Inspirátor

Roboti jsou boží! Na našem Youtube se můžete podívat, co všechno dokážou.
A v sekci pro trenéry je toho taky spousta k vidění.

Informátor

Robotiáda je super mezinárodní soutěž pro holky a kluky od 6 - 19 let, základních a středních škol. Nečeká tě žádné biflování. Není to žádná olympiáda. Ty a tvoji spolužáci budete totiž stavět robota. Z lega, Funkčního. Takového, co se dá naprogramovat. Takového, co vás bude poslouchat. A až ho postavíte, zúčastníte se s ním turnaje, ve kterém vyhraje ten nejlepší. Zní to super, že? Podívejte se na pravidla.

Robotiáda vznikla v roce 2013 jako součást projektu Od studenta k vědci (CZ.1.07/1.1.16/02.0111) na podporu technického vzdělání v JMK. Dříve byly uspořádány dva ročníky soutěže, oba byly koncipovány jako velký robotický den v Brně, kdy se společně prezentovaly  robotické kroužky ZŠ a zájmových klubů, technické SŠ a VŠ.

V předcházejících ročních se Robotiády každoročně zúčastnilo na 250 soutěžících, z nichž 75% bylo z Jihomoravského kraje. Týmy soutěží ve čtyřech úlohách, z nichž si povinně musí zúčastnit úvodní robopřehlídky a dále si musely vybrat minimálně jednu ze zbývajících soutěžních úloh (čára, autonomní medvěd, dálkově řízený medvěd). U každé ze soutěžních úloh obsahovala kvalifikaci a finálové jízdy, kam se kvalifikovaly podle času nejlepší týmy.

Kdy to všechno vypukne?

16. února 2018 ve VIDA science centru Brno. Celou dobu nám pomáhají naši kamarádi: DDM Heceltova Brno a SPŠ a VOŠT Sokolská Brno. Těšit se ale nemusíš jen na roboty. V záloze máme i spoustu dalších experimentů.

Harmonogram celé Robotiády

20. ledna 2018ukončení registrace soutěžících

16. února 2018Robotiáda v Brně (VIDA Science centrum Brno) 

 

Dokumentátor

Pravidla Robotiády jsou jednoduchá, vyhrát ale tak snadné nebude

 1. Robotiáda je turnaj robotů.

 2. Účastnit se ho můžou žáci MŠ, ZŠ, nebo odpovídající ročníky studentů nižšího gymnázia v kategorii ZŠ a studenti středních škol v kategorii SŠ.

Soutěžní disciplíny jsou:

 • Čára – roboti musejí sledovat černou čáru a projet po ní danou trať v co nejkratším čase (video)
 • Sprint (drag race) - robot musí projet co nejrychleji rovnou 12m dráhu (inspirace)
 • Dálkový medvěd (bear rescue)– robot musí najít medvěda a přivézt ho zpět domů. Robot musí být dálkově ovládán. (inspiruj se)
 • Autonomní medvěd (bear rescue) - robot musí najít medvěda a přivést jej zpět domů. Robot je plně autonomní.
 • Freestyle – volná soutěž, ve které roboti a jejich týmy ukazují, co všechno umí.
 • Freestyle - WeDo - volná soutěž určená pro žáky 6 - 9 let, roboti jsou postaveni pouze ze stavebnice LEGO WeDo (inspiruj se)

 

Se svým robotem si musíte vybrat minimálně jednu ze soutěží 

Základní společná pravidla:

 1. Roboti musí vycházet ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT nebo EV3, můžete však využít i jiné materiály (mimo bod b společných pravidel)
 2. K pohonu a ovládání musí být použity motory, senzory a řídící jednotky ze stavebnice LEGO Mindstorms NXT nebo EV3.
 3. Robot musí mít, kvůli detekci časomírou, při pohledu z boku souvislou neprůsvitnou plochu délky minimálně 100mm, výšky min. 40 mm. Spodní okraj ve výšce maximálně 90mm, horní okraj ve výšce minimálně 130mm.
 4. Na horní straně robota (nejvyšší místo robota) musí být dobře přístupné červené STOP tlačítko, po jehož stisku svislým směrem robot zastaví a musí zůstat stát. Minimální rozměr tlačítka je 20 x 20 mm.
 5. Do soutěže můžete přihlásit jen hotové a naprogramované roboty. Na začátku soutěže, resp.před jednotlivými soutěžemi proběhne technická přejímka.
 6. Nebude záležet jen na šikovnosti robota, ale také na kvalitě konstrukce
 7. Pracujte jako tým (maximální počet lidí v týmu 5)
 8. Pokud soutěžící či robot poruší pravidla, může rozhodčí jeho jízdu ukončit. Může také soutěžící či robota diskvalifikovat i pro další zápasy. Námitky vůči rozhodnutím rozhodčího nebo organizátorů nejsou přípustné. Organizátoři mohou kdykoli změnit pravidla soutěže například podle počtu účastníků nebo místních podmínek.

DŮLEŽITÉ: I v Robotiádě platí zákony robotiky podle Isaaca Asimova:

 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.
 2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem
 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, mimo případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhým zákonem

V případě, že váš robot nebude splňovat základní bezpečnostní předpisy, porota ho nepřipustí k soutěži. Každý robot, který by mohl ohrozit účastníky nebo jiné zařízení bude nemilosrdně vypnutý.

Kompletní pravidla ke stažení (formáty PDF) 

 1. Základní společná pravidla
 2. Čára (Line follower)
 3. Dálkový medvěd (Bear rescue)
 4. Autonomní medvěd (Bear rescue advance)
 5. Sprint (Drag race)
 6. Freestyle/Freestyle WeDo

Všechna pravidla dohromady / Complete rules in English

 

 

Adresátor

Robotiádu pořádá Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Pod tímhle zvláštním názvem se schovává organizace, která podporuje nadané české i zahraniční žáky, studenty a vědce. JCMM se zaměřuje hlavně na přírodovědu a techniku. Je to neziskové zájmové sdružení a jeho členy jsou: Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita, Jihomoravský kraj, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Chcete se o JCMM dozvědět víc?


 

Design od Pavel Hamřík Kód od Websense Brno