Mimořádná stipendia pro studenty v anglických studijních programech pro akademický rok 2019/2010

 

Pro studenty z Běloruska, Srbska, Moldávie, Makedonie, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny.

 

Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce:

Programy začínající v zimním semestru (září 2019)

Masarykova univerzita, Fakulta Informatiky

  • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

  • Software Systems and Services Management with specializations: Software Systems Development Management; Service Development Management (former Service Science, Management and Engineering); Cybersecurity 

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta informačních technologií

-> popis programu 
-
> on-line přihláška 

-> promo microsite

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství 

-> popis programu
-> on-line prihláška

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií 

-> popis programu
-
> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

CO program nabízí:

  • Stipendium na úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce až do výše 1500 EUR ročně po dobu řádného studia magisterského oboru
  • Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.) – kontakt: Viola Moškvanová - viola.moskvanova@jcmm.cz
  • Celkem bude uděleno nejvýše 10 stipendií

KDO může zažádat:

  • Studenti z výše uvedených zemí s ukončeným bakalářským vzděláním odpovídajícího oboru do věku 30 let.

JAK a KDY zažádat:

Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"
Programy začínající v zimním semestru (září 2019)
Od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu na JCMM
Programy začínající v v zimním semestru (září 2019)
Od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

2. Podání přihlášky na univerzity
Programy začínající v v zimním semestru (září 2019)
do 30. 4. 2019

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace - uznání předchozího vzdělání

4. Do 30. 06. 2019 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí. Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Lenku Neumanovou - +420 603 142 024, neumanova@jic.cz

 

JAK SE PŘIHLÁSIT:

K žádosti o stipendium se zaregistrujte zde.

 

Současně je třeba podat přihlášku na některý z níže uvedených oborů

 

Žádosti pro akademický rok 2019/2020:

 

Studijní programy začínající v zimním semestru (únor 2019):

Od 1.9.2019 do 15.2. 2020

 

Online odkaz na elektronické přihlášky jednotlivých oborů:

Programy začínající v zimním semestru (září 2019)
Masarykova univerzita, fakulta informatiky :

  • Visual Informatics with specializations: Computer Graphics and Visualization; Image processing and analysis; Computer Game Development

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

  • Software Systems and Services Management with specializations: Software Systems Development Management; Service Development Management (former Service Science, Management and Engineering); Cybersecurity 

-> popis programu 
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Mendelova univerzita, Provozně Ekonomická fakulta

-> popis programu
-> on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta Strojního inženýrství 

-> popis programu
-> on-line prihláška

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019

Vysoké učení technické, Fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií 

-> popis programu
-
on-line přihláška do programu v angličtině

Termín podání přihlášky je do 30. dubna 2019On-line přihlášení na zvolený obor 15.2.2019 - 30.4.2019

Odeslání on-line přihlášky na zvolený studijní obor


On-line žádost o stipendium JCMM 15.2.2019 - 30.4.2019

Registrace do systému a podání žádosti o stipendium JCMM


Výběr držitelů stipendia JCMM 1.5.2019 - 10.6.2019

Výběr držitelů stipendia JCMM

Vysoké učení technické, fakulta informačních technologií

Computer Graphics and Multimedia

Vysoké učení technické , fakulta strojního inženýrství

Engineering Mechanics and Biomechanics

Vysoké učení technické Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT      

Biomedical and Ecological Engineering

Masarykova univerzita, fakulta informatiky 

Service Science, Management, and Engineering

Embedded Systems

Information Technology Security

Mendelova univerzita, provozně ekonomická fakulta

Economic Informatics

Ing. Iveta Kumstátová

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz


Mgr. Viola Moškvanová

E-mail: viola.moskvanova@jcmm.cz