HARMONOGRAM

20. ledna 2020 ukončení registrace (pokud nedojde k naplnění kapacity dříve)

7. února 2020 to všechno vypukne! - Robotiáda v Brně (VIDA! Science Centrum - jak se dostat do VIDY!)

Harmonogram a praktické informace pro soutěžící najdete zde

Harmonogram soutěže pro veřejnost

8:00 - 9:30 registrace a technická přejímka robotů  
9:30 slavnostní zahájení soutěže  
9:35 zahájení soutěže Čáry ZŠ/SŠ testování Autonomního a Dálkového Medvěda + Sprintů
10:00 zahájení soutěží Freestyle a Freestyle WeDo, komentovaná prohlídka testování Autonomního a Dálkového Medvěda a Sprintů LEGO/NeLEGO
11:00 - 11:45 zahájení soutěže Autonomní medvěd (1.rozjížďka)  
12:00 - 13:00 zahájení soutěže Dálkový medvěd - rozjížďky  
12:00 - 14:15 zahájení Sprintu LEGO/NeLEGO - rozjížďky předávání cen Freestyle WeDO (12:30)
13:00 - 13:45 Autonomní medvěd (2.rozjížďka)  
13:45 - 14:15 finále Dálkového medvěda  
14:15 předávání cen soutěží Dálkový medvěd, Autonomní medvěd, Freestyle  
14:45 finále Sprintu LEGO/NeLEGO  
15:15 předávání cen Sprintu a Čáry a ukončení soutěže  
16:00 ukončení soutěže