HARMONOGRAM

20. ledna 2019 ukončení registrace (pokud nedojde k naplnění kapacity dříve)

8. února 2019 to všechno vypukne! - Robotiáda v Brně (VIDA! Science Centrum - jak se dostat do VIDY!)

Předběžný harmonogram soutěže

(finální podobu harmonogramu zveřejníme po skončení registrace)

8:00 - 9:15 registrace a technická přejímka robotů
9:30 slavnostní zahájení soutěže
9:35 zahájení soutěže Čáry ZŠ/SŠ testování Autonomního a Dálkového Medvěda + Sprintů
10:00 zahájení soutěží Freestyle a Freestyle WeDo, komentovaná prohlídka testování Autonomního a Dálkového Medvěda a Sprintů
10:45 zahájení soutěže Autonomní medvěd
11:15 zahájení soutěže Dálkový medvěd
12:45 finálový pavouk Dálkového medvěda ukončení Dálkového a Autonomního medvěda, Freestyle, Freestyle WeDo
13:45 ukončení Dálkového medvěda ukončení soutěže Čára
14:00 předávání cen soutěží Dálkový medvěd, Autonomní medvěd, Freestyle a Freestyle WeDo
14:30 zahájení rozjížďky a finále Sprintu
16:00 předávání cen Sprint a ukončení soutěže