Všechny projekty


Podpora SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

Zahraniční stipendia

STIPENDIA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL - Pro zahraniční studenty ze zemí mimo EU - pro uchazeče se zájmem o navazující magisterské studium a Ph.D. studium. Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.

Stipendia pro studium v anglických studijních programech

Programy nabízí stipendia pro studenty, kteří chtějí studovat některé vybrané obory vyučované v anglickém jazyce. Stipendia jsou určená pro studenty z Běloruska, Moldávie, Makedonie, Srbska, Kazachstánu, Ázerbájdžánu, Bosny a Hercegoviny.

T-Exkurze

Chtěl by sis pohrát se skalpelem nebo odhalit důvody velkých katastrof? Zkusit ovládat metody pro izolaci DNA, anebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Zajímaly by tě základy robotiky či výroby GMO? Že se k těmhle věcem ve škole nedostaneš?

PPNS - Podpora Nadaných Studentů

Nadáči jsou úžasná skupina chytrých, pracovitých, akčních a zvídavých studentek a studentů z Jihomoravského kraje. Často patří mezi ty nejlepší studenty svého oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, zkoumají, bádají, vymýšlí. I ty můžeš patřit mezi ně!

Brno Ph.D. Talent 2018

Uvažuješ o doktorském studiu na brněnské univerzitě? Máš talent pro technické nebo přírodní vědy? Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt? Soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let je právě pro tebe!

Matematika = PolyGram

Podporujeme matematickou a matematicko-čtenářskou gramotnost v Jihomoravském kraji.

SoMoPro

The South Moravian Programme for Distinguished Researchers, SoMoPro, poskytuje hostitelským institucím finančí podporu na pokrytí vědeckých i osobních nákladů. Program podporuje projekty v přírodovědných, lékařských a technických oborech.

Podpora SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěž středoškoláků v řešení problémů v jednom z 18 vědních oborů. Soutěž probíhá formou prezentací na soutěžních přehlídkách. Nejúspěšnější řešitelé často reprezentují ČR na obdobných mezinárodních soutěžích.

EURAXESS

EURAXESS Centrum Brno pomáhá nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytuje komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.

Koordinátoři

Koordinátoři představují styčné důstojníky mezi námi a studenty. Právě oni jsou ti, kteří dovedou studenty motivovat, ovlivnit či inspirovat.

Matematika = PolyGram

Je pro Tebe matematika koníčkem, nebo noční můrou? Rádi pomůžeme.

Orion

Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge. Najděte způsob, jak svoji výzkumnou instituci prostřednictvím svého projektu naučit principy otevřené vědy. Cílem projektu je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity.

Česká centra v zahraničí

Cílem našich center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky, a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.

Robotiáda

Robotiáda je mezinárodní robotická soutěž určená pro holky a kluky od 6 do 19 let. Nemusíš se bát, protože tě nečeká žádné biflování, ani to není žádná olympiáda! Přáli jste si někdy sestrojit vlastního robota? Takového, co se dá naprogramovat a poslechne vás na slovo? Právě to bude vašim úkolem, ale zároveň také vstupenkou k účasti v tomto dechberoucím kybernetickém klání, jehož součástí jsou mladí konstruktéři se svými robotickými „robátky“. Postav dohromady se svými spolužáky funkčního robota z Lega jako živého! Roboti – to je Robotiáda!

N-Trophy

N-trophy je soutěž pro středoškoláky plná experimentů a bádání odehrávající se v unikátním univerzitním prostředí. Týmy soutěží ve čtyřech oborech – v biologii, v chemii, ve fyzice a v logice. Spousty úkolů však v sobě schovávají aspekty i dalších vědních oborů. Soutěž je určena pro studenty středních škol z České a Slovenské republiky. N-trophy je realizována za podpory Jihomoravského kraje.

Erasmus + Talent Education

Talent Education Program se zaměřuje na skutečnost, aby vysoce nadaní studenti mohli plně rozvíjet svůj potenciál a stát se akademicky úspěšnými. Program umožňuje také učitelům a školským zaměstnancům umět rozpoznávat vzdělávací schopnosti a talenty studentů, pomáhat zlepšovat výsledky a zvyšovat jejich motivaci k učení. Do projektu se zapojily čtyři města ze třech evropských zemí.

Práce s talentovanou mládeží

Mikroprojekt "Práce s talentovanou mládeží" má dopad v kraji Jihomoravském na české straně, na slovenské straně pak v Žilinském samosprávném kraji a Trnavském samosprávném kraji.

Projekt KaPoDaV

Projekt se zaměřuje na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí. Cílem aktivit, které jsou ve spolupráci s pracovníky jednotlivých škol v JMK v rámci projektu realizovat, je: - rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků (PP) realizujících kariérové poradenství a tímto zvýšení úrovně na ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci JMK, - podpořit pracovníky škol v realizaci a propagaci dalšího profesního vzdělávání (DPV) směrem k cílovým skupinám. Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání získají v rámci projektu nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce.