sítnici Vypsáno
Automatické řízení teploty ve skleníku Vypsáno
Bezdotykový měřič výšky vodní hladiny Vypsáno
Bezkontaktní snímání tepové frekvence Vypsáno
Bezpečnost a ochrana soukromí uživatelů kryptoměn Podpořeno
Digitalizace prostorových objektů pomocí výpočetní tomografie s rekonstrukcí na 3D tiskárně Podpořeno
Eye-tracking Vypsáno
Grafické karty ve vědeckých výpočtech Podpořeno
Historický vývoj vektorové analýzy na území ČR Vypsáno
Identifikace osob pomocí sítnice Vypsáno
Modelování elektronických signálů a numerické algoritmy pro jejich číslicové zpracování Vypsáno
Novodobý matematicko-fyzikální důkaz správnosti Křižíkova praktického řešení diferenciálního regulátoru obloukovky Vypsáno
Návrh a realizace antény pro Z-Wave modul v rámci konceptu chytrá domácnost Vypsáno
Nízkovýkonová přenosná meřicí stanice pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Nízkovýkonové zařízení pro přenos dat v rámci vize Průmysl 4.0 s využitím moderní technologie NB-IoT Vypsáno
Počítačový model obloukové lampy: novodobá učební pomůcka z dějin techniky Vypsáno
Proč studenty a žáky technické obory neoslovují navzdory vysoké praktické uplatnitelnosti? Vypsáno
Přepínač napájení zařízení pro Internet věcí a chytrou domácnost Vypsáno
Segmentace cévního řečiště ve snímcích sítnice Vypsáno
Segmentace shluků srdečních buněk Vypsáno
Vliv jazyků vysoké úrovně na výsledný fyzický návrh číslicových obvodů do FPGA Vypsáno
Vliv specifických technik pro zvyšování odolnosti proti poruchám na výkonnost síťových architektur NoC Vypsáno
Vysoko výkonový spínaný zdroj pro dálkově ovládané drony Vypsáno
Využití nano-části pro přenos informace uvnitř lidského těla Podpořeno
Využití ultrazvuku pro přenos informace Vypsáno
Výkonná IoT USB nabíječka Vypsáno
Vývoj (téměř) univerzálního hardwarového akcelerátoru náročných výpočtů s více FPGA Vypsáno
Řízení systémů pomocí programovatelného relé Vypsáno
Fakulta strojního inženýrství 1 / 0 20 000 Kč / 0 Kč
Progresivní programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik Vypsáno
Středoevropský technologický institut 4 / 0 32 600 Kč / 0 Kč
S Joulem sem a tam Vypsáno
S Rutherfordem na grafen Vypsáno
Spektroskopie jednomolekulárních magnetů Vypsáno
Vysokofrekvenční elektronová spinová rezonance Vypsáno
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 1 / 0 19 000 Kč / 0 Kč
Chlorophyll a fluorescence imaging for investigating impact of cold acclimatin in natural accessions of Arabidopsis thaliana Vypsáno

Povinnosti řešitele

Řešitel je povinen

 

 • dbát na dodržování časového harmonogramu předloženého školitelem, zúčastnit se veškerých setkání a praxe dle instrukcí školitele
 • řídit se pokyny školitele
 • neprodleně dát vědět JCMM o případné špatné spolupráci se školitelem
 • vypracovat a odevzdat on-line dotazník průběžný a závěrečný dotazník
 • uvést ve své práci zdroj financování včetně loga JCMM a JMK v kapitole "Poděkování", a to v následujícím znění: "Tato práce byla vypracována za finanční podpory JMK"
 • dodat JCMM doporučení studenta do projektu SOČ od třídního učitele nejpozději do 24. 3. 2019
 • Registrovat svoji práci a účastnit se školního kola SOČ - výsledky projektů student prezentuje ve školním kole SOČ, jehož realizaci zajistí příslušná střední škola, na které student studuje. O termínu konání školního kola musí včas informovat školitele. Neorganizuje-li střední škola školní kolo SOČ, má student právo prostřednictvím SVČ Lužánky vstoupit přímo do Okresního kola. Student má možnost prezentovat svoji práci víceúrovňově. Po absolvování školního kola v případě, že je školou vybrán, postupuje do Okresního kola, Krajského kola a dále do Celostátního kola SOČ (www.soc.cz.).

Kategorie prací

Své téma do příslušné katagorie zařadí školitel při jeho vypisování.

Kategorie 1

Školitel získává finanční podporu. Školitel je již s řešitelem domluvený. Pokud jím nejsi ty, k práci se nehlas.

Kategorie 2

Školitel získává finanční podporu. Školitel vypíše téma a hledá pro něj řešitele.

Kategorie 3

Bez finanční podpory. Téma je zveřejněno, další spolupráce je čistě na dohodě řešitele a školitele mimo JCMM.

Ing. Hynková Alena

Telefon: 724 206 697

E-mail: alena.hynkova(at)jcmm.cz

Můžete napsat, zavolat nebo přijít do kanceláře na Mezírku 1 v Brně. Volejte ve všední dny od 9 do 16 hodin a schůzku si raději domluvte na konkrétní hodinu předem.


Dis. Hana Křivánková

Telefon: 602 738 912

E-mail: krivankova(at)ibp.cz

Biofyzikální ústav AV ČR, V. V. I.


Vyskočil Aleš, Ph.D.

Telefon: 532 290 510

E-mail: vyskocil(at)brno.avcr.cz

Historický ústav AV ČR, v.v.i.


RNDr. Magda Popelová

Telefon: 738 653 159

E-mail: magda.popelova(at)fnusa.cz

FNUSA-ICRC


Ing. Jakub Drimaj

Telefon: 774 683 672

E-mail: j.drimaj(at)gmail.com

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ


Stanislava Pokorná

Telefon: 731314896

E-mail: pokorna.s(at)ro.vutbr.cz

Vysoké učení technické v Brně


Ing. Jiří Vácha

Telefon: 777 165 532

E-mail: robotarna(at)helceletka.cz

ROBOTÁRNA – DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BRNO, HELCELETOVA


MVDr. Hana Mášová

Telefon: 541 562 015

E-mail: masovah(at)vfu.cz

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ


Ing. Tomáš Ridoško

Telefon: 511 205 344

E-mail: tridosko(at)sabaerospace.com

S.A.B. Aerospace s.r.o.


Štilárková Edita, Ph. D.

Telefon: 739 337 682

E-mail: stilarkovae(at)seznam.cz

Agrolab, spol. s.r.o.


Mgr. Jan Fikar, Ph. D.

Telefon: 775 040 007

E-mail: fikar(at)ipm.cz

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.


Mgr. Marek Vlach, Ph. D.

Telefon: 608 977 267

E-mail: vlach(at)arub.cz

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.


Bc. Monika Mikulová

Telefon: 778884287

E-mail: mikulova@rect.muni.cz

Masarykova univerzita