Vědci

Pro vědce nabízíme v současnosti následující programy:

SOMOPRO

South Moravian Programme for Distinguished Researchers je regionální grantový program na podporu příchodu špičkových vědců na VaV pracoviště v Jihomoravském kraji.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno poskytuje bezplatnou službu, která má usnadnit mezinárodní mobilitu vědců a jejich rodinných příslušníků cestou informačního servisu.

ORION

Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge. Najděte způsob, jak svoji výzkumnou instituci prostřednictvím svého projektu naučit principy otevřené vědy. Cílem projektu je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity.


SoMoPro

The South Moravian Programme for Distinguished Researchers, SoMoPro, poskytuje hostitelským institucím finančí podporu na pokrytí vědeckých i osobních nákladů. Program podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno pomáhá nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Orion

Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge. Najděte způsob, jak svoji výzkumnou instituci prostřednictvím svého projektu naučit principy otevřené vědy. Cílem projektu je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity.